Gleason Skoru 3+3=6 3+3, 3+4 Ne Demek Tehlikeli midir?

Gleason Skoru Nedir Nasıl Hesaplanır Gleason Skorlanması

0 287

Gleason Skoru Nedir Nasıl Hesaplanır Gleason Skorlanması

“Gleason skoru prostat kanserinin agresifliğini, yani yayılma şiddetinin ne kadar güçlü olduğuna, ne kadar tehlikeli olduğuna karar vermek için kullanılan derecelendirme sistemidir.Gleason skoru, prostat kanseri hücrelerinin üreme ve yayılım hızları hakkında bize malumat verir, ayrıca kanserli hücrelerin normal hücrelerden farklılaşma derecesini değerlendirir. Gleason skoru, 1-10 arasında değişir ve skor arttıkça kanserin daha agresif, ilerlemesinin daha hızlı olduğu anlamına gelmektedir.

Bu derecelendirme sistemi uygun tedavi seçeneklerini tespit etmek için kullanılabilir. Gleason skoru 1-10 arası değişiklik gösterir ve biyopsinin ne kadar sağlıklı doku içerdiğini, (düşük skor) veya anormal doku (yüksek skor) olduğunu belirler. Düşük skor sağlıklı hücre demektir, yüksek skor ise kanserli hücrelerin fazla olması anlamına gelir. Çoğu kanser vakasında Gleason skoru 3 skorunda veya daha fazladır.”

Prostat kanseri olan birçok kişi tedavi planı ve genel durumu hemen öğrenmek isteyecektir. Gleason skoru bu ikisine karar vermede temel rol oynar.

Doktor prostat kanserini teşhis ettiğinde, prostattaki kanser hücrelerinin biyopsisi yapılacaktır. Bundan sonra, Gleason skoru sonuçları açıklamaya yardımcı olmak için kullanılacaktır.

Gleason skoru kanserin ne kadar agresif olduğuna ve en iyi tedavinin ne olduğuna karar vermek için de yapılır.

Gleason Skoru Nasıl Hesaplanır?

Gleason skoru Donald Gleason adlı bir patolojist tarafından 1960’larda keşf edilen bir derecelendirme sistemidir. Prostat kanserinin agresifliğini tahmin etmeye yardım eden bir skor sağlar. Gleason kanserli hücreleri normal hücrelerden ayıran 10 farklı modele bölerek çalışır. Sonuç olarak 1-10 skalasında derecelendirir.

Skoru 1 veya 2 olan hücreler düşük dereceli tümör hücreleri olarak düşünülür. Bunlar normal hücrelere benzer görünür.

5’e yakın hücreler yüksek dereceli olarak düşünülür. Bu hücreler düşük derecelilere kıyasla normal görünmeyecek kadar değişime uğramışlardır.

Patalojist prostat biyopsisinden doku örneklerini mikroskop altında inceleyerek başlar. Gleason skoruna karar vermek için patalojist kanser dokusunu normal dokuyla kıyaslar.

Patoloji uzmanı, mikroskop altında prostattan alınan doku örneklerindeki gleason örneklerini inceler. Gleason paternleri 1’den 10’a kadar rakamlarla ifade edilir.

Gleason Skoru Sonuçları Ne Anlama Gelir?

Gleason skoru, prostat kanseri hücrelerinin üreme ve yayılım hızları hakkında bize bilgi veren ve kanserli hücrelerin normal hücrelerden farklılaşma derecesini değerlendiren skora denir. Gleason skoru, 1-10 arasında değişir ve skor arttıkça kanserin daha agresif, ilerlemesinin daha hızlı olduğu anlamına gelmektedir.

Doktor kişinin Gleason skorunu söylediğinde, bu skor 1-10 arasında olacaktır. Skor yükseldikçe kanserin afresifleşme eğilimi de artacaktır. Tipik olarak düşük skor daha az agresif kanseri gösterir.

Çoğu vakada, skor 6-10 arasında değişiklik gösterir.

6 Gleason skoru genellikle mümkün olan en düşük skordur. 6 skorlu prostat kanseri düşük dereceli kanser olarak tanımlanır. Bu kanserin büyüme ve gelişmesinin yavaş olması anlamına gelir.

8-10 arası skor yüksek dereceli skora işaret eder. Bu durumda, kanser hızlı büyüme ve yayılmaya meyillidir. 9 ve 10 skoru  8’lik bir skorun 2 katı hızla çoğalır.

Genel anlamda düşük gleason skorlu kanserler (2-4) daha az agresifken yüksek gleason skorlu (7-10) kanserler daha agresif olmaya meyillidir.

Gleason skoru 3 + 4 = 7 olarak yazıldığında bu şu anlama gelir; Tümörün çoğu derecesi 3 ‘dür, daha az derecesi ise 4’tür. Raporunuzda listelenebilecek gleason skorunun diğer seçenekleri Gleason 7/10, Gleason 7 (3+4), veya 7 skoru birleşimidir.

Tümör aynı derecedeyse gleason skoru 3+3= olarak rapor edilir.

Gleason skoru prostat kanseriniz için hangi tedavinin en iyi olduğuna karar vermede önemli bir yöntemdir. Gleason skoru lokal veya daha ileri hastalığı tahmin etmek için PSA ve diğer klinik testlerle birleştirilebilir.

Gleason Skoruna Göre Tedavi Seçenekleri

Düşük Gleason sokur için tedavi şöyledir:

 • Kişinin yaşı ve genel sağlığının kanserin ne zaman tedavi edileceğine karar vermeye yardım ettiği için hastayı gözlem altında tutmak
 • Prostatı almak için radikal prostatektomi ameliyatı
 • Radyasyon terapi

Yüksek Gleason skoru ve kanserin daha ileri safhaları için tedavi aşağıdakilerin birleşimini içerebilir:

 • Radikal prostatektomi
 • Yalnızca brakiyal terapi
 • Sadece harici ışın radyasyonu
 • Brakiterapi ve harici ışın radyasyonu  
 • Yeni tedavilerin klinik denemelerine dahil olma
 • Hastayı gözlem altında tutma
 • Kemoterapi
 • Hormon tedavisi
 • Kanserin belirtilerini tedavi etmek için ameliyat
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.