Çoçuk Cerrahisi Nedir, Çoçuk Cerrahisi Doktorları Neye Bakar?

Çoçuk Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar Pediatrik Cerrahi Ne Yapar?

0 16.923

Çocuk Cerrahı Kime Denir?

Çocukların cerrahi yani ameliyatlık hastalıklarının teşhis ve tedavisinde eğitim almış ve deneyim kazanmış kişiye Pediatrik Cerrahi (Çocuk Cerrahisi) denir. Çocuk Cerrahisinin hizmet alanı 0-18 yaş arası hasta grubunu kapsamaktadır. Beyin ameliyatları, kalp ameliyatları ve ortopedik ameliyatlar bunların dışındadır. Çocuk Cerrahisi doktorları sünnet işlemini de gerçekleştirebilirler.

Çocuk Cerrahisi yenidoğandan yetişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0-17 yaş), doğumsal ve/veya daha sonra gelişen solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren ameliyat gerektiren hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan bilim dalıdır.

Çocuk Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Apandisit
 • Çocukta kasık fıtığı ve diğer fıtıklar
 • İnmemiş testis
 • Travma ve kazalarda organ yaralanmaları gibi hastalıkların cerrahi tedavisi
 • Biliyer atrezi (safra yolları yokluğu)
 • Anal fissür (anal yırtık)
 • Kız çocuklarda yumurtalık kistleri ve tümörleri
 • Perianal apse ve fistül
 • Göbek granülomu
 • Göbek polipi
 • Çocuk safra kesesi hastalıkları
 • Gastroözofageal reflü (GÖRH)
 • Konjenital kistik adenomatoid malformasyon (KKAM)
 • Özofagus atrezisi
 • Gece işemeleri
 • Yemek borusu yanıkları
 • Çocukta akciğer kistlerinin çıkarılması,
 • Konjenital lober amfizem
 • Çocukta yumuşak doku şişlikleri
 • Hava yolu, akciğer, mide barsak beslenme sistemi, genital (üreme) sistemi ve böbrek mesane (üroloji) sisteminin doğumsal kusurları ve hastalıkları
 • Çocukta boyunda şişlikler doğumsal kalıntılar ve anomaliler
 • Gastroşizis
 • Çocukluk çağı tümörlerinin (kanserlerinin) cerrahi tedavisi
 • Pnömotoraks (göğüs boşluğunda hava birikimi), kunduracı göğsü tedavisi ve akciğer biyopsisi gibi göğüs cerrahisi
 • Çocukta kist hidatik
 • Hirschsprung hastalığı
 • Dalak hastalıkları
 • Çamaşır suyu gibi yakıcı madde alımı ve sonrasında gelişen sorunlar
 • Hormon hastalıklarının (endokrin hastalıkları) cerrahi tedavisi
 • Çocukta mide barsak sisteminin doğumsal anomalileri ve diğer hastalıkları
 • Çocuklarda travma (delici kesici alet yaralanmaları veya düşme araç içi veya dışı trafik kazası)
 • Çocukta karaciğer, safra yolları ve safra kesesinin ameliyatları
 • Üreme bozuklukları (Çocuğun üreme organlarını etkileyen sağlık sorunları)
 • Pilor darlığı (Pilor stenozu, Kısaca PS)
 • Kısa bağırsak sendromu
 • Göğüs duvarı deformitesi
 • Çocuk meme hastalıkları
 • Çocukta diyafram fıtığı
 • Çocuk akciğer kistleri
 • Doğuştan yemek borusu tıkanıklıkları
 • Doğuştan barsak tıkanıklıkları
 • Doğuştan anüs tıkanıklıkları
 • Doğuştan karın duvarı açıklıkları (omfalosel, gastroşizis)
 • Yenidoğan bebeklerde karın içi kitleler
 • Çocuğun sünnet edilmesi
 • Penis anomalileri (hipospadias, penis eğrilikleri)

Çocuk Cerrahisi Hastalık Belirtileri

 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Kabızlık
 • Kanlı ishal
 • Çocukta altına kaka kaçırma
 • Kasıkta şişlik
 • İdrar kaçırma
 • Çocukta torbalarda şişlik
 • Omurga açıklığı
 • Yürüme bozuklukları
 • Beyinde su toplanması ( Spina bifidaya bağlı hidrosefali )

Çocuk Cerrahisi Hastalık Teşhisi Yöntemleri Nelerdir?

 • Kan ve idrar testi
 • Ultrasonografi
 • EEG
 • EMG
 • BT (Bilgisayarlı tomografi)

Çocuk Cerrahi Hastalıkları Ve Tedavi Yöntemleri

Apandisit

Apandis adlı organın ağzı tıkanıp, sindirim sistemimizde iltihaplanma meydana gelmesine apandisit denir. Apandisitin tedavisi apandisit yaşayan çocuğun apandis organının cerrahi tedavi, laparoskopi cerrahi veya daha geleneksel bir cerrahi yöntemle apandisitinin alınması yoluyla gerçekleşir.

Safra kesesi sorunları

Çocuğun safra kesesinde viral veya başka nedenlerden kaynaklanan enfeksiyonlar görülebilir. Bazı durumlarda, safra kesesi, laparoskopi cerrahi veya geleneksel cerrahi ile çıkarılabilir.

Gastroözofageal reflü (GÖRH)

Asit reflü olarak da bilinen Gastroözofageal reflü yiyeceklerin ve sindirim sularının (veya asidin) özofagustan yukarı çıktığı bir sağlık sorunudur. Reflü 2 yaşına kadar olan küçük çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bebeklerin çoğunda bu durum kendiliğinden zamanla düzelir. Geçmezse Çocuk Cerrahı tarafından ameliyat gerçekleştirilir.

Bilier (biliyer) atrezi (safra yolları yokluğu)

Doğum öncesi veya doğumdan hemen sonra başlayan safra kanallarının tıkanması ile başlayan ilerleyici ve ciddi karaciğer hastalığı ile sonuçlanan bir durumdur. Bilier (biliyer) atrezide karaciğer tarafından üretilen safra doğumsal kusur nedeniyle karaciğerden boşalamaz.Bu sorun ultrason, karaciğer biyopsisi ve Nükleer tıp taraması ile teşhis edilebilir. Çocuk cerrahı tarafından safra yollarını yeniden yapılandırmak ve onları karaciğere yeniden bağlamak için ameliyat yapılır.

Konjenital kistik adenomatoid malformasyon (KKAM)

Genellikle akciğerin bir kısmını tutan iyi huylu anormal akciğer dokusunun olduğu, , akciğerin bir lobunun düzgün şekilde gelişmediği akciğer kitlesidir. Bu durum doğuştan gelir. Ultrasonografi ile teşhis konur.Bebek bekleyen anneler hamilelik sırasında yakından izlenir. Doğumdan sonra anormal doku çıkarılır.

Özofagus atrezisi

Özefagus yemek borusu, atrezi ise olması gereken bir organın doğumsal olarak gelişememesi demektir. Özofagus atrezisi yemek borusunun bir kısmının gelişememesi anlamına gelir. Trakea soluk borusu, özefagus yemek borusudur. Fistül ise iki yapı arasında bağlantı olmasıdır. Özofagus atrezisi tedavisi, fistülün kapanması ve bebeğin doğumundan hemen sonra tüplerin uygun organlara bağlanmasından oluşur.

Gastroşizis

Bebeğin karnında bir açılma nedeniyle bir bebeğin mide veya bağırsaklarının dışarıya çıktığı doğuştan gelen bir doğum kusurudur. Karın içinde yerleşmesi gereken bağırsakların bazen de midenin göbek kordonunun sağındaki tam kat karın duvarı açıklığından dışarı çıkması olarak belirti verir. Bebek bekleyen hamile kadın takipte kalınır. Bebeğin doğumundan kısa bir süre sonra bağırsakları ve / veya mide Çocuk cerrahisi tarafından ameliyatla doğru yerlere yerleştirilir.

Fıtık

Çocuktaki göbek, kasık ve epigastrik fıtık tedavisi de Çocuk Cerrahisi tarafından gerçekleştirilir.

Hirschsprung hastalığı

Bebeğin kalın bağırsağında ve rektumunda kaslar içinde sinir hücrelerinin olmaması nedeniyle ortaya çıkar. Çocuğun bağırsak hareket yeteneğini engelleyen bir durum. Tedavisi bağırsağın tıkalı olan kısmını açmak ve bağırsağın genişlemiş kısmını çıkarmak yoluyla gerçekleştirilir.

Anal fissür (Anal Yırtık)

Makat kenarında oluşan yırtık veya yarıktır. En sık 6-24 aylık çocuklarda görülür. Çocuk Cerrahisi tarafından ameliyat yoluyla yırtık olan yer dikilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.