Kemik Testi Kemik Ölçümü Nasıl Yapılır Kaç Yaşında Yapılır Fiyatları

Kemik Ölçümü Hangi Bölümde Yapılır? Kemik Yoğunluğu Ölçümü

0 1.679

Kemik Testi Kemik Ölçümü Nasıl Yapılır Hangi Bölüm Yapar?

Kemik yoğunluğu ölçümü olarak da bilinen kemik ölçümü testi; kemik içerisinde bulunan mineralleri ve zamanla oluşan kemikteki mineral kaybını, kemikteki erimeleri tespit etmek için yapılan teste denir. Kemik ölçümü testi devlet hastanelerinde ücretsiz yapılır. Ortopedi doktoruna gidilmesi durumunda doktor bu testi yaptırmanızı bildirebilir. Özel hastanelerde kemik ölçümü testi fiyatı ise hastaneden hastaneye göre değişir.

Kemik ölçümü testi, kırılma riski büyük kemiklerde uygulanan bir testtir. Çoğunlukla omurganın alt kısmında (lomber vertebra) ve kalça eklemine bağlı uyluk kemiğinin boynunda (femur boynu) yapılan bu test bazı zamanlar kol kemiklerinde de uygulanabilmektedir.

Kemik Ölçümü Hangi Bölümde Yapılır ?

Kemik ölçümü testleri, hastanelerinde Ortopedi bölümünde gerçekleştirilmektedir. Başvurulacak hastanede kemik ölçüm cihazının varlığından emin olmak, olası vakit kaybının önüne geçecektir.

Kemik Ölçümü Kime Yapılır?

Kemik ölçümü aşağıda bildireceğimiz kişilerin kemiklerinin ne durumda olduğunu, erime olup olmadığını tespit etmek için yapılabilir.

 • Menopoz dönemi evvelinde olan 40 ve üstü yaş aralığındaki kadınların kesinlikle kemik yoğunluğu testi yaptırması önerilmektedir. Menopoz öncesi 40 ila 45 yaş aralığında yaptırılacak kemik yoğunlu testi sayesinde menopozun başlangıç değerlerinin tespit edilmesi sağlanır.
 • Ufak kazalarda dahi sürekli kemik kırılması sıkıntısından şikayetçi olan yetişkin bireyler,
 • Rahmin alınmasından dolayı menopoza giren kadınlar,
 • Aile ve yakın akrabalarında osteoporoz (kemik erimesi) yaşayanlar
 • 65 yaşını geçmiş olan kadın bireylerde kemik erimesini takip edebilmek adına düzenli olarak “BMD” adı verilen kemik yoğunluğu ölçümü yapılmaktadır.
 • Uzun bir müddet boyunca tedavi sürecini yatakta geçiren hastalar, yani yatalak hastalar
 • Ufak düşme durumlarında dahi kırık problemleri yaşayan kişiler,
 • Kandaki kalsiyum oranının düşük seviyelerde olan bireyler,
 • Belirli ilaçları uzun bir müddetçe kullanan kişiler,
 • Diyabet ve sürekli tekrar eden böbrek rahatsızlıkları bulunan kişiler,
 • Hormon dengesinde bozukluk sorunları yaşayan ve buna bağlı olarak uzun bir tedavi sürecinden geçen kişiler,
 • Düşük testesteron seviyesine sahip erkek bireyler,
 • Sigara, alkol ve aşırı kafein tüketimi bilumum zararlı alışkanlıklara sahip kişiler mutlaka kemik yoğunluğu testi yaptırmalıdır.

Kemik ölçümü özellikle kemik erimesi olan kişilerde kemiklerin durumunun değerlendirmek için de yapılır. Kemiklerde çeşitli sebeplere bağlı olarak meydana gelen mineral kayıpları kemik erimesi problemine zemin hazırlamaktadır. Bilhassa erkekler ile kıyaslandığında kadınlarda daha sık kemik erimesi sorununa rastlanılmaktadır. Bu durumun erken tespit edilmesi ve engellenmesi bakımından kemik ölçümü büyük bir öneme sahiptir.

Sıklıkla 50 yaş üzerine bireylerde rastlanılan kemik erimesi, bir diğer deyişle osteoporoz, çoğu kişinin karşı karşıya kalabileceği bir problemdir. Bu sebepten ötürü rahatsızlığı erken tespiti mühim bir konudur. Sorunun erken tespit edilememesi halinde geri dönüşü olmayan kemik hasarları meydana gelebilmektedir. Bu hasarlara bağlı olarak yatağa bağlı kalma ve ölüm durumları dahi görülebilmektedir. Kemik erimesi nihayetinde kişinin kemik kütlesinde kayıp yaşanmasına bağlı olarak çeşitli kırık ve çatlak durumlarının meydana gelme riski artmaktadır. Vaktinde yapılacak tetkikler, rahatsızlığın erken tespitini mümkün kılmaktadır. Böylelikle rahatsızlık başlamadan veyahut ilerlemeden gerekli tedavi tekniği uygulanabilmektedir.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Nasıl Yapılır?

Teste hazırlık aşamasında söz konusu kişi masaya sabit olarak uzanmalıdır. Uygulama sırasında bir ağrı hissedilmediğinden dolayı kişiye herhangi bir ilaç enjekte edilmez. Kemik dansitometri cihazı adı verilen bu cihaz, düşük miktarda röntgen ışınları ileterek ölçüm yapılmasını sağlar. İşlem genel olarak 20 dakika civarı sürmekle birlikte çeşitli faktörlere bağlı olarak bir müddet uzayabilmektedir. Kullanılan cihaz, çoğu röntgen cihazına oranla daha düşük miktarda radyasyon açığa çıkarmaktadır.

Hangi Sıklıkla Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yapılmalı?

Menopoz döneminde risk sahibi kişilerin 2 yılda bir olacak şekilde kemik ölçümü yaptırması önerilmektedir. Kemik kaybı risk oranı yüksek olmayan bireyler içinse 5 yıllık periyotlar halinde testlerin yaptırılması idealdir. Konu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olan uzman doktorlar hastalığın süreci ve tercih edilen yönteme bağlı olarak periyotlar arasındaki süreyi değiştirebilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.