Unutkanlık Dalgınlık Dikkat Bozukluğu Sebepleri Tedavisi

Dalgınlık Neden Olur Nasıl Geçer Hangi Doktora Gidilir?

0 690

Unutkanlık Dalgınlık Dikkat Bozukluğu Sebepleri

Çağımızda çoğu kişinin muzdarip olduğu dertlerden biriside hiç şüphesiz dalgınlık problemidir. En basit tabiri ile dalgınlık; kişilerin günlük hayatlarında gerçekleşen olayları idrak edemeyeceği fikri içerisinde olması veyahut herhangi bir hususta dikkatini odaklayamaması şeklinde ifade edilebilir. Dalgınlık problemleri yaşayan bireyler ciddi vazifelerde yada önemli meselelerde dikkatini tam anlamı ile odaklayamayabilirler. Dolayısı ile dalgınlığın gerek gündelik hayatta gerekse iş hayatında olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Dalgınlık Neden Olur?

Kimi zaman kişinin aklında ufakta olsa problemler kendilerine yer edinmektedir. Dalgınlık sorunun en temel nedeni ise bu ufak problemlere dayandırılmaktadır. Örnek vermek gerekirse; uzunca bir müddet haber alamadığınız bir yakınınızdan haber bekliyorsunuz ve gün boyu gözünüz telefonun üzerinde. Bu durum, o telefon gelene kadar işleriniz veya diğer tüm fiillerinizin aksamasına, yani dalgın bir durum içerisinde olmanıza sebep olacaktır.

Gün içerisinde karşılaşılan küçük problemlere ek olarak duygusal sorunlar da dalgınlığa neden olan büyük sebepler arasındadır. Kişinin duyguları, en etkili ruhsal dürtüleri olarak tanımlanır. Herhangi bir duygusal problem ile karşı karşıya kalındığında bu problemin çözülemediği yada kişinin odak noktası başka yerlere çekilemediği takdirde basit meselelerde dahi odaklanmak güçleşecektir. Duygusal sorunlarda ilk adım problemi tam olarak kavramak ve gerekli çözüm yolunu düşünmektir. Çözüm yolu bulunduktan sonra vakit kaybetmeden fiiliyata geçirilerek sorun ortadan kaldırılmalıdır. Bu tür sorunlar çözülemediği vakit, adete ucu olmayan bir yün yumağı gibi sürekli olarak kişiyi saracak ve bu durum dikkat eksikliği, dalgınlık gibi sıkıntıları beraberinde getirecektir.

Dikkatsizlik, konsantre olamamak ve hiperaktivite gibi psikolojik durumlar dalgınlık sorununa sebebiyet verebilmektedir. Belirtilen bu durumlar genetik olarak ebeveynden kişiye geçebileceği gibi kişinin devam eden hayatında karşılaşacağı güçlükler, sıkıntılar veyahut deneyimler ile de alakalı olabilmektedir. Dalgınlığa sebebiyet veren sorunların tanımlanması ve çözülmesi gerekli hastalıklar, ilaç tedavisi, psikiyatrik yöntemler veya bazı davranış biçimlerinin değiştirilmesi ile ortadan kaldırılabilmektedir.

Dalgınlık, epilepsi hastalığının da neden olabileceği bir sıkıntıdır. Sürekli tekrar eden dalgınlık problemleri epilepsi hastalığının habercisi olabilmektedir. Epilepsi hastalığının ciddi belirtileri arasında kişinin bakışlarının aşırı dalgın bir halde olması da bulunmaktadır. Bu dalgın bakış hali birkaç saniye civarında seyredebilirken bazı zamanlar uzun sürelere de çıkabilmektedir. Şayet söz konusu dalgınlık probleminin temelinde epilepsi olduğu saptanırsa gerekli tedavilere başlanılarak gerekli ilaçlar ile kontrol edilebilmektedir. Epilepsi sıkıntısı yaşayan kişilerin %70 i ilaç tedavisi ile kontrol edilebilmektedir. Yetişkinlerin nöbet geçirmediği 4-5 yıl içerisinde, çocukların ise nöbet geçirmedikler birkaç yıl içerisinde ilaç tedavisi kesilerek eski yaşantılarına dönebilmektedir.

Dalgınlık İçin Hangi Doktora Gidilir, Dalgınlık Nasıl Geçer?

Eğer böyle bir rahatsızlıktan şikayetçi iseniz ilk olarak nöroloji doktoruna başvurulmalıdır. Öncelikle dalgınlığın biyolojik bir etkenin olup olmadığı tespit edilecektir. Bu etkenlerin tanımlanabilmesi adına troid bezi faaliyetleri, biyokimya analizleri, tam kan sayımı ve EEG (beyin elektrosu) tahlilleri gerçekleştirilmelidir.

Şayet her şey normal seyrinde ise genel tanı olarak stres kaynaklı bir dalgınlık olabileceği kanısına varılır. Böyle bir durumda depresyon ilaçları ile en doğru tedaviye ulaşılabilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.