LYM Nedir Lenfosit Alt Grupları B ve T Lenfositlerinin Görevleri Nelerdir

LYM nedir, WBC lökosit akyuvar hücre türlerinden biridir, lyme hastalıkları lenfosit hücrelerinde gelişen anormalliklere bağlı gelişir. LYM lenfositler immün sistem mekanizmasında çok önemli görevleri vardır. Antijen veya zararlı mikroorganizmalara karşı hümoral ve hücresel bazlı savunma yaparlar. Lenfosit kan tahlili sonuçları doktorlar için vücut organizması hakkında çok önemli ip uçları verebilir. Lenfosit değerleri, LYM yüksekliği veya LYM düşüklüğü hakkında makalelerimiz ayrıca okuyabilirsiniz.

LYM Nedir Lenfositler ne demek tam kan sayımı lym nedir

LYM nedir, lenfosit nedir kısaca, immün sistem savunma mekanizmasının III. Savunma hattını meydana getirirler. Bunun anlamı şudur, doğal savunma mekanizmasının I. ve II hattı doğumdan itibaren çalışır. Edinsel denilen bağışıklık ise yenidoğanlarda 12. aydan sonra gelişmeye başlar ve ömür boyu devam eder.Lenfositler T ve B hücreleri olarak ikiye ayrılırlar, T lenfositler sitotoksit hücresel olarak, B lenfositler ise hümoral olarak savunma yaparlar.

Hümoral immün yanıt nedir, B lenfositlerin kan plazması tarafına geçerek antijenlere özgü antikora dönüşmesidir. Lenfositlerin bağışıklık kazanması antijenlere karşı hafıza geliştirmesi anlamındadır.T lenfositler haricindeki bütün kan hücreleri orjinlerini kemik iliğinden alırlar, genç T lenfositler ise timus bezinde olgulaşırlar. Dolayısıyla kanser nedeni ile timus bezinin alınması  T lenfositlerin olgunlaşmasını büyük ölçüde azaltır.

LYM nedir, Lenfosit hücresi ne demek

Lenfositler bağışıklığın çevre organlarında lenf düğümlerinde, dokularda ve dalakta görev yaparlar. Bunun anlamı immün sistem mekanizmasının her alanında görev yapabilen ve en fazla yardımcı hücreye sahip spesifik özellikli hücrelerdir.

WBC Lökosit Akyuvarlar

Nötrofiller Eozinofil Lenfositler Bazofil Monosit

Lenfositler LYM

T lenfositler B lenfositler
C4 yardımcı lenfositler B immunglobulin
CD8 yardımcı lenfositler IgG, IgM, IgE, IgA ve IgD
T bellek yardımcı lenfositler B hücresi antikor
Baskılayıcı T yardımcı lenfositler B bellek hücresi

B ve T lenfositlerin özellikleri

 • WBC lökositlerin % 30’u lenfosit hücrelerinden meydana gelir, bu oranın %75 T lenfositlerdir, % 25’lik oranı ize B lenfositlerdir.

T lenfositler hücresel savunma yapar

 • Kemik iliğinde yapılıp, timus bezine göç ederler. Timusta olgulaşır ve yüzeylerine çok sayıda reseptör yerleştirilir.
 • T lenfositler her bir antijen için, antijene özel TCR reseptörü taşırlar, organizmaya saldırı olduğunda o antijene özel sentezlenirler ve antijeni yok ederler.
 • T lenfositleri, hücresel kaynaklı özgül bağışıklığı sağlarlar, antikor ve humoral sisteme bağımlılıkları yoktur.
 • Yardımcı T Lenfositler
 • CD4 lenfositler hücre zarlarındaki, protein bileşenleri  ile T ve B lenfositlerin uyarırlar, hücreler arası iletişimi düzenlerler, bağışıklık hücrelerini çoğaltan sitokinler salgılarlar.
 • CD8 lenfositler sitotoksik T Hücreleridir, organizmaya zarar verebilecek, tümör ve virüslerin etkilerini kontrol altına alırlar veya öldürürler.
 • CD8 sitotoksik hücreleri, organ nakili olan hastaları için bir problemdir, organizmaya yabancı gördükleri herşeye organ ve dokulara saldırırlar.
 • T Bellek lenfositleri vücuda ilk defa enfekte olan antijenlere ve yabancı mikroorganizmalara karşı hafıza reseptörü geliştirme özelliği vardır.
 • Vücuda tekrar enfekte olan, antijenlere veya mikroorganizmalara karşı çok hızlı ve etkin immün yanıt verirler, T bellek hücreleri çok uzun ömürlüdür.
 • Baskılayıcı T lenfositler savunma veya saldırı yapan T hücrelerinin aşırıya kaçıp organizmada hücre doku ve organlara zarar vermesini engeller.
 • Bağışıklık immün sistem düzgün çalışabilmesi için, yardımcı ve baskılayıcı T hücrelerini dengelemesi gerekir, aksi taktirde otoimmün bozukluklar ortaya çıkar

B lenfositleri hümoral bağışıklık

 • Humoral bağışıklık B hücreleri tarafından yapılır humoral bağışıklığa, sıvısal bağışıklık diyebiliriz. Bunun nedeni B hücrelerinin kanda plazma tarafına geçmesidir.
 • B hücreleri antijen yapısına uygun reseptörler taşırlar, bu reseptörlere, IgG, IgM, IgE, IgA ve IgD immunglobulin denir.
 • B lenfositler antijen ile karşılaşınca, reseptörler aracılığı ile reaksiyon girer, bu reaksiyon sonucu, B hücresi antikor ve B hafıza hücresi meydana gelir.
 • Bellek hücre haline gelen B lenfositler, aynı antijen ile tekrar karşılaştıklarında, hızla çoğalırlar ve güçlü bir antikor cevabı verirler.
Önceki

Burun kuruluğuna hangi ilaç iyi gelir, Burun tıkanıklığı için doğal çözüm

LYM Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Lenfosit Yüksekliği Ne Zaman Tehlikeli Olur

Sonraki

Yorum yapın