Musibete sabır ve şükür eden iki kardeşin ibretlik hikayesi

0 40

Musibete sabır ve şükür etmek hakkında, Nizamettin Evliya hazretleri bir gün talebelerine  Allahü tâladan gelen belalara sabr ile birlikte şükr etmekte lazımdır, buyurmuşlar.

Musibete sabır ve şükür etmek hikmeti

Cenab-ı Hakkın bir birinden güç bela ve meşakkatleri vardır. Bu sebebten içinde bulunduğunuz halden hiç şikayet etmeyin, buyurmuş Nizamettin Evliya hazretleri.

Meseleyi  ikiz kardeşlerin ibretlik hikayeleri ile şöyle izah etmiş; Vakiyle sırtından bir birine yapışık ikiz bebekler doğmuştu. Bu ikizler büyüdükçe içinde bulundukları meşakkatli hale  rağmen daima sabır ve şükürleri hep devam etmiş. Bu ibretlik ve üstün halleri insanları çeşitli düşüncelere sevk edermiş.

Bir kimse dayanamadı bu kardeşlere sual etti;

Sizin bu haliniz nedir böyle bir duruma sabretmenizi anlıyorum. Fakat şükür halinizin,  sabrınızdan daha fazla olmasını bir türlü anlayamıyorum demiş.

İkiz kardeşler cevap vermiş;

İmandan sonra, bizim Rabbimize hamd ve şükürden başka ne sermayemiz olabilir. Cenab-ı Hakkın bir birinden güç bela ve meşakkatleri vardır, daha beterinden korkarız.  Hikmetini bir gün anlarsınız buyurmuşlar.

Hallerinden hiç şikayet etmeme hikmeti anlaşılıyor

Aradan yıllar geçti işte O ikizlerden biri vefat etti, kimse ne yapacağını bilemedi. Ölü olan kardeşi diğerinden kesip alsalar diğeri de ölecek. O halde bıraksalar diğeri sırtında daima bir ölü taşıyacak ve çürüyüp dökülmesini bekleyecek.

Bu hadiseye şahit olanlar; Hayret ve çaresizlik içinde, O iki kardeşin neden şükr ettiğini çok iyi anladılar. Bir gün dolmadan diğer kardeşide vefat etti. Cenab-ı Hakkın, Kur’an-ı Kerimde övdüğü cennet ile müjdelediği sabr, şükür ve hamd eden kimseler zümresine dahil oldular.

Nizamettin Evliya hazretleri, sohbetinin şu nasihatler ile bitirdi.

Evladlarım, kardeşlerim Allah ve Resulünün ”Aleyhisselam” muhabbeti ve itaati olmayan bir kalb ölüdür. İnkar etmemek başkadır, iman etmek başkadır. Halis bir niyet ile iman etmeyen, islamiyetin emri altına girmeyen kalb ölebilir. İşte o zaman bu beden ile beraber leş olur insan.

Nimet ne kadar büyük ise şükrüde o kadar büyük olmalıdır. İman nimetinin şükrü doğru bir itikad olan Ehli sünnet  itikadında olmaktır. İslam nimetinin şükrü namaz kılmak ve güzel ahlaktır. Şükür nimeti yerinde mahallinde kullanmaya denir.

Sabretmekte ziya vardır, şükretmekte ise hem ziya hem nur vardır. Ziya ışık, Nur ise parlaklık demektir. 

İmanın ışıklı ve parlak olaması musibetlere sabır ve şükür iledir, en büyük şükür namaz kılmaktır.

Allahü tealadan nasıl korkmak lazım ise öyle korkun ki bu konuda yapmadığınız gözden kaçırdığınız hiç bir şey kalmasın. Allahü tealadan korkmak ancak ilim ile olur, Allahü teala  Kur’an*ı Kerimde mealen ”kulları arasında ancak alim olanlar Allahtan korkar” buyuruyor. En iyi ve faydalı ilim kalbinde  Allah korkusu hasıl eden ilimdir.

Kul ana, baba veya hocasına yada devletine asi olduğunda Allahü teala O kulu helak etmekte acele eder buyurmuştur. Devlet adamlarına, komutanlara ve sultanlara nasihatleri meşhurdur. Sultanın yanındaki din adamlarının bozulduğunu görünce; Büyük bela ve musibetlerin geleceği haber vermiştir ve öylede olmuştur.

Nizamettin evliya hazretleri,  Hindistan Delhide yaşamış büyük bir alim ve hal ehli evliyadandır. Miladi 1236 senesinde Hindistanda vefat etmiştir. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde çok fakirlik ve sıkıntı çekti. Fakat daha sonra çok büyük servet ve imkan sahibi oldu.  Fakir bir belde olan Delhide dergahında her gün yemek yiyen fakirlerin sayısı 25.000 bulduğu günler olmuştur.

Tavuk çalan hırsızın başına gelenler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.