Dabbetül arz nedir Cessase nedir Dabbetül arz çıkınca ne olacak

0 140

Dabbetül arz nedir, büyük kıyamet alametlerinden bir de dabbetül arz çıkışı olacaktır. Kuranı kerimde dabbe ayeti, Neml suresi 82. ayeti celilesidir. Dabbetül arz nedir kimdir diye çok merak ediliyor; Dabbetül-arz’ın ismi Cessase’dir, boyu 40 metre civarında olup, çok kıllı, kuyruğu ve ayakları olan bir hayvandır. Dabbetül arz neye benzer; her hayvandan bir renk ve benzerliği vardır. Mekke’de, Safâ dağı altından çıkacak olan Dabbetül erd çok güçlü ve kuvvetlidir.

Dabbetül arz nedir Dabbetül arz hangi ayette geçiyor

Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde Neml Suresi 82. Ayetinde  meâlen ; Esteizübillah Bismillah “Ve iza veka’al kavlü aleyhim. Ahracna lehüm dabbeten minel ardı tükellimühüm. Ennennase kanu bi ayatina la yukinun”. Onlar üzerinde ilahi hüküm gerçekleştiği  zaman. Hükmümüz artık iyice kesinleşip akıbet artık kaçınılmaz hale gelince, bu gerçekleri kabul etmeyen insanlar için yeryüzünden, acayip canlı, bir hayvan çıkarırız buyuruyor Cenab-ı Hak.

Dabbetül arz nedir (Hadis-i Şerifler)

Dabbet-ül-arz, Musa’nın ‘‘Aleyhisselam’’ asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman’ın ‘‘Aleyhisselam’’  mührünü vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur. (Tirmizi)

Kıyamet alametlerinin ilki, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vaktinde insanlara Dabbet-ül-arzın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi önce çıkarsa, diğeri de onun hemen peşindedir. (Müslim, Ebu Davud)

Şu üç şey zuhur edince, iman etmemiş veya imanından hayır görmemiş olana, imanı fayda vermez: Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz. (Müslim, Tirmizi, Beyheki)

Dabbetül arz çıktıktan sonra ne olacak

Gökleri bir duman kaplayacak, sonra bütün insanlara gelip, canlarını yakacak, herkes bunun acısından nasibini alacak. İnsanlar dua edip, Ya Rabbi, bu azabı üzerimizden kaldır. Sana iman ediyoruz diyecekler. İnsanlar, bu hayvandan kaçarlar. Kimi ondan korkarak namaza durur. Hayvan bunun yanına gelir, “Ey kişi, şimdi mi namaz kılıyorsun” diyerek yüzünü damgalar. Böylece müminler, kâfirlerden ayırt edilerek tanınır.

Dabbetül arz neye benzer

Boyu 40 metre civarında olup, çok kıllı, kuyruğu ve ayakları olan bir hayvandır. Her hayvandan bir renk ve benzerliği vardır. Dabbet-ül-arzın deve ayağı gibi dört ayağı ve kuş gibi kanatları vardır. Başı öküz başına, kulakları fil kulaklarına, kuyruğu ise koç kuyruğuna benzer.

Dabbetül arz iyimi kötümü

Sıkıntı ve korku versede, müminleri kafirlerden ayırması bakımından iyidir. Kafirler için çok kötü olduğu Ayeti kerime bildiriyor zaten. Dabbetül-arz güneş batıdan doğduktan sonra çıkacak. Bundan evvel mü’min olan mü’mindir. Kafir olan kafirdir. Bundan sonra tevbe kabul edilmez. İş işten geçtiği için, iyiliğin veya kötülülüğün, hükmü olacak bunu düşünmeli.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.