Beyin Yapısı, Beynin Bölgeleri Fonksiyonları İşlevleri Özellikleri

Beynin Bölümleri Ve Görevleri, Beyin Lobları Kısımları Nelerdir?

0 737

Beyinin Bölümleri, Kısımları Ve Görevleri

Beyin insan vücudunun en karmaşık ve hassas organıdır. 1.4 kg olmasına rağmen, yaklaşık yüz milyar sinir hücresi bulundurur. Üç ana bölümden oluşur; ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Her bir bölüm birbirine bağlı farklı kısımlar içerir.

Beynin Temel Bölümleri Nelerdir?

Beyin

Beynin en büyük kısmı, talamaus ve hipotalamusu içinde bulundurun ön beyindir. Beyin iki yarı küreye ayrılır, sağ yarı küre ve sol yarı küre. Sağ beyin vücudunuzun sol kısmını kontrol eder. Dil ve  üretkenlik becerisinin geldiği yerdir. Sol beyin vücudunuzun sağ kısmını kontrol eder, mantık ve düşünmeden sorumludur.

Talamus ve Hipotalamus

Talamus ve Hipotalamus beynin daha küçük kısımları olmasına rağmen hayati önem taşır. Talamus beyin zarı ve orta beyin arasında yer alır ve duyusal iletim işaretlerini beyin zarına iletmede önemli bir rol oynar. Hipotalamus sinir sistemi ve endokrin sistemi arasındaki hayati bağdır.

Orta Beyin

Orta beyin, beynin merkezini kaplar ve ön lobların arkasında bulunur.  Duyma, görme, beden ve göz hareketleri orta beyin tarafından kontrol edilir.  Orta beyin, tektum, tegmentum ve beyin sapçıkları denilen 3 alt bölüme ayrılır.

Arka Beyin ya da Art Beyin

Omurilik, varoli köprüsü ve beyinciği içeren art beyin, beynin arka kısmındadır. Varoli köprüsü ve beyincik ile birlikte arka beyin, beyin kökü olarak bilinir.

Beynin Diğer Bölgeleri ve İşlevleri

Beyin Zarı

Beyin zarı yarı küresinin en dış tabakası her birinin belirli işlevleri olan 4 bölüme ayrılır. Bu 4 lop; ön loblar, yan loblar, geçici loblar ve art kafa lobudur.  Beyin zarı, yeni bilgi öğrenimi, düşüncelerin oluşumu, dil öğrenme süreci, karar verme, algı analizi, ve hafıza gibi fonksiyonları kapsayan 4 lopla bulunur.

Korpus Kallosum

Korpus Kallosum, sağ ve sol yarı küreleri birbirine bağlar ve bu iki yarı kürenin iletişimini sağlar. Aynı zamanda görme yetiniz ve göz hareketlerinizde de önemli bir rol oynar. Neredeyse 200 milyon akson bulundurur.

Ön Lob

Ön lob hafıza ve kavrayıştan sorumludur. Konsantre olmayı, detaylandırabilmeyi, muhakeme gücünü sağlar. Böylece kişisel gelişime, duygusal özelliklere, sosyal ve cinsel davranışlara dahil olur. Aynı zamanda motor konuşma ve motor hareket gücüne katkı sağlar.

Yan Lob

Duygusal girdi, duyusal ayırt etme sürecine katkı sağlar. Beden yönelimine yardımcı olur. Aynı zamanda cisimlerin; şekil, büyüklük ve uzaklığını saptamayı sağlayan bölümdür.

Art Kafa Lobu

Görsel yorumlamayı sağlayan görsel algı ve görsel ilişkiyle ilişkilendirilir.

Geçici Lob

Geçici lob duyuşsal algı ve ilgili bölgeleri yönetir. Gösterilen davranış, algısal konuşma ve bilgi erişimini üstlenir.

Limbik Sistem

Limbik sistem koku yolları, amigdal ve onun diğer farklı kanalları, hipokampüs ve onun farklı kanallarını yönetir.  Limbik loblar cinsellik, öfke, korku gibi duygusal işlevleri kontrol eder. Bu sistem, yakın hafıza ve biyoritmi bütünleştirmede görevlidir.

Bazal Gangliya

Bazal Ganliya talamus ve motor korteksini bağlama sürecinde rol oynayan korteks altı zekadır. İstençli hareketlerin yönlendirilmesi ve başlatılması, denge, karar verme ve plan yapma, postüral refleksler fonksiyonları arasındadır.

İç Kapsül

İç kapsül, ön limp, arka limp, genu, retrolentiform ve alt lentiform şeklinde beş bölüme ayrılabilir. Motor ve duyuşsal yapıyla yoğun bir bağlantısı vardır

Retiküler Aktivasyon Sistemi

Retiküler Aktivasyon sistemi dikkat, uyanıklık ve uykudan sorumludur.

Pons (Varoli Köprüsü)

Pons ya da varoli köprüsü tüm mesajları alt ve üst beyine ileten bir aktarıcı olarak görülebilir. Yüz dokusu, çiğneme kasları, göz kasları, yüz kasları, mimikler, dil ve dişler üzerinde kontrol sahibidir.

Soğanilik

Soğanilik; kalp, solunum ve vazomotor merkezlerini bulundurur ve nefes almak, kan basıncı, kusma, yutma, istikrarlı kalp atışı, hapşırma, işeme, dışkılama gibi yaşamsal fonksiyonları düzenleyerek beynin en önemli işlevini gerçekleştirir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.