Mikroalbuminüri Nedir Nedenleri ve Tedavisi

Mikroalbumin Nedir Yüksekliği Neden Olur Tedavisi

0 127

Mikroalbumin Nedir Yüksekliği Neden Olur Tedavisi

Albümin, normalde kanınızda bulunan ama idrarınızda bulunmayan bir proteindir. Mikroalbumin, albümin adı verilen proteinin idrarda az miktarda bulunmasına denir. Normalde kanda bulunur. Normal referans aralığı20-300mg/dl.dir. Ancak böbrekleriniz tam olarak çalışmıyorsa albümin idrarınıza sızmaya başlar. Mikroalbumin meydana gelir.

Mikroalbümin Nedir Nedenleri Nelerdir?

Böbrekler düzgün çalıştığı zaman idrarda albümin bulunmaz. Bununla birlikte, böbrekler hasar gördüğünde, küçük miktarda albümin idrar içine sızar. Bu duruma Mikroalbümin denir. Bu duruma şeker hastalığı yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, siroz veya sistemik lupus eritematı (SLE) gibi nedenler sebep olabilir. Mikroalbüminüri ise idrarda albümin düzeyindeki orta dereceli artışı tanımlayan bir terimdir

Mikroalbüminüri Ne Demektir?

Mikroalbüminüri, idrarda albümin miktarında küçük veya orta derecede artış olarak tanımlanır. Mikroalbüminüri nedenleri şunlardır:

  • Yüksek kan basıncı.
  • Tip I ve tip II diyabet.
  • Obezite ve metabolik sendrom.
  • Genetik kalıtsal böbrek hastalıkları

Mikroalbüminüri tedavisi bu durumun nedenine göre değişir. Örneğin yüksek tansiyon bu duruma neden olduysa doktor tansiyon ilacı reçete eder.

Mikroalbümin Testi Neden Yapılır?

Albümin, kanda bulunan en yaygın proteindir ve karaciğerde üretilir, vücudunuzun sıvı dengesini korumasına yardımcı olur. Albümin ayrıca hayati besinleri ve hormonları taşır ve vücudunuza dokuların büyümesini ve onarımını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu proteinleri sağlar. Mikroalbümin testi basit bir idrar testidir. Testten önce normal şekilde yiyip içebilirsiniz. Doktorunuz, böbrek hasarının erken belirtilerini tespit etmek için idrar mikroalbümin testi önerebilir. Tedavi, daha ilerlemiş böbrek hastalığını önleyebilir veya geciktirebilir.

Mikroalbümin testi, böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan bir teşhis aracıdır. Test, idrar protein seviyelerini ölçer ve genellikle bireyin hipertansiyonu veya diyabeti olduğu bilinen durumlarda uygulanır. İdrarda çok küçük protein (albümin) seviyelerini tespit etmek için bir idrarda mikroalbümin testi yapılır. Mikroalbümin testi, idrardaki albümini tespit eder ve böbrek hasarı ve böbrek hastalığının erken belirtilerini tespit etmeye yardımcı olur.

Mikroalbumin testlerine ne sıklıkla ihtiyaç duyduğunuz, altta yatan koşullara ve böbrek hasarı riskinize bağlıdır. Örneğin:

  • Tip 1 diyabet. Tip 1 diyabetiniz varsa, doktorunuz teşhisinizden beş yıl sonra başlayarak yılda bir mikroalbümin testi önerebilir.
  • 2 tip diyabet. Tip 2 diyabetiniz varsa, doktorunuz teşhisinizden hemen sonra başlayarak yılda bir mikroalbümin testi önerebilir.
  • Yüksek kan basıncı. Yüksek tansiyonunuz varsa, doktorunuz mikroalbümin testlerini daha düzenli olarak önerebilir. Bu testi ne sıklıkla tekrarlayacağınızı doktorunuzla görüşün.

Mikroalbümin Seviyesi Nasıl Düşürülür?

Tedavide, kan şekerini, kan basıncını kontrol etmeye ve idrardaki mikroalbumin veya protein düzeylerini en aza indirmeye odaklanır. Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE’ler) veya anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB’ler) olarak adlandırılan tansiyon ilaçları tercih edilen tedavilerdir. Bu ilaçlar böbrek filtreleme ünitesindeki basıncı azaltır ve ayrıca protein / mikroalbümin idrar seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Bu ilaçlar kan basıncını 140/80 mmHg’nin altında tutamazsa ek ilaçlar gerekebilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.