CRP Kantitatif Değeri Kaç Olmalı CRP Kantitatif Yüksekliği

Kantitatif Ne Demek CRP Kantitatif Nedir Normal Değeri

0 3.042

Kantitatif Ne Demek CRP Kantitatif Nedir?

Kantitatif, ölçülebilir, sayısal, niceliğe bağlı demektir. Kantiatif terimi tıp dilinde çokça kullanılır. Vücutta mevcut olan madde düzeyi mühim bir konudur. Madde dozunun dengelenmesi homeostazis olayıyla mümkün olmaktadır. Kişinin sağlığının gözlemlenmesine ek olarak kan ve idrarında bulunan madde dozu da gözlemlenmektedir. İdrar ve kanda bulunan madde dozu anormal derecede yüksek veyahut düşük olması birtakım rahatsızlıklara dayalı olabilmektedir. Bu gibi tetkikler biyokimya laboratuarlarında gerçekleştirilmektedir. Biyokimya ve kimya laboratuarları içerisinde madde çözümlemesi ve kategorilendirmesi yapılmaktadır. Bu işlemler esnasında 2 farklı yola başvurulmaktadır. İlk yol kalitatif, ikinci yol ise kantitatif analiz olarak isimlendirilmektedir. Kalitatif, yani nitel analiz sırasında bir karışım içeriği detaylı olarak incelenmekte ve içindeki maddeler tanımlanmaktadır. Kantitatif, yani nicel analiz esnasında ise bir karşım içerisinde bulunan madde dozu tespit edilmektedir. Görüldüğü gibi tıp mecrasında kimyasal yollar işlem alanına sahip olmaktadır.

Kantitatif Test Nedir?

Belirli bir madde veyahut çözümlenecek bileşen dozu tespit etmeye yaran tetkik “kantatif test” olarak adlandırılmaktadır. Bu doz tespiti tetkikleri hormon, enzim, pıhtılaşma unsurları ve haricen pek çok maddenin dozunu ölçebilmektedir. Fakat söz konusu maddenin faaliyeti ya da vücuttaki görevini sürdürmedeki başarılılığı saptanamaz.

CRP Kantitatif Nedir Anlama Gelir ve Değerleri Ne Olmalıdır?

Kanda bulunan iltihabın hangi oranda olduğu ve seviyesinin tespiti crp kantatif tetkikleriyle mümkün olmaktadır. Belirli rahatsızlıkların tayini bakımından bu değerler mühim bir yol göstericidir.

CRP Kantiatif Testi Nasıl Yapılır?

Tetkikin uygulanış biçimi, Crp Kantitatif testiyle alakalı sıkça yöneltilen sorulardan birisidir. Bir diğer yaygın soru ise herhangi bir riskinin bulunup bulunmadığıdır. Tetkikin gerçekleştirilebilmesi bakımından evvelinde detaylı bir hazırlık yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Laboratuarda mevcut kan temin edilmektedir.

Kan alma işleminin ilk safhasında örneğin alınacağı kısım antiseptik sıvıyla dezenfekte edilmektedir. Ardından damarı deri altında rahatça görebilmek gerekmektedir. Bu da omuzla dirsek arasına bağlanacak elastik bir bantla kolun sıktırılmasıyla mümkün olmaktadır. Artık rahat görülebilen damara iğne yardımıyla yol açılarak temiz bir tüpe kan örneği temin edilmektedir. İşlem sonrası iğne ve elastik bant çıkarılmaktadır.

Devamında ise işlemin gerçekleştiği bölgedeki kan akışı, gazlı bir bez ile birlikte bastırılarak durdurulmaktadır. Kısa bir süre zarfı içerisinde kanın durmasının ardından bir yara bandı kullanılarak bölge örtülür. Çok küçük risk oranına sahip crp kantatif tetkikinde, kan çekimi hasebiyle birtakım küçük yan etkiler görülebilmektedir. Aşırı kanama, çarpıntı, baş dönmesi, damar yolu bölgesinde morarıklıklar ve ennfeksiyonal problemler seyrek görülse de ortaya çıkması mümkün yan etkilerdir.

CRP Kantitatif Test Sonuçları Ne Anlama Gelmektedir?

Bir litre kandaki crp (C-Reaktif Protein) miktarının “mg/L” cinsinden ölçülmesiyle tetkik edilmektedir. C-Reaktif Protein düzeyinin alçak olması yüksek olmasına nazaran daha faydalıdır. Zira vücutta iltihap düzeyi daha düşük olmaktadır. Tetkik sonuçları yorumlandığı esnada şayet crp “1 mg/L” düzeyinden azsa, düşük kardiyovasküler rahatsızlık olasılığı olduğu düşünülmektedir. Crp düzeyi “1-3 mg/L” aralığında çıktı takdirde orta düzey kardiyovasküler rahatsızlık olasılığının altı çizilmektedir. Eğer 3 mg/L ve yüksek saptanırsa vücutta oldukça belirgin iltihabı haller mevcuttur. Sorunun temelinin saptanabilmesi adına dahili birtakım tetkikler gerçekleştirilebilmektedir. Düzeyin 10 mg/L ve üzeri çıkması halinde belirtilen rahatsızlıkların habercisi olmaktadır:

  • Osteomiyelit,
  • Otoimmünartrit parlama,
  • Lupus,
  • İbh,
  • Tüberkloz,
  • Kemik enfeksiyonları,
  • Bağ dokusunda ortaya çıkan hastalıklar,
  • Lenfoma benzeri birtakım kanser olasılıkları ve pinömoni benzeri diğer tehlikeli enfeksiyonların olasılığının bir belirtisi şeklinde yorumlanmaktadır.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.