Rızık nedir ne demek Helal rızık nedir Rızık Allah’tandır ayeti

, , ,

Rızık nedir; Yiyecek, içecek, giyecek gibi maddi nimetlere rızk denir. Erzâk-ı ibâde yani kulların rızıklarına Allahü teala kefildir. Erzâk kelimesi rızk kelimesinin çoğuludur. Ayrıca iman rüşt, hidayet, sırat-i müstakim gibi nimetlere, rızkı manevi denir. Mazaallah küfr yani imansızlıkta bir rızıktır.  Kuran-ı Kerimden nasibleri, inkar ve yalanlama olaların ahirette rızıkları, hamim suyu ve cehennem ateşidir. Kuran-ı Kerimde rızk konusunda çok ayeti kerime vardır. Yağmur ve yağmur sularının, maddi, manevi rızıkların inmesine çok tesiri vardır. Yağmur yağdığı vakit, rahmet yağıyor denmesi rızık konusuna işaret eder. Helal ve temiz gıda yemek ve başkalarına ikram etmek, manevi rızıkların coşmasına vesile olur.

Rızık nedir ne demek kısaca

Cenab-ı Hak, herkesin ömrünü takdir ettiği gibi, rızkını da takdir etmiştir. Ömür azalıp çoğalamayacağı gibi, O’nun takdir ettiği rızık da azalmaz, değişmez. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Hiç kimse mukadder olan rızkını bitirmeyince ölmez. Rızık kesilmez çünkü rızık kesilmesi demek ömrün bitmesi anlamına gelir.

Hiç kimse açlıktan ölmez, ancak açlığın neden olduğu bir hastalıktan vefat eder. Açlık ızdırabı, aç kalmak ve rızık ile ilgili değildir. Nice varlıklı insanlar vardır ki açlık ızdırabı ile ölen!  Bu kimselere verilen rızıklar, boğaz, mide ve bağırsaklarında, zehre dönüşür. Yani rızık ile yeme içme ile açlık ızdırabı dinmez.

Öyle anlaşılıyorki yemek yiyince  doymayı, su içince kanmayı Allahü tealadan bilmelidir, İlacın tesir etmesi, şifa bulmakta Allahü tealadandır. Dolayısıyla Allahü tealanın doyurdukları hariç hepsi açtır, doymaz. Allahü tealanın ilim marifet verdikleri hariç hepsi cahil ve ahmaktır. Allahü tealanın iman verdikleri hariç hepsi inkarcıdır. Maddi manevi bütün sebebler Allahü tealanın kudretinin birer örtüsüdür.

Rızık Allah’tandır ayeti meali nedir

“Bismillâhirrahmânirrahîm”

rızık ayeti arapça

”İnnallahe hüverrezzâku zül kuvvetil metin”

 

Zariyat Suresi 58. Ayet Meali; Şüphesiz rezzâk olan, güç ve kuvvet sâhibi ancak Allahü teâlâdır.

İzah; İnne=Harf-i tahkik. Allah kelimesi mübtedâ, ma’rife, rezzâk haberdir, sıfat-ı mübâlağa. Mübtedâ ve haber ma’rife olursa hasrı ifâde eder. Ya’ni ancak rezzâk odur. Hüve’nin vazifesi mevsufun hakkında sıfatın mevsufda ittihadı içindir. Rezzâklık münhasırdır Allaha. Ya’ni rezzâklık Allahü tealadan başkasına sirâyet etmez. Sınâat, zirâat, ticâret, hizmet, cihâd, her ne olursa olsun rezzâk ancak odur. Şânı sarsılmaz bir kuvvete mâlik ancak odur.

Hadis-i Şerif meali; Kullarıma rızkını doğrudan doğruya göndermeyip, kullarımın eli ile, onlara göndermeyi severim.

”Allahü teâlâ rezzâk iken bir kulunu mukassim-i rızk yani rızıkları taksim edici tayin etmiştir. Kullarının rızkını onun sebebi ile verir. O kulun halka rızık taksim etmesiyle rezzâk olması lazım gelmez.

Helal rızık nedir izah edin

Rızık ile ilgili hadisi şeriflerde helal rızık geçen hadisler;

 • Hiç kimse, kendi (helal) kazandığından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir.
 • İstemeden verilen şeyi alınız! Allahü teâlânın gönderdiği (helal) rızıkdır.
 • Kimse rızkını bitirmeden ölmez. Fakat, rızkınızı iyi (helal) yerlerde arayınız.
 • Rızık hususunda endişeye düşmeyiniz. İnsan, son rızkını da yemeden ölmez. Allah’tan korkunuz, iyi ameller yapınız. Helali alıp, haramı terk ediniz.
 • Sizden biriniz, rızkını tamamlamadıkça ölmeyecektir. O hâlde, Allahü teâlâdan korkun. Ey insanlar.Talebi güzel yapın. Helal olanı alınız. Allahü teâlânın haram, kıldıklarını gözetiniz onları almayınız.

Hazret-i Ali “radıyallahü anh” birgün mescide geliyor.

Devesini dışarıda bırakıyor. Ve devenin üstünde kıymetli bir eşyayı oradaki bir fakire vermeye niyet ediyor. Hazret-i Ali “radıyallahü anh” mescide namaz kılmak için girdiğinde o fakir, o eşyayı alıp, götürüyor. Ve sübhânallah! O eşya ezelde rızk olarak o fakire takdir edilmişti. Eğer O fakir bekleyip, Ali “radıyallahü anh” ona verse idi, ki verecek idi ve bunun için niyet etmişti. O rızka helal olarak kavuşacaktı yani rızkı helâlden olacaktı. Çalarak kendisi götürdüğü için, rızkına yine kavuştu. Fakat ezelde takdir edilmiş olan bu rızka haram yoldan kavuştu. Rızık ile ilgili ibretlik hikayeler.

Manevi rızık nedir

Rızk-ı manevi, Marifetullahtır, ona tealluk eden ilim ve irfandır, ilim kalbin rızkıdır. Marifetullah Allahü tealayı tanıma ve bilme ilmidir. Tealluk etmek demek muhabbet etmek alakalı ilgili olmak manasındadır. Bütün hakiki ilimlerden ve samimi amellerden maksat, marifetullah ilmine kavuşmaktır. Tasavvufta çok derin mana ve keyfiyetleri vardır. Fakat ahir zamanda marifetullah ehli yok gibidir. Manevi rızkın en büyük sebebi marifetullah sahibi bir velinin feyzlerine kavuşmaktır. Her ikisi bir arada olmasın bulunmaz bir nimettir. Velilerin kabirlerini ziyaret etmek marifetullah ilminden bir pay almaya sebeb olur. 

Rızık ile ilgili dualar nelerdir

Mani rızk olanın yani insanların işinden çıkartanın veya çıkmasına sebeb olanın rızkı kesilir. Maddi rızkın en büyük sebebi namaz kılmaktır. Fakirlikten ve çocuklarının geçiminden sıkıntı çeken birine Resulullah efendimiz ‘’sallallâhu aleyhi ve sellem’’ Neden istiğfâr etmiyorsun. Ben günde yüz defa istigfâr ederim. Buyurdular. Hadis-i şerif. ( İstigfâr estağfirullah demektir.)

Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh. Günde 100 sefer okunur. La ilahe illallah, el-melikül hakkul mübin, Muhammedün Resulullah, sadikul vâdil emin. Günde 100 kere okuyan, fakirlik görmez ve zenginleşir.

Allahümme ekfini bihelâlike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivâke. Bu duayı her gün okuyanların  borçtan kurtuldukları tecrübe edilmiştir. Manası Ya Rabbi! Beni helâl ile yetinip, haramdan sakınan kullarından eyle ve fazlınla senden başkasına muhtaç etme. İmam-ı Rabbani ‘’kuddisesirruh’’

Akıllı olan takva sahibi olup, haramlardan sakınırsa, rızkı ticaretsiz ve sermayesiz gelir. İnsanlara ihtiyac arz ederek asla zengin olunmaz. Çalışıp kazmak için doğru sebelere yapışılırsa ve Allahü tealada o sebeblere tesir verirse, insan zenginleşir. Rızık ise mukadderdir hiç değişmez. El-Vâsi ismi şerifini çok okumanızı tavsiye ederiz.

Esmaül Hüsnadan bu ismi şeriflerden bir yada daha fazlasını okumayı adet eden kimsenin rızkı genişler, işleri kolaylaşır. 

 • Ya-Gani
 • Er-Razzâk
 • El-Vehhâb
 • El-Fettâh
 • El-Bâsıt
 • El-Latîf
 • El-Hafîz
 • El-Kerîm
 • El-Vâsi
 • El-Mâcid
 • El-Berr
 • Zül-Celâli vel İkrâm
 • El-Mugnî
Önceki

Rızık konusu ile ilgili Hikayeler Rızık ile ilgili Sözler Nelerdir

Burun ici yarası kantaron yağı ne işe yarar Burun içi yara spreyi

Sonraki

Yorum yapın