Rüyada yılan görmek nedir ne demek. Rüyada siyah yılan görmek ihya rüya tabirleri

0 265

Rüyada yılan görmek nedir ne demek. Rüyada siyah yılan görmek ihya rüya tabirleri

Rüyada yılan görmek ne demek; İnsanların yılanlar ile alakalı rüyaları çok görürler, dolayısıyla rüya tabirleri arasında en çok hataya maruz kalan rüyalar yılanlar ile alakalı olanıdır. Bu tarz ürkütücü rüyaların çoğu psikoljik yani nefsani ve şeytani oyunlardır. Bizim dikkate almamız gereken rüyalar Rabbimiz tarafından direk veya melek vasıtası ile ilham edilen rüyalardır.

Rüyada yılan görmek ihya

Rüyada yılan görmek, mala, kadına, çocuğa ve düşmana işaret eder, rüyada büyük yılan görüp korkmuyorsanız güce ve kuvvete sahip olacaksınız.

Rüyada yılan yakalamak, rakip ve düşmanlarınıza karşı zafere işaret eder, ayrıca mal, makam veya mevkiye erişeceğinizin müjdesidir.

Rüyada siyah yılan görmek ise çok hilekar ve güçlü bir düşman ile karşı karşıya olduğunuzu veya olacağınızı ikaz eder, fakat korkmayın ve tedbir alın.

Beyaz renkli yılan güçsüz düşmana, elbisenizde görülen beyaz küçük yılanlar ise mal sahibi olmaya işaret eder.

Suda görlen yılanlar ise yine mal sahibi olmaya uzun ömürlü olmaya delalet eder, ayrıca yılanların üzerinde yürüdüğünü gören içinde aynı tabir geçerlidir.

Rüyada yılan görmek öldürmek, düşmana karşı zafere, yılandan kan aktığını gören kimse ise düşmanın malına varis olacağına veya bir kadın ile evlenmeye işaret eder.

Yılan saldırması, saldıran yılanı öldüren veya ikiye kesen rakibine karşı muzaffer olur ve intikam alır.

Yılan sokması, zehirli ise düşmandan zarar görmeye fakat Ondan büyük kazanç elde etmeye işaret eder.

Yılan sokması her ne kadar mal sahibi olmaya delalet etse de bu kazanç haram mala ve bu sebep ile azab göreceğine işaret eder.

Yılan arkadan geliyorsa hileci bir düşmana, önünden gidiyorsa zarar vermeyecek olan düşmana işaret eder.

Rüyada yılan görmek diyanet

Ölü yılan görmek, zalim bir düşmanın helak olmasına delalet eder, zira zalim daima zelildir ve kendini Azabı İlahiyle arz etmiştir.

Boynuzlu yılan gören kimse makama kavuşur, başı üzerinde yılan gören kimse ise devlet başkanına yakın ve itibarlı olur.

Bir yerde yılanlar ile harb edildiğini ve büyük olan yılanın öldürüldüğünü veya öldüğünün görülmesi o yerin alınacağına işaret eder.

Aşğıdan yukarı çıkan yılan görmek, rahatlığa ve mutluluğa erer, yukarıdan aşağı inen yılan ise, bulunduğu yerdeki amirin ölümüne işaret eder.

Rüyada yılan eti yemek pişmiş yılan eti yemek düşmana karşı zafere ve helal mala, çiğ yemek ise yine düşmana karşı zafere sevince fakat haram veya şüpheli mala işaret edebilir.

Büyük bir yılanın veya ejderhanın kendisini yuttuğunu gören kimse büyük mala menfaate ve makama kavuşabilir.

Rüyada çok sayıda yılan görmek

Kensinin iri ve siyah yılanlara sahip olduğunu gören bir kimse, büyük topluluklara yönetici, lider veya kumandan olabilir, büyük servete sahip olacağına işaret eder.

Evde bulunan yılanlar komşulara ve akrabalara, çöl ve tabiattaki yılanlar ise yol kesen eşkiyalara işaret eder.

Yılanları yılan oynatıcısı ile birlikte gören kimse, hasta ise sağlığına, fakir ise zenginliğe kavuşabileceği şekilde tabir edilmelidir.

Yılanların başka şekle dönüştüğünü gören kimse tevbe edeceğine veya etmesi gerektiğine işaret eden müjde veya ikazdır.

Yılanların topraktan  çıktığını görmek pek hayırlı bir rüya değildir, bulunduğu bölgede azaba, bidat ehline ve din düşmanlarına delalet eder.

Yılanların bir yerden çıkıp tekrar geri geldiğini gören kimse kendine musallat olan şeytana , yılanların eve rahatlıkla girip çıktığını gören kimse akrabadan bir düşmana işaret eder.

Çarşıda pazarda yılanların öldürüldüğünü görülmesi, o beldede çıkacak harbe işaret eder, yılanın dişleri düşmanın kuvvetli olduğunu gösterir.

Rüyada yatakta yılan görmek,

Genelde pskolojik nefsani ve nefret edilen rüyalardandır, böyle rüyalar asla tabir edilmemeli ve hemen tövbe edip Allaha sığınmalıdır.

Yılan aynı zamanda nefse işaret eder, insan nefsi yılan gibi sinsi ve hilekardır, şeytan ile iş birliği yapar bu tür rüyalar içinde bulunduğumuz günah ve isyan sebebi ile olduğunu unutmayalım.

Yılanların konuştuğunu görmek, firavun nemrut gibi zalim kimselerin zuhur ettiğine ve kıyamet alameti olan fitnelerin zuhuruna işaret eder.

Küçük yılan ölmesi evladı kaybetmeye, yatakta yılanın ölmesi hanımının vefat etmesine işaret edebilir.

Not;

Rüyalar insanın aklı ile anlayamayacağı gayba ve geleceğe ait haberleri ihtiva edebilir. Dolayısıyla peygamberlere, meleklere ahiret hayatına inanmayı kolaylaştırır.

Rüyalar insanı dehşete düşürmesi, müjde veya ikaz etmesi hep ahirete imanın kolaylaştırılması içindir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.