Cinlerden korunma duası Rüyada cinlerden korunmak için dua okumak

, , ,

Cinlerden korunma duası, cinlerin varlığı ile alakalı suale acele cevap vermek lazım. Zira devamındaki mazarrat küfre neden olabilir. Cinnilerin varlığı ve onlardan korunma yolları Kuran-ı Kerimde ve Hadis-i şeriflerde bildirilmiştir.

Cinnilerde Allahü talanın mahlukudur ve ibadet etmek ile mükelleftirler. Müslüman ve kafir olanları vardır, kafir olanları güzel surette uykuda veya uyanık iken insana görülebilir. İnsana önce iyilik yapıp sonra kötülük yaptırırlar, hatta küfre düşürebilirler. Makalemizin ana hedefi, Rüyada cinlerden korunmak için yapılacak şeyler ve okunacak dualardır.

Büyü-sihir yapmak çok büyük günahtır. Müslüman sihir yapmaz, kafir olmadıkça da sihri tesir etmez. Fakat  bu devirde büyü-sihir yapacak tersine ilim sahibi küfr ehli yoktur. Rahat olun, günümüzde bazılarının yaptığı günahı içinde olmak üzere şarlatanlıktır.

Cinlerden korunma duası hangileridir

Hadis-i Şerif mealinde; evinde Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. Buyrulmuştur

İstanbulun manevi sultanı Eshab-ı kiramın büyüklerinden Halid bin Zeyd Ebu Eyyûb El-Ensari ‘’radiyallahü anh’’ Medinede hurmalarını çalan bir cinniyi gece yakaladıktan sonra; Bu zamana kadar çaldıklarını sana helâl eder ve seni serbest bırakırım. Fakat bir şartım var, oda sizin zararınızdan kurtulmanın çaresi nedir.

Cinni cevap verir; ‘’her kim Haşr suresinin son iki ayetini sabah namazından sonra okursa akşama kadar. Akşam namazından sonra okursa sabaha kadar, biz O kimseye bir şey yapamayız.’’

Rüyada cinlerden korunmak için dua okumak

Cinlerden korunma duası, Abdestli olarak Sağ tarafa yatılır sağ avuç içi sağ yanağın altına konulur. Besmele çekip bir,âyetel kürsî, üç ihlas-ı şerif, fatiha ve muavvizeteyn surelerini okuyun. Üç kerre istiğfar “esteğfirullah, el azîm el kerîm, ellezî lailahe illa hüve’l –hayy’el- kayyûme ve etûbü ileyh” okuyun. On tane “Lâ havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” okuyun, bir defa da “Lailahe illallah Muhammedürrasulüllah” okuyun. Sonra istediğiniz tarafa dönüp yatabilirsiniz, biiznillahi teâlâ cin ve şeytan şerrinden emin olursunuz.

Cin ve şeytan musallat olduğunda okunacak dualar

Her türlü sıkıntılı ahvalde günde 70 defa Estagfirullah min külli mâ kerihallah’’ okumak çok faydalıdır.

Hatim-i hacegan her türlü sıkıntı ahvalde her gün okumayı adet edinin.
15 istigfar 100 salavat-ı şerife, 500 Lahavle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyilazım’’ 100 salâvât-ı şerife’’

Cinlerden kurtulmak için esmaül hüsna okumak

Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî.

Esmaül hüsna

Âyât-i hırz duası taşımak sihirden, büyüden ve nazardan korur.

Abdest alınıp, 7 istigfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buhari, Ahmed Rıfai ve imam-ı Rabbani hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

Fatiha, Bekara 1, 2, 3, 4, 5 ve 163, 164 ve 255, 256, 257 ve 285, 286, Âl-i İmran 18,19. âyetten sadece: “İnneddine indellâh-il-islam” kısmı, Âl-i İmran 26, 27 ve 154, En’âm 17, A’râf 54, 55, 56, Tevbe 51 ve 128, 129, Yunüs 107, Hud 56, İbrâhim 12, İsrâ 43 ve 110, 111, Mü’minun 116, 117, 118, Ankebut 60, Rum 17, 18, Fatır 2, Yasin 83, Saffat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 180, 181, 182, Feth 27, 28, 29, Rahmân 33, 34, 35, 36, Hadid 1, 2, 3, 4, 5, Haşr 21, 22, 23, 24, Cin 1, 2, 3, 4, 5, 6, Buruc 20, 21, 22, İhlâs, Felâk ve Nâs sureleri.

Âyât-ı Hırz linki için tıklayınız dinimizislam.com

Cinlerden korunmak için peygamberimizin mektubu

Peygamber efendimizin, cinlerin zararlarından Müslümanları korumak için Hazret-i Ali’ye yazdırdığı bir mektuptur. Üzerinde taşıyana ve evinde bulundurana o mahluklar zarar veremez.

Eshab-ı kiramdan Ebu Dücane hazretleri anlatır: Cinlerden korunma duası

Cin mektubu

Yatıyordum. Değirmen sesi gibi ve ağaç yapraklarının sesi gibi, ses duydum ve şimşek gibi, parıltı gördüm. Başımı kaldırdım. Odanın ortasında, siyah bir şey yükseldiğini gördüm. Elimle yokladım. Kirpi derisi gibi idi. Yüzüme, kıvılcım gibi şeyler atmaya başladı. Hemen Resulullaha gidip, anlattım. Buyurdu ki: (Ya Eba Dücane, Allahü teâlâ, evine hayır ve bereket versin!)

Kalem ve kağıt istedi. Hazret-i Ali’ye bir mektup yazdırdı. Mektubu alıp, eve götürdüm. Başımın altına koyup, uyudum. Feryat eden bir ses, beni uyandırdı. Diyordu ki: (Ya Eba Dücane, bu mektupla bizi yaktın. Senin sahibin, bizden elbette çok yüksektir. Bu mektubu bizim karşımızdan kaldırmaktan başka, bizim için kurtuluş yoktur. Artık, senin ve komşularının evine gelemeyeceğiz. Bu mektubun bulunduğu yerlere gelemeyiz.)

Ona dedim ki, sahibimden izin almadıkça bu mektubu kaldırmam. Cin ağlamasından, feryadından, o gece, bana çok uzun geldi. Sabah namazını, mescitte kıldıktan sonra, cinnin sözlerini anlattım. Resulullah efendimiz buyurdu ki:

(O mektubu kaldır. Yoksa, mektubun acısını, kıyamete kadar çekerler.) [Delail-ün-nübüvve, Tezkire-i Kurtubi]  Cin mektubunun aslı için buraya tıklayınız dinimizislam.com

Rüyada cin görmek ve korkmak nedir

Önceki

Rüyada korkmak görmek islami Rüyada çok korkmak ve ağlamak

Rüyada cin görmek ne anlama gelir Rüyada insan kılığında cin görmek

Sonraki

Yorum yapın