Sıla-i rahim nedir kısaca bilgi Sıla i rahmi kesmek ne demek

0 43

Sıla-i rahim nedir eödev, akraba ziyaretine sıla-i rahim denir. Fakat bu kelimenin doğrusu sıla-i rahm olmalıdır. Rahman ve Rahim Allahü teâlânın isim ve sıfatlarındandır. Rahm Allahü teâlânın Rahman ismi şerifinden beslenir. Rahm ile Rahman arasında  bilinmeyen bir bağlantı vardır.

Rahm merhamet, acımak, şevkat ve hısım akraba manalarını hasr (kapsar) eder. Sıla kelimesinin ihsan, kavuşmak ulaşmak vasıl olmak gibi manaları vardır. Kolay anlatım ile akrabaya merhamet edene Allah merhamet eder. Akrabaya kavuşan Allahın rızasına kavuşur.

Konu başlıklarımız;

 • Sıla-i rahim ne demek
 • Silai rahim nedir kısaca bilgi
 • Sıla-i rahim hakkında hadis-i şerifler
 • Akraba ziyaretine ne denir
 • Sıla i rahmi kesmek ne demek
 • Sıla-i rahim ne zaman kesilir
 • Sıla-i rahim kimlerdir
 • Zi rahm mahrem ne demek
 • Sıla-i rahimin önemi nedir
 • Sıla-i rahim fazileti nedir
 • Ehli beyt ve sıla i rahim ne demek

Sıla-i rahim nedir ne demek kısaca bilgi

Akraba ziyaretine sıla-i rahm denir. Sıla-i rahmi kesmeye, kat’i rahm denir. Sıla-i rahm maddi manevi, dünyevi uhrevi çok faydaları vardır. Sıla-i rahm mezid-i ömrdür, yani ömrü uzatır. Dua sadaka gibi muallak olan kaderi değiştirir.

Sıla-i rahim nedir hakkında hadis-i şerifler

 • Sıla-i rahm, gelmeyen akrabayı arayıp ziyaret ve iyilik etmektir. [Tirmizi]
 • Rızkının bol, ömrünün uzun olmasını isteyen, sıla-i rahm etsin. [Buhari]
 • Sıla-i rahm, malı çoğaltır, ailede sevgiyi artırır ve ömrü uzatır. [Taberani]

Sıla-i rahim kimlerdir (zi rahm-i mahrem)

Evlenmesi haram akrabaya zi rahm-i mahrem akraba denir, bunları ziyaret vaciptir. Erkek için amca kızı, bayan için amcaoğlu ziyareti vacip değildir. Zi rahm-i mahrem, erkek için anne, kız kardeş, hala, teyze, kadın için de, baba, erkek kardeş, amca, dayı vb olanlardır.

Sıla-i rahim ne zaman kesilir

Fâsık olan, günah işlememize sebep olacak akrabayı ziyaret etmek gerekmez. Fakat emri maruf ve nasihat etmek iyi olur. Aşağıda  Ebû Hüreyre’den “radıyallahü anh” rivâyet  olunan hadis-i şerifi okuyun.

Sıla-i rahim hakkında vaaz Sıla-i rahim ile ilgili hadisler

İttifakla bildirilen hadis-i şerifde (Allahü teâlâ mahlukâtı yaratmakdan fâriz olunca, rahm kalkıp Rahmân’ın hakvine [Azamet ridasının eteğine] tutundu. [O’na sığındı] Allahü teâlâ Rahm’e ne istiyorsun? buyurdu. Burası, akrabasını ziyâret etmeyenlerin sığındığı makamdır dedi. Allahü teâlâ, seni vasıl edenlere [sıla-i rahm yapanlara] iyilik etmeme, seni kat edenlerden kesilmeme razı olmaz mısın? Buyurdu. Rahm, razı oldum dedi. Allahü teâlâ o halde sıla-i rahm edenlerle etmeyenlerin hâli böyle olacaktır, buyurdu) buyurulmuştur. Kat’i rahm akraba ziyaretini kesmek demektir.

Ebû Hüreyre’den “radıyallahü anh” rivâyet

Bir kişi Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” dedi ki, yâ Resulallah; Benim akrabalarım vardır. Ben onları ziyâret ediyorum, onlar benimle görüşmüyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana cahilce davranıyorlar. Cevabında; (Eğer dediğin gibi ise, sen onlara sanki sıcak kül (yani onların helakine sebep olan ateş) yediriyorsun. Bu şekilde devam edersen Allahü teâla sana hep yardım edecektir buyurmuştur.

Sıla-i rahim önemi nedir

Sıla-i rahm yapmanın âhıretdeki sevâbından başka dünyâda da çok fâideleri vardır. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Enes’den “radıyallahü anh” ittifakla bildirilen hadîs-i şerîflerinde buyurdular ki: Rızkının geniş olmasını, isminin bâkî kalmasını, hep hayır ve anılmasını isteyen sıla-i rahm yapsın.

Tirmizî’nin Ebû Hüreyre’den “radıyallahü anh” rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfde

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Akrabanıza sıla-i rahm yapmanız için onları öğreniniz. Sıla-ı rahm, akraba arasında muhabbete sebeb olur. Malın artmasına ve devamlı anılmağa vesîle olur) buyurmuştur. Akrabayı ziyâret etmemek (Kat’ı rahm), ahıretde azaba, dünyada da vebale sebeb olmaktan başka bir işe yaramaz.

Tirmüzî ve Ebû Dâvud’un Ebû Bükre’den “radıyallahü anh” rivâyet ettiği hadîs-i şerîfde

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Allahü tebâreke ve teâlânın âhıretde vereceği azab ile birlikde dünyada cezasının acele edilmesine; bâgîlik [adil padişâha isyân etmek] ve sıla-i rahmi terk etmekden dahâ lâyık bir günâh yokdur) buyurmuştur.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki:

Her günâhı Allahü teâlâ dilerse bağışlar. Ama ana babaya isyan edeni, ölmekten evvel, hayatta iken cezalandırır.

Ehli beyt ve sıla i rahim ne demek

Allahü teâlâ Şûrâ sûresi, 23. âyet-i kerîmesinde meâlen (Ey Resûlüm de ki, peygamberliği tebliğ ettiğim için sizden ücret istemiyorum. Akrabâlarımı sevmenizi istiyorum.) buyurmuşdur. Yine Allahü teâlâ Zuhruf sûresi, 81. âyet-i kerîmesinde meâlen (Ey Resûlüm de ki, eğer [hâşâ] Allahın evlâdı olsaydı, ona en önce ben ibâdet ederdim) buyurmuşdur. Allahü teâlâ muhakkak evlat edinmekden münezzehdir. Bu âyet-i kerimeden, her kimin bir şahıs üzerinde hakkı varsa, oğlunun da hakkı olduğu, o şahsın oğlunun hakkını da yerine getireceği anlaşılmaktadır.

Süt akraba hakları nelerdir

Anne-baba hakkına mülhak olarak süt ile olan yakınların hakkı vardır. Allahü teâlâ nesep ile haram olan şeyleri süt ile olan yakınlarda da haram etmiş. İki kız kardeşi bir nikah altında haram etdiği gibi sütten olan iki kız kardeşi de bir nikah altında haram kılmışdır, tâ ki kat’i rahm olmasın. Ebû Dâvûd, Ebû Tufeyl’den “radıyallahü anh” rivayet etmişdir ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, kendi süt akrabaları için kendi çadırını yaydı ve onları üzerine oturtdu.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.