Ramazan oruç nedir neden tutulur Ramazan orucu tutmanın hükmü nedir

0 13

Ramazan oruç nedir, İslamın beş şartından dördüncüsü Ramazan ayında her gün oruç tutmaktır. Yazımızda Oruç neden tutulur kısaca bilgiler vereceğiz.

Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem, İslam beş şey üzerine bina edilmiş buyurmuşlardır. Kelime-i şehadet etmek ve namaz kılmak ve zekat vermek ve hac etmek ve Ramazan ayı orucunu tutmak. Oruc tutmak farzdır, oruca mani olan Allah’ın düşmanıdır, bunlar sevilmez. Her dinde namaz ve zekat olduğu gibi oruc da vardır.

Ramazan oruç nedir neden tutulur kısaca

Fecri sadık, yani tan yeri ağarmasından, güneş batmasına kadar olan vakitte orucu bozan şeylerden sakınmaktır. Ayrıca oruca niyet etmek ve bu niyeti ramazan orucu için belli vakitler arasında yapmak lazımdır. Buna göre orucun farzı üç olmaktadır.

Ramazan oruç nedir Oruç neden tutulur

Evvela Allahü tealanın Kuran-ı Kerimde farz olarak emrettiği bir ibadet olduğu için tutulur. Sonra vaad edilen sevablara kavuşmak suretiyle cennete girmek için. Allahü tealanın rızasına kavuşmak için cennete girmek lazımdır. Cehennem azabında da daha büyük azab Allahü tealanın rızasına erememektir, O’na celle şanuhü kavuşamamaktır. Cennet nimetlerini en büyüğü ise Allahü tealanın Cemali ile müşerref olmaktır. Yani aklın eremediği, nasıl olduğunu bilmediğimiz şekilde Allahü tealayı görmektir. Buna rüyet denir.

“Sahîh-i Buharideki bir hadis-i şerifde buyuruldu ki: “Bir kimse, Ramazan ayında oruc tutmağı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını, Allahü tealadan beklerse, geçmiş günahları afv olur.” (Demek ki, orucun Allahın emri olduğuna inanmak ve sevab beklemek lazımdır. Günün uzun olmasından ve oruç tutmak güç olmasından şikayet etmemek şarttır. Günün uzun olmasını, oruç tutmayanlar arasında güçlükle oruç tutmasını fırsat ve ganimet bilmelidir.).”

“Ebû Hüreyre “radıyallahü anh” diyor ki: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır).” “Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye Birinci Kısm.”

Ramazan oruç nedir Orucun farzları üçtür

1- Niyet etmek. Akşam namazından imsak vaktine kadar yarın ki oruca diye niyet edilir. İmsaktan sonraya kalırsa bugünkü oruca diye niyet edilir.

2- Niyeti, ilk ve son vakitleri arasında yapmak. Akşam namaz vaktinden, dahve-i kübra vakitleri arasında niyet etmek. Dahve-i kübra vakti öğle namazına 1 saat kaladır.

3- Fecr-i sadık, yani tan yeri ağarmasından, güneşin batmasına kadar olan zaman içinde, orucu bozan şeylerden sakınmaktır.

Ramazan orucu hangi ayetle ne zaman farz kılınmıştır

Oruç, hicretten onsekiz ay sonra, Bedir gazasından bir ay evvel farz oldu. Bakara suresi 183. ayeti kerimesinde faz kılınmıştır. Devam eden ayeti kerimelerde hükümleri bildirilmiştir.

Estaizübillah Bismillah
“Ya eyyühellezine amenu kütibe aleykümüssıyamü kema kütibe alellezine
min kabliküm le’alleküm tettekun”

Allahü teala Kur’an-ı kerîmde mealen buyuruyor ki:
Ey mü’minler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de farz kılındı. Umulur ki oruç sayesinde fenalıklardan sakınırsınız.

Peygamberimizin ‘’Aleyhisselam’’ oruçla ilgili hadisleri

Allahü teala benim ümmetime, Ramazan-ı şerifde beş şey ihsan eder ki, bunları hiçbir Peygambere vermemiştir;

1 — Ramazanın birinci gecesi, Allahü teala mü’minlere rahmet eder. Rahmet ile baktığı kuluna hiç azab etmez.

2 — İftar zamanında, oruçlunun ağzı kokusu, Allahü tealaya, her kokudan daha güzel gelir.”

3 — Melekler, Ramazan her gece ve gündüzünde, oruç tutanların afv olması için dua eder.

4 — Allahü teala, oruç tutanlara, ahirette vermek için, Ramazan-ı şerifde Cennette yer tayin eder.

5 — Ramazan-ı şerifin son günü, oruç tutan mü’minlerin hepsini afv eder. buyurdu.

“Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye Birinci Kısm.”

Kaç çeşit oruç vardır Oruc çeşitleri nelerdir

1- Farz oruçlar: Farz oruc da, iki kısmdır: Muayyen zamanda oruç, Ramazan-ı şerif orucudur.

2- Muayyen zamanda olmıyan farz oruclar: Kaza ve kefaret oruçları böyledir. Fakat, kefaret oruçları farz-ı amelîdir. Yani, inkar eden kafir olmaz.

3- Vacib oruçlar: Bunlar da, Muayyen olur. Belli gün veya günler oruç adamak gibi.

4- Gayr-i Muayyen oruçlar: Herhangi bir veya birkaç gün oruç adamak gibi.

5- Sünnet olan oruçlar: Muharremin dokuzuncu ve onuncu günleri oruç tutmak gibi.

6- Müstehab oruclar: Her arabî ayın 13., 14. ve 15. ci günleri oruc tutmak gibi ve yalnız Cum’a günü oruc tutmak gibi ve kurban bayramı arefesinde oruc tutmak gibi. Yalnız Cum’a günü oruç tutmak mekruh olur da denildi. Cum’a günü oruç tutmak isteyenin, perşembe veya cumartesi günü de tutması iyi olur. Çünkü, sünnet veya mekruh denilen bir işi yapmamak lazımdır.

7- Haram oruçlar: Fıtır bayramının birinci günü ve kurban bayramının her dört günü oruç tutmak haramdır.

8- Mekruh oruçlar: Muharremin yalnız onuncu günü oruç tutmak ve yalnız cumartesi günleri oruç tutmak ve Nevruz ve Mihrican günleri oruç tutmak ve bütün sene, her gün oruç tutmak ve konuşmamak şartı

Ramazan ve oruç ile ilgili kısa yazı oruç vaaz 

İslamın beş şartından dördüncüsü, mubarek Ramazan ayında, hergün oruç tutmaktır. Oruc, hicretden onsekiz ay sonra, Şa’ban ayının onuncu günü, Bedir gazasından bir ay evvel farz oldu. Ramazan, yanmak demekdir. Çünki, bu ayda oruc tutan ve tevbe edenlerin günahları yanar, yok olur.

(Riyad-ün-nasıhin) kitabında diyor ki: (Buharî) kitabında, Ebû Hüreyre “radıyallahü anh” diyor ki: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır).

İmam-ül-eimme, Muhammed bin İshak bin Huzeyme yazıyor ki, Selman-ı Farisî “radıyallahü anh” bildirdi ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Şa’ban ayının son günü hutbede buyurdu ki: (Ey Müslimanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece [Kadr gecesi], bin aydan daha faidelidir.

Allahü teala, bu ayda, her gün oruc tutulmasını emr etdi. Bu ayda, geceleri teravîh nemazı kılmak da sünnetdir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda, farz yapmış gibidir. Bu ayda, bir farz yapmak, başka ayda yetmiş farz yapmak gibidir. Bu ay, sabr ayıdır. Sabr edenin gideceği yer Cennetdir.

Bu ay, iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda mü’minlerin rızkı artar. Bir kimse, bu ayda, bir orucluya iftar verirse, günahları afv olur. Hak teala, onu Cehennem ateşinden azad eder. O oruclunun sevabı kadar, ona sevab verilir). Eshab-ı kiram, dediler ki: Ya Resûlallah! Her birimiz, bir orucluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz. Resûl “aleyhisselam” buyurdu ki: Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruc açtırana da, biraz süt ikram edene de, bu sevab verilecekdir.

Bu ay, öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası afv ve magfiret ve sonu Cehennemden azad olmakdır. Bu ayda, emri altında olanların [işçinin, me’mûrun, askerin ve talebenin] vazîfesini hafifletenleri [patronları, amirleri, kumandanları ve müdür leri], Allahü teala afv edip, Cehennem ateşinden kurtarır.

Bu ayda dört şeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allahü teala çok sever. Bunlar, Kelime-i şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de, zaten her zaman yapmanız lazımdır. Bunlar da Allahü tealadan Cenneti istemek ve Cehennem ateşinden Ona sığınmaktır. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kıyamet günü susuz kalmayacaktır. “Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye Birinci Kısm.”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.