Salgın hastalıklardan koruyan dualar

0 29

Koronavirüs okunacak dualar, dünyayı etkisi altına alan corona virüsten tıbbi  korunma yolları yanı sıra, islami dualar araştırma konusu olmuştur. Salgın hastalıklardan koruyan dualar ile coronavirüs için okunacak dualar aynı kapsamdadır.

Hadis-i şeriflerde buyurulan, (İlaçların en iyisi Kur’an-ı kerimdir)  (İbni Mace), (Kur’an-ı kerimden şifa beklemeyen, şifaya kavuşamaz.) (Deylemi)

Koronavirüs okunacak dualar

Düşman tehlikesi ve salgın hastalıklara karşı, korkulu durumlarda 11 defa Kureyş suresi (li-ilafi kureyşin) okuyan her türlü tehlikelerden muhafaza olduğu çok tecrübe edilmiştir.

“Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka” Bir yerden yeni bir yere gelen giden bir sefer okursa, o yerden kalkıncaya kadar Ona hiç bir şey zarar veremez. (Müslim) 2.Cilt 67. Mektub

Meali; Yarattıklarının şerrinden Allahın noksansız kelimelerine sığınırım. 

Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka

 

Koronavirüs okunacak dualar bu istiğfarı 25 defa okuyun

Alî bin Ebî Bekr, (Meâricülhidâye) de diyor ki, (İstigfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizden haber verilen, (Bir kimse, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanürrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî) bir kimse bu istigfâr düâsını yirmibeş kerre okursa, odasında, âilesinde, evinde ve şehrinde hiç kazâ, belâ olmaz)

Kaynak; Hakikatkitabevi Hak Sözün Vesikaları 2. cild 80. Mektub

Evden çıkarken okunacak dua

Tirmizide bildirilen hadisi şerifte; evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alellah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” duası okunursa, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.

Bismillahi, tevekkeltü alellah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh

Salgın hastalık ve sıkıntılı durumlarda okunacak dua

“Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim” duasını okuyan kimseyi Allahü teâlâ, sıkıntı dert ve belalardan muhafaza eder.) (Deylemi, İbni Sünni)

Tergîb-üs-salât kitabında bilidirilen hadîs-i şerifte
Sabah, kalktığınızda, 3 sefer ” Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’ asmihî şey’ün fil-erdı velâ fissemâi ve hüves-semî’ul’alîm” okursanız, akşama kadar, hiç dert, bela gelmez.

Tefsiri Mazheride, Enbiyâ sûresi 87. âyeti kerime tefsiri yapılırken bildirilen hadîs-i şerifte; Birinize dert ve bela gelince ”Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn” duasını okusun. Günde 40 sefer okumak çok faydalıdır.

Muhammed Ma’sûm hazretleri de, Mektûbât kitabında; “Dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için beşyüz kere Lâ havle velâ kuvvete illâ billah ile evvelinde ve ahirinde yüzer defa salevât-ı şerife okuyup dua etmelidir” buyuruyor.

Kaynak; Dinimiz islam sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.