Lym Düşüklüğü Nedir, Lenfosit Düşüklüğü Ne Demektir, Lenfosit Düşüklüğü Ne zaman Tehlikeli

Lym nedir veya ly nedir, her iki kısaltma, kanda lenfosit sayısını ifade eder. Lenfositler vücutta bağışıklık yeteneklerine sahip en özel hücreleridir. Lym referans aralığı bir mikro litre kanda  800 – 4500 mm3=µm, oranı ise % 25 – 45 arasındadır. Referans değerlerinin dışında kalan sonuçlara lym düşüklüğü (Lenfopeni) veya lym yüksekliği (Lenfositoz) denir, ayrıca lym % değerleride dikkate alınır.

Lym düşüklüğü nedir, lenfosit düşüklüğü ne zaman tehlikeli olur

Lenfosit hücreleri doğumda 12 ay sonra gelişmeye başlayan ve savunma hattımızın III. hattını oluşturan getirir lökosit hücreleridir. Lenfositler immün sistemin tamamlayıcı hücrelerdir, WBC lökosit akyuvar hücreleri lenfositler, nötrofiller, eozonofiller, bazofiller ve monositlerden meydana gelir.

WBC yüksekliği veya düşüklüğü bu hücrelerin sayı ve oranlarına göre yapılır. WBC lökosit düşüklüğü veya WBC lökosit yüksekliği nötrofiller esas alınarak gelişir. Çünkü nötrofillerin akyuvarlar içindeki sayı ve oranı en yüksek olanıdır.

Nötrofil değerleri esas alınarak ortaya çıkan WBC yüksekliğine nötrofilin lokositozis, WBC düşüklüğüne ise nötropeni lokopeni denir.Aşağıdaki tabloyu inceledikten sonra lym düşüklüğü nedir, lenfosit düşüklüğü ne zaman tehlikeli olur konusuna devam edeceğiz.

Periferik Kan Lökosit

Patojen korunma Değer aralığı Değer aralığı Mikrometre
Hücre Oran % mm3=µm µm çap
Lökosit

%100

4000-10000

Nötrofil

%40-75

1600-7500

10-15

Eozinofil

%1-6

40-600

10-15

Bazofil

%1

40-100

10-15

Monosit

% 2-10

80-1000

7-18

Lenfosit

%20-45

800-4500

12-20


Lenfosit hücrelerinin yardımcı hücreleri vardır yardımcı T ve yardımcı B hücreleri bu hücreler, düzenleyici, baskılayıcı, bellek ve kanser hücrelerini yok eden spesfik hücrelerdir.

Lenfosit hücreleride kendi aralarında B lenfosit hümoral (plazma) ve T lenfosit sitotoksit (hücresel) koruma görevi yaparlar.
Lym düşüklüğü nedir
B ve T lenfositlerin özellikleri nelerdir

Lenfositlerin patojenler, virüsler ve kanserli hücreler ile mücadele edebilmesi için periferik lökosit kan hücrelerindeki oranı % 20 ila % 40 aralığında olmalıdır.

WBC Lökosit Akyuvarlar

Nötrofiller Eozinofil Lenfositler Bazofil Monosit

Lenfositler LYME

T lenfositler B lenfositler
C4 yardımcı lenfositler B immunglobulin
CD8 yardımcı lenfositler IgG, IgM, IgE, IgA ve IgD
T bellek yardımcı lenfositler B hücresi antikor
Baskılayıcı T yardımcı lenfositler B bellek hücresi


Lym düşüklüğü nedir
lym düşüklüğü ne demektir

Lenfosit düşüklüğü bir mikro litre kanda 800 mm3=µm ve  lym % 20 altında kalan değerler immün sisteminizde problem veya problemler olduğuna işaret eder.

Doktorunuz diğer akyuvar hücrelerinin oranlarını ve sayılarınada bakarak daha fazla testler isteyebilir, kemik iliği, timus bezi veya diğer organlardan patoloji gibi.

Lenfosit düşüklüğüne neden olan faktörleri yorumlarlar, diğer bulgu ve belirtiler ile sonuca giderek gerçek nedenleri anlamaya çalışırlar.

Lenfosit düşüklüğü ne zaman tehlikeli olur

 • Kanser hastalıkları özellikle lenfoma ve lösemi lenfosit düşüklüğüne neden olur. Kemoterapi ve radyasyon ışın tedaviside kanda lenfosit düzeylerini düşürür.
 • Kanser hücreleri ile mücadele eden CD8 yardımcı lenfosit hücresi aynı zamanda HIV/AIDS virüsününde giriş kapısıdır.
 • Baskılayıcı T hücreleri diğer hücrelerin immün yanıtta aşırıya kaçıp organizmaya zarar vermesini önler, fakat bazı otoimmün hastalıklar baskılayıcı T hücrelerinin yapısını bozabilir.
 • Bazı genetik hastalıklar Wishott-Aldrich sendromu, DiGeorge anormalleri kalıtsal hücre büyümesini engellemesi neticesinde lenfosit düşüklüğüne neden olurlar.
 • Bulaşıcı hepatit hastalıkları kronik karaciğer hastalıklarına neden olabilir, siroz veya karaciğer kanseri ve tedavisi aksatılan veya tedavi edilemeyen tüberküloz ölümcül olabilir.
 • Aplastik anemi, kemik iliğinde yeterli sayıda akyuvar üretememesi durumudur, aplastik anemi immün sistemi çökerten bir hastalıktır tıpkı kemoterapi tedavisi gibi.
 • Aşırı üzüntü ve stres lenfosit düşüklüğüne neden olabilir lenfositlerin lenf düğümlerine takılması sonucu meydana gelir, bu durum kansere davetiyedir.

Lym düşüklüğü nedenleri lenfopeni

 • Akut viral enfeksiyonlar
 • Kronik viral enfeksiyonlar
 • Akut bakteriyel enfeksiyonlar
 • Akut virüsler
 • Kronik virüsler
 • Cryptococcus mantarı
 • Histoplasma mantarı
 • Malaria sıtma
 • Kronik inflamasyon
 • Granülomatöz enfeksiyon
 • Tüberküloz verem
 • Bağışıklı sistemi hastalıkları
 • Bazı ilaçların yan tesirleri
 • İltihabi eklem hastalıkları
 • Otoimmün bozukluklar
 • Romatoid artrit hastalıkları 
 • Deri veremi
 • MS Hastalığı (Multipl skleroz)
 • Yetersiz beslenme
 • İmmün sistemi bastırıcı tedaviler
 • Işın ve kemoterapi tedavileri
 • Hodgkin lenfoma
 • Travma ve stres
 • Glikokortikoid steroid hormonu
 • Antikor yıkımı
 • Protein kaybettiren enteropati
 • Lenfanjiektazi enteropati 
 • Kronik sağ kalp yetersizliği
 • Korasik dukt kesisi göğüste yaralanma

Lym düşüklüğü belirtileri nelerdir

 • Ateş
 • Öksürük
 • İştahsızlık
 • Kilo kayıpları
 • Lenf düşümlerinin şişmesi
 • Bademciklerin şişmesi
 • Eklem ağrıları
 • Deri dökülmeleri

Lenfosit düşüklüğü tedavisi

 • Kan sayımında ortaya çıkan lym düşüklüğüne neden olan virüs, enfeksiyon bakteriyel ve mantar gibi enfeksiyöz bulaşıcı hastalıklara karşı antibiyotik tedavisi başlatılır.
 • Lenfosit düşüklüğü immün sistemi zayıflatan ve diğer hastalıklara davetiye çıkartan bir durumdur, düşüklüğe neden olan durumlar ortadan kaldırılmalıdır.
 • Lenfosit düşüklüğüne neden olan kötü huylu hastalıklara karşı kan nakli desteği ve kök hücre kemik iliği nakli gerekebilir, öncelikli olarak ışın tedaviside yapılabilir.
 • Otoimmün hastalıklar sebebine göre tedavileri yapılır, hastalar rahatlatılır, bazı oto.mün hastalıkların tedavisi yoktur ve kortizon ilaçları verilir.
 • Lenfosit düşüklüğü tedavisinde kullanılan bazı yöntem ve ilaçların kendileride lenfosit veya diğer akyuvar hücrelerinin sayılarını veya oranlarını azaltabilir.
Önceki

Laktoz intoleransı nedir zararlımı belirtileri ve laktaz eksikliği

Otoimmün Hastalıklar Nedir Tedavisi Varmı Otoimmün hastalıklar neden olur

Sonraki

Yorum yapın