Bebeklerde AST Neden Yükselir?

Bebeklerde AST Yüksekliği Nedir Neden Olur Normal Değeri

0 4.229

Bebeklerde AST Yüksekliği Nedir Neden Olur

İnsanlarda doğuştan gelen genetik hastalıkların erken teşhis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle karaciğer hastalıkları teşhisi için kullanılan AST testi bu açıdan çok yardımcıdır. Bebeklerdeki AST değeri karaciğer üzerinde yapılan testleri göstermektedir. Bebeklerin karaciğer fonksiyonlarının incelenmesi için yapılan AST ve ALT olarak adlandırılan bu iki test ciddi hastalıkların teşhisi için çok yardımcı olmaktadır. Doktorun gerekli gördüğü bu test; karaciğer üzerinde yapılmakta olup önemli birçok hastalığın teşhisinde büyük öneme sahiptir.

Her kişide olan AST ve ALT değerleri kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Örneğin sağlıklı bir bireyde AST ve ALT seviyesi en az 0.7, en çok 1.4 değerindedir. Bu değerler dışında çıkan sonuçlar kişinin karaciğer ile ilgili bir probleme sahip olduğunu göstermektedir.

Bebeklerde AST Değeri Nedir?

Karaciğer hastalıkları; kişinin hayatında yenidoğan, çocukluk veya ileri yaş evresinde görülebilmekte olup teşhisi için AST değerleri önem taşımaktadır. Kandaki AST değeri karaciğerin işlevleri hakkında bilgi vermektedir.

Diğer bazı hastalıklarda olduğu gibi karaciğer hastalıklarında erken teşhis ayrıca büyük önem taşımaktadır. Eğer ciddi hastalıklar erken teşhis edilirse kişi çok zarar görmeden iyileşme ihtimali yükselmektedir. Bu yüzden bebeklerinde belirti fark eden ebeveynler gerekli testleri erkenden yaptırmalıdır.

Bebeklerde karaciğer hastalıkları teşhisi için iki farklı değer kullanılmaktadır: AST ve ALT. AST’nin tıptaki adı “aspartat aminotransferaz”dır. Bu değer vücutta kalp, karaciğer, kas, alyuvar, pankreas ve böbreklerde bulunan değerlerdir. Bu sayılan organların herhangi birinde problem olması durumunda AST değer kana doğru karışmaya başlamaktadır. AST seviyesi kan üzerindeki hasarın oranına göre değişmektedir. Kan üzerindeki hasar ne kadar büyükse AST değeri o kadar yüksek olmaktadır.

Bebeklerde AST Yüksekliği

Yenidoğan ve erken çocukluk döneminde karaciğer hastalıkları genetik faktörlere bağlı olup her 2500 çocukta 1 kişide görülmektedir. Bu tür karaciğer hastalıklarının bebeklik döneminde yaşanması halinde tanı koymak çok zordur. Bunun sebebi ise özellikle bu dönemdeki çocuklarda görülen sarılığın benzer belirtiler göstermesidir.

Önceden de üzerinde durduğumuz gibi erken teşhisi büyük öneme sahip bebeklik dönemindeki karaciğer hastalıklarında; erken teşhis sayesinde bebeğe nakile gerek kalmadan tedavi yapılmaktadır. Bu erken tanı için de AST testi yaptırılması mecburdur. Bebeklerde sarılık ve benzeri belirtiler olması durumunda AST testi yapılması büyük önem taşımaktadır.

AST testi gerektiren diğer hastalıklar arasında Bilier atrezi ile neonatal hepatit yer almaktadır. Bu hastalıklar başka hastalıklarla benzer belirti gösterdiğinden teşhisinin erken yapılması güçtür. Bilier atrezi yaşanması durumunda bebekte görülen en net beliti dışkının açık renkte olmasıdır. Ayrıca gebelik zamanında annede meydana gelen enfeksiyon ve ateş; sepsis sebepli sarılık ithimalini yükseltmektedir. Bu iki hastalık için de geç olmadan erken teşhis yapılabilmesi için AST testi yapılması gerekmektedir.

Normal Değerleri

AST testi sayesinde karaciğer hastalıkları teşhisi yapılmaktadır. Karaciğer, pankreas ve kaslarda bulunan AST enzimi bir hasar oluşması halinde kana salınım yapmaktadır. Kandaki AST seviyesindeki artış dokudaki hasarın şiddetini ve boyutunu göstermektedir.

AST (Aspartat aminotransferaz) enzim normal değeleri 5 ila 40 U/L arasındadır. Bu değerden yüksek çıkan sonuçlar vücutta hastalık olduğuna işaret etmektedir. Bu hastalıklar arasında yalnızca karaciğer hastalıkları değil birçok hastalık olmaktadır. Bu yüzden AST testi yalnızca karaciğer rahatsızlıklarında kullanılan bir değerlendirme değildir.

Sarılık belirtileri; 14. günden sonra azalmaktadır. Ancak eğer belirtiler bu süreyi aşmışsa bebekte karaciğer hastalığından şüphelenilir. AST; bu durumda yapılır. Bu açıdan hastalıkların erken tanısı için önemli olan bu test geç olmadan yapıldığında nakil gerektirmeksizin tedaviyi mümkün kılmaktadır.

AST Yüksekliği Neden Olur?

AST değerinin 0.7 ila 1.4 aralığından yüksek çıkması AST yüksekliğine işaret etmektedir. Bu durum daha çok çocuk ve bebeklerde görülmektedir. AST değerinin yüksek çıkması hemen endişe edilmesi gereken bir konu değildir. AST yüksekliğinin birçok farklı nedeni olmaktadır.

Ast Yüksekliği Hangi Hastalıklarda Görülür?

AST değeri; vücutta var olan birçok farklı hastalık sebebiyle yükselebilmektedir. Genel itibari ile karaciğer hastalıkları ile ilişkili görülen AST yüksekliğinin erken teşhis edilmesi hastanın tedavisinin yürütülmesinde büyük önem taşımaktadır. AST seviyesinde yükselmeye neden olan hastalıklar şunlardır:

  • Obstrüktif sarılık
  • Alkolik hepatit hastalığı
  • Kronik hepatit hastalığı
  • Karaciğerde yaşanan sağlık problemleri.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.