Salavatı şerife nedir nasıl okunur Salavatı Şerifenin Fazileti

0 11

Salavatı şerife nedir, Allahü teala Muhammed ‘sallallahü aleyhi ve sellemi’ rahmeten lil-alemin’ olarak gönderdi. Allahü teala (mealen) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.’  Enbiya 107. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimize ‘‘Aleyhisselam’’ salavat getiriyor.

“Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” salevât getirmek, kıyâmet gününün korku ve şiddetinden kurtulmağa sebebdir. ”  Hüseyn Hilmi Işık ‘kuddisesirruh”

Salavatı şerife nedir nasıl okunur

Salavat şerife getirmek, Ahzab suresi 56. ayeti kerimesi meali, Allah ve melekleri, Nebiye salavat getiriyor, iman edenler, siz de salavat getirin. Buyurulmaktadır.

Resulullahın ismi söylenince veya işitilince, aleyhisselam, aleyhissalâtü vesselâm veya sallallahü aleyhi ve sellem, demekle veya Essalâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûlallah, veya, Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed, demkle, Ona salâvat getirilmiş olur.

Muhammed Mustafâya salât ve selâm olsun. Onun mubârek ismini söyliyenlerin her söyleyişinde ve gaflet ” “uykusuna dalarak ismini söylemeyenlerin sayısınca ve Ona lâyık ve yakışık düâlar ve selâmlar olsun ve Onun günâhsız, her dürlü aybdan, kusûrdan uzak Âline ve Eshâbına da düâlar ve selâmlar olsun!”

Salavat getirirken en evvel Sevgili Peygamberimiz Efendimizin ‘‘Aleyhisselama’’ övgü ve salat yani saygı ve dua kelimeleri söylenir. Sonra Âline ve Eshâbına da düalar ve selamlar olsun denir.

Âline demek mübarek zevce, evlad ve torunları ve mümin olan akrabalarıdır. Eshâbına demek mübarek arkadaşları din kardeşleri olan müslümanlar, uzak yakın komşuları.

Ecri çok büyük salavatı şerife

Al.lahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma’în.  Sabah ve akşam her gün 100 defa söylemek çok sevabdır. Resulullah ‘‘sallallahü aleyhi ve sellemin’’ ismini işitenin ömründe bir defa salavat getirmesi farzdır. Okuyunca yazınca, söyleyince, işitince ilkinde söylemek vacip, tekrarında müstehaptır.

  • Cuma günü 80 salavat getirenin, 80 yıllık günahı affolur
  • Ezanı işitince tekrar edip bana salavat getirin
  • Dua perdelidir. Salavat getirilince, perdeler yırtılır, dua kabul olur
  • Meclislerinizi bana salât-ü selam getirmekle süsleyin
  • Söyleyeceğini unutan, hatırlamak için salavat getirsin

Salavatı şerife fazileti hakkinda hadis-i şerifler

Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” mübarek vücutları çürümez. Bir mü’min bana salevât okursa, bir melek o salevâti bana getirip, ümmetinden falan oğlu filan sana salevât ve selâm söyledi der. 

Cuma günleri bana çok salevât getirin. Okunan salevât bana hemen bildirilir. Bunu işitenlerden Ebüdderdâ “radıyallahü teâlâ anh” (Öldükden sonra da bildirilir mi?) dedikde, (Evet, ben öldükden sonra da bildirilir. Çünki, toprağın Peygamberleri çürütmesi haram kılındı. Onlar öldükten sonra diridirler, rızklandırılırlar.)

Bir kimse, kabrim başında bana salavat okursa, Allahü teâlâ bir melek gönderip, bu salavati bana bildirir. Kıyâmet günü ona şefaat ederim

Allahü teâlâyı zikretmeden ve Resulüne salevat getirmeden toplanıp dağılmak, leşten dağılmak gibidir.

Salavatı şerife nedir Peygamberimize salavatlar ve anlamları

Namaz içinde son oturuşta tahiyyatta okunan salavatlar

Allâhümme salli okunuşu

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

【Ey Allah’ım İbrâhîm’e “Aleyhisselâm” ve âline (ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Peygamber Efendimize) Muhammed’e “Aleyhisselâm” ve âline de rahmet eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîdsin (Zatında ve sıfatında büyük)】

Allâhümme bârik okunuşu

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

【Ey Allah’ım İbrâhîm’e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, (Peygamber Efendimize) Muhammed’e “Aleyhisselâm” ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd’sin (Zatında ve sıfatında büyük).】

Salaten tüncina duası okunuşu

(Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî’il ehvâl-i vel-âfât ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât ve tütahhirünâ bihâ min cemi’isseyyiât ve terfe’unâ bihâ a’ledderecât ve tübelligunâ bihâ akselgâyât min cemî’il hayrât-i fil hayâti ve ba’del-memât.)

1-3-4-40 veya 313 gibi sayılarda okunabilir, dilek ve muradlara kavuşmak için okunur, hanefi mezhebinde namazdan sonra tespih ve duadan sonra veya her zaman okunabilir.

Ezan okunduktan sonra getirilecek salavat ve dua

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Allahümme Rabbe hâzihid- da’vet-it-tâmmeh vessalâtil kâimeh. Âti Muhammeden-il vesîlete vel fadîlete veddereceter-refî’ah. Veb’ashü makâmen mahmûden-illezî ve’adteh. İnneke lâ tuhlif-ül mî’âd. Velhamdülillahi Rabbil âlemîn.

Teravih namaz araları okunacak salevât-ı şerîfe

Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.  Üç defa okunur üçüncüde  kesîren kesîrâ şeklinde okunur. Ayağa kalkarken Allahümme salli alâ Muhammed, okunur.

İmam-ı Rabbani hazretlerinin okuduğu salevat-ı şerifeler

Cuma günleri, cuma namazından sonra, 1000 salevat-ı şerif okurmuş. Ayrıca İmamı-ı Rabbani Hazretleri her gün 100 salevat-ı şerif, 500 kelime-i temcid ve 100 salevat-ı şerif okurdu. Her türlü kazalardan ve belalardan, cin, şeytan ve kötü insanlardan gelecek zararlara karşı okunmasını tavsiye ederlermiş.

15 istigfar 100 salavat-ı şerife, 500 Lahavle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyilazım’’ 100 salâvât-ı şerife’’

La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, sıkıtıya düşen ve borçlanan 1000 adet okursa sıkıntı, dert ve borçları için Allahü teâlâ işlerini kolaylaştırır.

Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinin okuduğu salevat-ı şerife

Farz yani vakit namazlarından sonra okudukları salevat-ı şerife;

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike-n-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âli seyyidina Muhammedin ve ezvâcihi ümmehât-il-mü’minîne ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve sahbihi kemâ salleyte alâ seyyidinâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme fil-âlemîne inneke hamîdun mecîd. Allâhümme ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûliken-nebiyyil- ümmiyyi ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve ezvâcihi ümmehât-il-mü’minîne ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve sahbihi kemâ bârekte alâ seyyidinâ ibrâhime ve alâ âli ibrâhîme fil-âlemine inneke hamîdün mecîd. Ve kemâ yelîku bi azîmi şe’nihi ve şerefihi ve kemâlihi ve ridâke anhu ve mâ tuhibbu ve terda lehü dâimen ebeden adede ma’lûmâtike ve midade kelimâtike ve ridâe nefsike ve zinete arşike efdale salâtin ve ekmelehâ ve etemmehâ küllemâ zekereke ve zekere-hüz-zâkirûne ve küllemâ gafele en zikrike zikrihil- gâfilûne ve sellim teslîmen kezâlike ve alâ cemiil-enbiyâi vel- mürselîne ve alâ âlihim ve sahbihim vettabi’îne ve alâ ehli tâatike ecmaîne min ehlis-semâvâti vel-eredîne ve aleynâ me’ahüm bi rahmetike yâ erhamer-râhîmin.

Salevat-ı Şerif kitabları ve kasideler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.