Seroloji Testleri Ve Anlamları, Seroloji Testi Sonuçları

Seroloji Nedir Seroloji Testi Neden Yapılır? Serolojik Testler

0 17.686

Seroloji Ne Demektir?

Seroloji, serum bilimi demektir. Serum ise kan pıhtılaştıktan sonra oluşan sıvı kısmıdır.Serolojik testler kanda antikor aramak için yapılan kan testleridir. Antikorlar, vücut tarafından antijen olarak adlandırılan yabancı maddelere, mikroplara, bakterilere karşı savaşmaya yardımcı olan proteinlerdir. Bir antijen vücuda girdiğinde, antikor üretmek için bağışıklık sistemini uyarır. (Bağışıklık sistemi vücudun doğal savunma sistemidir.) Antikorlar kendilerini antijene bağlarlar ve pasif hale getirirler. Serolojik testler viral, fungal ve paraziter bulaşıcı hastalıkları taramak veya teşhis etmek ve hamile kadınlar ve bağışıklık yetersizliği olan hastalar için özel önem taşıyan hastanın bağışıklık durumunu değerlendirmek için kullanılabilir.

Neden Serolojik Test Yaptırmalıyım?

Seroloji; belirli bir bakteri veya virüse maruz kalmanın sonucu olarak antikor düzeylerini tespit etmek ve ölçmek için yapılmaktadır. Bağışıklık sistemi hakkında bilgi sahibi olmak ve neden serolojik testleri ve neden yararlı olduklarını anlamak için makalemizi okumaya devam edin.

Seroloji testi yaptırma nedenleri; Seroloji testi aşağıdaki sorunların tespiti için yapılabilir

Solunum yolu enfeksiyonları

Kurdeşen

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Arbovirüsler

Febril hastalıkları

Parazit enfeksiyonları

Antijenler, bağışıklık sisteminden gelen tepkiyi provoke eden maddelerdir. Çıplak gözle görmek için genellikle çok küçüklerdir. İnsan vücuduna ağızdan, yırtık deriden veya burun deliklerinden girebilirler. İnsanları yaygın olarak etkileyen antijenler şunlardır:

Bakteriler

Mantar

Virüsler

Parazitler

Bağışıklık sistemi; antikor üreterek antijenlere karşı savunur. Bu antikorlar antijenleri devre dışı bırakan parçacıklardır. Doktorunuz kan testleri, kan örneğinde olan antijen ve antikorlar türünü tanımlar ve enfeksiyon tipini belirler.

Bazen vücut; gereksiz antikorlar üretir, bu antikorlar sağlıklı dokulara zarar verir. Bu bir otoimmün bozukluk olarak bilinir. Serolojik olarak test bu antikorları tespit etmek ve doktorunuz bir otoimmün bozukluğu teşhisi için yardımcı olabilir.

Seroloji Testi Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

Normal Test Sonuçları

Vücudumuz; antijenlere karşı antikor üretir. Eğer test sonucunda hiç antikor yoksa, bu durum enfeksiyon olmadığını gösterir. Kanda antikor olmayan test sonuçları normaldir.

Anormal Test Sonuçları

Alınan kan örneğinde antikor çıkması anormal sonuç olarak kabul edilir; sıklıkla bir antijene bir hastalığa ya da yabancı bir proteinin mevcut olduğu anlamına gelir.

Bu test ayrıca, doktorunuzun kanda normal veya yabancı proteinlere veya antijenlere karşı antikor bulunup bulunmadığını öğrenerek otoimmün bir bozukluğu teşhis etmesine yardımcı olabilir.

Belirli antikor türlerinin varlığı, bir veya daha fazla antijene karşı bağışık olduğunuz anlamına da gelebilir. Bu, antijene veya antijenlere maruz kalmanın hastalığa neden olmayacağı anlamına gelir.

Serolojik testler aşağıdaki hastalıkların teşhisinde kullanılabilir:

 • Bakterilerin neden olduğu bruselloz
 • Parazitin neden olduğu amebiasis
 • Virüsün neden olduğu kızamık
 • HIV
 • Frengi
 • Mantar enfeksiyonları

Bir antibiyotik veya başka bir ilaç türü vücudunuzun enfeksiyonuyla savaşmasına yardımcı olabilir. Sonuçlarınız normal olsa bile, doktorunuz hala bir enfeksiyon olabileceğini düşündüğünde ek bir test yapılmasını isteyebilir.

Seroloji Testi Sonrası Ne Olur?

Seroloji testinden sonra uygulanacak tedavi ve bakım çok çeşitlidir. Uygulanacak tedavi genellikle kanda antikorların olup olmadığına ve durumun ciddiyetine bağlıdır.

Antibiyotik veyahut başka tür ilaçlar da vücuttaki enfeksiyonları yok etmeye yardımcı olabilir. Sonuçlarınız normal olsa bile, doktorunuz enfeksiyon riskinden şüphelenirse ek testlerin yapılmasını isteyebilir.

Vücuttaki virüs, bakteri, parazit veya mantarlar zamanla çoğalabilir. Buna cevap olarak da bağışıklık sistemi daha fazla antibiyotik üretecektir. Bu da, enfeksiyonlar kötüleştikçe antikorların daha kolay tespit edilmesini sağlar.

Seroloji test sonuçları ayrıca, otoimmün bozukluklar gibi kronik durumlarla ilgili antikorların varlığını da gösterebilir.

Serolojide incelenen vücut sıvıları:

 • Kan
 • Semen
 • Tükürük
 • İdrar
 • Gözyaşı ve göz içi sıvısı
 • Gaita
 • Mide özsuyu
 • Lenf sıvısı ve diğer tüm vücut sıvıları
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.