Adenokarsinom Nedir Nasıl Tedavi Edilir Diferansiye Adenokarsinom Nedir Tıp

Adenokarsinom ilk evresinde kaldığı sürece yani ortaya çıktığı doku veya organdan başka yerlere yayılmadında iyi huylu olarak tanımlanır.

Adenokarsinom nedir ekşi Adenokarsinom infiltrasyonu nedir Mukus nedir
0 108

Adenokarsinom nedir tıp, vücutta mukus salgılayan bezsel dokularda görülen kanserdir. Herhangi bir bez dokusuna ait olmayan, fakat mukus salgısı yapabilen hücrelerde ortaya çıkabilir.

Adenokarsinom nedir mukus nedir

Su, protein ve karbonhidrat bileşiklerine mukus salgısı denir, sümük ve balgam aslında mukus sıvısıdır. Akciğer, burun, ve sindirim sisteminde, vücut ve organ boşluklarını dolduran epitel dokularda mukus üretilir. Savunma mekanizması immün sistemin ilk hattı mukus sıvılarıdır.

Gudde yani bez, bezsel ve epitel dokularda ortaya çıkan iyi huylu tümörlere adenom, habis tümörlere ise adenokarsinom denir. Habis tümör ortaya çıktığı, yakındaki veya uzaktaki lenf, doku ve organlara yayılmasına göre evrelenir. Adenokarsinom metastaz yapabilen bir kanser çeşididir.

Adenokarsinom nedir iyi huylu mudur

Adenokarsinom ilk evresinde kaldığı sürece, yani ortaya çıktığı doku veya organdan başka yerlere yayılmadında iyi huylu olarak tanımlanır. Fakat bu tümörlere karşıda cerrahi müdahale, kemoterapi veya radyoterapi tedavileri yapılabilir.

Adenokarsinom ölümcülmüdür

Adenokarsinom çoğu kanser çeşitlerinde olduğu gibi erken teşhis ve doğru tedavide sağ kalımı olan bir hastalıktır. Adenokarsinom evreleri 0-4 arası 5 evre olarak tanımlanır.

 • 0- Yayılmayan iyi huylu tümör
 • 1- Tümörün sadece ortaya çıktığı organı etkilemesi
 • 2- Yakın organ ve lenf bezlerine görülmesi
 • 3- Diğer organları etkilemesi istila etmesi
 • 4-Uzak organları ve lenf bezlerini istila etmesi

Adenokarsinom belirtileri nelerdir

Adenokarsinom tuttuğu organa göre değişik belirtileri vardır, ortaya çıktığı ve etkilediği organa göre belirtileri değişir. Bu organlar akciğer, karaciğer, mide pankreas, kolon, böbrek, prostat ve beyin olabilir. Bunların dışında daha başka organ ve dokularda görülebilir.

Akciğer adenokarsinom nedir belirtileri

Küçük hücreli olmayan KHDAK  alt tiplerinden salgısal özellikli olduğu için adenokarsinom akciğer kanseri olarak tanımlanır, nadir görülülür.

 • Şiddetli ve inatcı öksürük
 • Kanlı veya rengi değişik balgam
 • Hırıltılı nefes ve ses kısıklığı
 • Kilo kaybı, iştahsızlık ve halsizlik
 • Göğüs ağrıları ve anormal durumlar

Karaciğer adenokarsinom nedir belirtileri

Adenokarsinom karaciğer metastazı, karaciğer kanı süzen bir organdır dolayısıyla tümörün en çok yayıldığı organların başında gelmektedir. Karaciğer kanserleri genelde belirti vermez fakat tümör yayıldığınında şu belirtiler olabilir.

 • Bulantı kusma halsizlik
 • İştahsızlık ve kilo kaybı
 • Üsta karın ağrısı
 • Karında şişkinlik
 • Deri ve göz akında sarılık
 • Kireç renkli dışkı

Mide adenokarsinom nedir belirtileri

Mide kanser türlerinin %90’ı mide adenokarsinomdur, mide iç yüzey zarında mukus sıvısı yerine mide suyu üretilir. Tedavi edilmeyen gastrit, ülsere ve mide kanserine dönüşebilir.

 • Mide bulantısı ve kusma
 • İştahsızlık ve kilo kaybı
 • Mide ağrısı ve şişkinlik
 • Dışkıda kan görülmesi
 • Kanda pıhtılaşma eğilimi kan pıhtısı
 • Nefes darlığı göğüs ağrısı
 • Gastrit belirtileri 

Pankreas adenokarsinom nedir belirtileri

Ekzokrin dış salgı bezlerinde başlayan ve pankreas adenokarsinom olarak tanımlananır. Diğer pankreas kanser türü endokrin tümörüdür fakat nadir görülür. Pankreas kanseri sinsi ilerler, tümöre yayıldıktan sonra aşağıdaki belirtiler görülebilir.

 • İştahsızlık, bulantı ve  kusma
 • Gaz sancıları ve şişkinlik
 • Halsizlik bitkinlik
 • Karaciğer ve safra kesesi büyümesi
 • Kaşıntı ve varis
 • Koyu idrar rengi

Kolon adenokarsinom nedir belirtileri

İnce bağırsaktan rektuma kadar olan 1.5 mt kalın bağırsağa kolon veya kolektral denir. Kolektral kanser türlerinin %95 kolon adenokarsinomdur, bunun anlamı tümörün bağırsak zarlarında başlamasıdır. Makata yakın kalın bağırsak kanserine adenokarsinom rektum denir.

 • Tuvalet alışkanlıklarında değişiklikler
 • Dışkıda kan, koyu renkli dışkı
 • İshal ve kabızın 2-3 günden fazla sürmesi
 • Nedensiz ve istemsiz kilo kaybı
 • Karın ağrısı, gaz sancısı ve kramplar
 • Sürekli yorgunluk ve halsizlik

Prostat adenokarsinom nedir belirtileri

Prostat bezlerinde ortaya çıkar, prostat bezi iyi veya kötü huylu büyür, metastaz diğer doku ve organlara yayılabilir.

 • İdrar yapmada güçlük
 • Ağrılı idrar ve kanlı idrar
 • İdrar yapamama hissi
 • Kasık bölgesinde ağrı
 • Mesane kontrol zorlukları
 • Gece idrara kalkma

Beyinde adenokarsinom nedir belirtileri

Başka organlarda başlayıp, beyinde adenokarsinom metastazı yapan beyin tümörü olarak tanımlanır. En çok primer akciğer, kolon, meme ve böbrek kanser türlerinde metastaz yapar.

 • Beyin ve kafatasında baş ağrısı
 • Nörolojik bozukluklar
 • Bulanık görme
 • Bulantı ve kusma
 • Kollarda bacaklarda his kaybı

Adenokarsinom teşhisi nasıl yapılır

Adenokarsinom kesin tanı için, doku örneği alınır ve Biyopsi yapılır. BT bilgisayarlı tomografi hastalığın seyri ve tedavi cevabı bakımından önemlidir. MRI manyetik rezonans vücudun farklı bölümlerinden kesitler verir.

Adenokarsinom tedavisi nasıldır

Cerrahi müdahale ile birlikte kemoterapi ve gerek duyulursa radyoterapi ışın tedavi yöntemleri uygulanır.

Diferansiye adenokarsinom nedir

Tıbbi alanda heterojen  her yerde aynı olan, diferansiyel ise her yerde aynı olmayan ayrımlaşan farklılaşan manasında kullanıla terimlerdir. Kolon adenokarsinom tümörün mukozayı aşarak submukozaya girmesi iyi, orta ve az derecede  olarak sınıflandırılır.

M8140/3 adenokarsinom nos nedir

Tümör hücrelerin histapatolojik kodlamasıdır ancak doktorların bu  test çıktılarını yorumlaması daha doğru olur. Yukarıdaki kod primer meme adenokarsinomu ile ilgilidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.