CA 125 Yüksek Çıkanlar Var mı CA125 Neden Yükselir Nasıl Düşürülür

CA 125 Nedir Yüksekliği Nedenleri CA125 Testi Normal Değeri

0 18.376

CA 125 Değeri Kaç Olmalı? CA 125 Yüksekliği Endometriozis İlişkisi CA 125 Testi Aç Karnına mı Yapılır

CA 125 testi; kandaki Kanser Antijeni 125 (CA-125) oranını ölçen bir testtir. Yumurtalık kanseri şüphesi olunan veyahut teşhisi konan kadınlar, CA 125 düzeylerini ölçmek için genellikle bir kan testi yaptırırlar. CA-125,diğer hücrelerden daha çok yumurtalık kanseri hücrelerinde bulunan bir proteindir. 35 U/mL seviye üzerindeki değerler normaldir. Bu test değerleri yapılan laboratuvarlar arasında değişiklik göstermektedir.

CA125 Yüksekliği Nedenleri Nelerdir?

CA125 yumurtalık kanseri olan çoğu kadında bu protein yüksek oranda salgılanmaktadır. Tek başına CA125 yüksekliği herhangi bir kanser teşhisinde yeterli değildir. CA125 şu gibi nedenlerden yükselmektedir:

 • Gebelik
 • Anormal adet düzeni
 • Endometriyal ve fallop tüpü kanserleri
 • Rahim uru gibi rahim içinde görülen kansersiz oluşumlar
 • Rahim hücrelerinin, yumurtalıklar ve mesane gibi vücudun diğer bölgelerinde olan endometriyoz
 • Rahim, fallop tüpleri veya yumurtalıkların enfekte olduğu bir hastalık olan pelvik iltihabi hastalık
 • Pankreas kanseri
 • İltihabi bağırsak hastalığı: İltihabi bağırsak hastalığı (IBD), bağırsakların iltihaplandığı (kırmızı ve şiş) bir grup durumu açıklayan tıbbi bir terimdir.
 • Son zamanlarda ameliyat geçirmiş olmak
 • Divertikülit: Divertikül bağırsağın iç duvarında oluşan küçük ve şişkin keselerdir. Bu keseler iltihaplı veya enfekte olduğunda divertikülit oluşur.
 • Pankreatit: Pankreatit, pankreas iltihabı ile tanımlanan bir durumdur.
 • Rüptüre yumurtalık kisti
 • Karaciğer hastalığı
 • Karaciğer sirozu
 • Peritonit: Peritonit, peritonun iltihaplanmasıdır. (Periton karın iç kısmını ve organlarının çoğunu kaplayan ince doku tabakasıdır.)
 • Yumurtalıklarda iyi huylu tümörleri veya kistler da CA125 testinde anormal sonuçlara neden olabilir. Test sonucundaki artışlar; aynı zamanda yumurtalık kanseri dışındaki kanserlerde, rahim tüplerinde kötü huylu oluşumlar, endometriyum, akciğer, göğüs, pankreas ve mide-bağırsak sistemi ve aynı zamanda lenfoma gibi durumlarda da görülebilir.

CA 125 Testi Normal Değerleri Nelerdir?

CA 125 testi yapılan laboratuvarlar arasında ufak değişiklikler göstermektedir. Ancak ortalama olarak 0 ila 35 units/ml’dir.

CA 125 Testi Neden Yapılır?

CA 125 testi şu gibi durumlarda yapılır:

 • Kanser şüphesi olduğunda
 • Kanser tedavisinin etkili olup olmadığını anlamak için
 • Kanser için uygulanan tedavi sonrası kanserin yeniden oluşup oluşmadığını kontrolü için

CA125 testi; yumurtalık kanseri için bir tarama testi olarak önerilmemektedir, çünkü CA125 erken evre yumurtalık kanseri olan birçok kadında normal olabilir ve kanserli olmayan (iyi huylu) ve diğer kanser türlerinde normalden yüksek çıkabilir.

CA 125 Testi Nasıl Yapılır?

CA 125 testi kandaki CA 125 protein miktarını ölçen bir testtir. Bu test koldan enjektör ile alınan bir kan örneğiyle yapılmaktadır. İşlem öncesinde özel bir hazırlık gerektirmemektedir.

CA 125 Testi Kanser İzlenmesi İçin Yararlı Mıdır?

CA 125, yumurtalık kanseri için tedavi edilen kadınların takibinde kullanılan yararlı bir test olmasına rağmen, tek bir CA 125 testi tam olarak doğru bir test olarak kabul edilmemektedir. Yumurta kanseri olan bazı kadınlarda (% 20’ye kadar) CA 125 seviyesinde bir artış görülmezken, CA 125 seviyelerinde artış olan kadınların çoğunda kanser yoktur. Aslında, CA 125 testinin sonuçları birçok kansersiz durumda yükselebildiğinden, CA 125 seviyesinde yükselme olan kadınların sadece % 3’ünde yumurtalık kanseri görülür.

Test Sonuçlarının Yorumlanması:

CA 125 seviyesindeki artış hem kanserli hem de kanserli olmayan durumlarda olması mümkündür.

Kanserli Durumlar

CA125 seviyesindeki yükselme şu gibi durumlarda olabilir:

 • Yumurtalık kanseri
 • Endometriyal kanser
 • Fallop tüpü kanseri
 • Pankreas kanseri
 • Mide kanseri
 • Yemek borusu kanseri
 • Kolon kanseri
 • Karaciğer kanseri
 • Meme kanseri
 • Akciğer kanseri
 • Karın bölgesine yayılan kanserler

Tedavi sırasında CA125 seviyesinde azalma görülmesi genellikle kanserin tedaviye yanıt verdiği anlamına gelir.

CA125 seviyesi tedavi sırasında aynı kalır veya artarsa, kanserin tedaviye yanıt vermediği anlamına gelebilir.

Tedavi tamamlandıktan sonra CA125 seviyesindeki yükselme, kanserin yeniden tekrarladığı anlamına gelebilir (rekürrens)

Kansersiz Durumlar

CA125 kan seviyesi, kanserli olmayan şu koşullarda da yükselebilir:

 • Adet
 • Gebelik
 • Endometriyozis
 • Pelvik iltihabi hastalık
 • Kanserli olmayan yumurtalık kistleri
 • Rahim urları

CA 125 Seviyesi Anormal Olduğunda Ne Olur?

Doktor; yapılacak testler ve uygulanacak uygun tedavi yöntemine karar verecektir.

CA 125 Nasıl Düşürülür?

CA 125 yüksekliğinin tedavisi bu durumun nedenine göre değişir.  Örneğin bu durum kanserden kaynaklıysa kanser tedavisi uygulanır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.