Göğüs Hastalıklar Hangi Bölüm Bakar Göğüs Hastalıkları Bölümü Neye Bakar?

Göğüs Hastalıkları Neye Bakar Göğüs Hastalıklar Nelerdir?

0 19.242

Göğüs Hastalıkları Doktoru Hangi Hastalıklara Bakar?

Karın ile boyun arasında yer alan gövdenin üst bölümüne göğüs denir. Göğüs ile ilgili hastalıklar göğüs hastalıkları olarak adlandırılır.

Göğüs Hastalıkları Bölümüne Hangi Şikayetlerle Gidilir?

Göğüs hastalıkları bölümüne genellikle aşağıdaki sorunlardan dolayı gidilir. Muayene sonucunda doktor şayet gerek görürse sizi diğer bölümlere yönlendirecektir.

Öksürük: Öksürük solunum sistemini yabancı cisim ve salgılardan temizleyen önemli bir mekanizmadır.

Balgam: Balgam çıkarma sıklığı ve yapısına göre çeşitli hastalıklara işaret eder.

Hemoptizi: Hemoptizi öksürme neticesinde tükürükle birlikte kırmızı, parlak kan gelmesi durumudur. Bu durumun en sık nedenlerinden biri kronik bronşittir.

Dispne: Dispne solunum kapasitesinin azalması ve soluk almada güçlük ortaya çıkması demektir.

Göğüs ağrısı: Göğüs ağrısı akciğer hastalıklarında sık karşılaşılan bir belirtidir.

Göğüs Hastalıkları Nelerdir Ve Göğüs Hastalıkları Doktoru Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Soluk borusundaki hastalıklar
 • Öksürük
 • Akciğer kanseri
 • Balgam çıkarma
 • Göğüs ve yan taraflarda ağrı
 • Zatürre
 • Hırıltılı solunum
 • Bronşit
 • Nefes darlığı
 • Horlama
 • Öksürürken ağıza kan geldiğinin görülmesi
 • Omuz ve sırt ağrıları
 • Bronşektazi
 • Gece terlemesi
 • İltihabi akciğer hastalıkları
 • Göğüs duvarı şekil bozuklukları
 • Göğüs içi maligniteler
 • Diafragma rahatsızlıkları
 • Göğüs duvarı tümörleri
 • Astım
 • Alerjiler
 • Pulmoner emboli (akciğere pıhtı atması)
 • KOAH
 • Boğmaca
 • Amfizem
 • Göğüs kafesinde oluşan darbeler ve ağrılar
 • İnterstisyel akciğer hastalıklar
 • Diyafram hastalıkları
 • Akciğer zarıyla ilgili hastalıklar
 • Akciğerde sıvı toplanması
 • Tüberküloz
 • Akciğer kanseri
 • Mesleki akciğer hastalıkları
 • Akciğer kist hidatiği
 • Sigara bağımlılığı
 • Uyku apnesi
 • Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)
 • Amfizem
 • Kronik bronşit
 • Astım
 • Bronşektazi
 • Hipersensitivite pnömonisi
 • Sarkoidoz
 • Asbestozis
 • Silikozis
 • Antrakozis
 • Berilyozis
 • Kaburga kırıkları
 • Göğüs ağrısı
 • Nefes almada güçlük ve nefes alırken hırıltılı ses
 • Stannozis
 • Siderozis
 • Bissinozis
 • Pulmoner tromboemboli
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Kor pulmonale
 • Tüberküloz
 • Pnömoniler
 • Yoğun kıvamlı bağlam çıkarma
 • Düşme yada göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı
 • Göğüs içerisinde sıvı toplanması
 • İmmotil Silia Sendromu (Hareketsiz silia sendromu)
 • Kistik fibrozis
 • Akutrespiratuvar distres sendrom (ARDS)
 • İdiyopatik pulmoner fibrozis
 • Akciğer absesi
 • Aspergillozis
 • Plevral efüzyon
 • Malign efüzyon
 • Uyku hipoapne sendromu
 • Pnömotoraks

Göğüs Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri

Akciğer Grafisi : Bu grafi göğüs hastalıklarının teşhisi için en sık kullanılan yöntemlerinden bir tanesidir.

Solunum Fonksiyon Testleri : Tidal volüm, rezidüel volüm, IRV, ERV,IC, FRC, VC ve TLC gibi değerlere bakılır.

Bronkoskopi : Bronkoskopi göğüs hastalıklarında genellikle tanı ve tedavi amaçlı yapılır.

Toraks BT : Bilgisayarlı tomografi adı verilen cihazla gerçekleştirilir. İleri durumlarda başvurulur.

Pozitron Emisyon Tomografisi : Akciğer kanseri evrelendirmesinde ve bazı soliter pulmoner nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Pulmoner Anjiyografi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.