Borçtan kurtulma duası Fakirlikten kurtulmak için ne yapmalı

0 101

Borçtan kurtulma duası, Bekara suresi 247. Âyet-i kerîmesinde “VALLAHÜ VÂSİ’UN ALÎM.” Allahü teâlânın fadlı genişdir. Fakire genişlik verir ve onu zengin eder. Mülke layık olanı bilir. Esmaül hüsnadan El-Vâsi Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden, fakiri zengin yapan.

Esmaül Hüsnadan, cumartesi günleri ikindi vaktine kadar 1060 kere Ya Ganiyy okuyanı Allahü teâla zengin eder. Fakat günahlardan sakınmak, samimi, doğru bir iman ve itikad işin şartı.

Borçtan kurtulma duası ve borçlardan kurtulmak için ne yapılmalı

Allah korkusunu sermaye edinen, rızka ticaretsiz ve sermayesiz kavuşur. Şöyleki; Hakiki müslümanların zenginleri, fakirlerinden on misli fazladır. Belli bir fakirlik ve darlık, Allahü teâlânın has kullarına, tarafından ihsanıdır. Fakat buradaki kast edilen fakirlik her işinde, her daim Allahü teâlaya muhtaç olduğunu bilmek ve O’na yakın olmaktır.

Fakirlikten kurtulmak için ne yapmalı fakirlik ile ilgili hadisler nelerdir

Fakirlik belasına düşen, insanlara ihtiyacını arz etmekle fakirlikten kurtulamaz. Cenâb-ı Hakka yalvararak zenginliği yaklaştırılır. Her kim, Vâkıa suresini her gece bir defa okumayı âdet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez. Hadis-i şerif mealleri

Vâkıa sûresi zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz. Eve girerken ihlas suresini okuyan, fakirlik görmez. Sabah uykusu rızka manidir. Çalışmayıp kendini sadaka isteyecek hâle düşüren 70 şeye muhtaç olur. Hadis-i şerif mealleri

Nuh suresiden âyet-i kerime mealleri;

Rabbinize istigfâr, edin ki, gökten bol yağmur indirsin, size, mal ve oğullar ile yardım etsin, sizin için bahçeler, ırmaklar versin. O çok bağışlayan avf edendir. Siz kusurunuzu bilir hatalarınızdan dolayı istiğfar ederseniz. Bağışlanmayı dilerseniz Allahü teâla size bu talebinizi geri çevirmez.

Tövbe ve istiğfar edelim

Fakirlikten ve çocuklarının geçiminden sıkıntı çeken birine Resulullah efendimiz ‘’sallallâhu aleyhi ve sellem’’ Neden istiğfâr etmiyorsun. Ben günde yüz defa istigfâr ederim. Buyurdular. Hadis-i şerif meali.

İstigfâr, belâların ve sıkıntıların şiddetli kaldırılması için, faydalıdır, tecrübe edilmiştir. İstigfâr estağfirullah demektir. En iyi tövbe istigfâr, en iyi dua Elhamdülillah, en iyi kelime Lâ ilâhe illallahdır.

Tövbe nedir nasıl edilir şartları nelerdir

Günahların affı için ve borçtan kurtulmak istigfâr duası

Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh. Günde 100 sefer okunur.

Kelime-i temcid nasıl okunur

La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, sıkıtıya düşen ve borçlanan 1000 adet okursa sıkıntı, dert ve borçları için Allahü teâlâ işlerini kolaylaştırır.

Borçtan kurtulma duası en etkili

La ilahe illallah, el-melikül hakkul mübin, Muhammedün Resulullah, sadikul vâdil emin. Günde 100 kere okuyan, fakirlik görmez ve zenginleşir.

Allahümme ekfini okuyanlar

Allahümme ekfini bihelâlike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivâke. Bu duayı her gün okuyanların  borçtan kurtuldukları tecrübe edilmiştir. Manası Ya Rabbi! Beni helâl ile yetinip, haramdan sakınan kullarından eyle ve fazlınla senden başkasına muhtaç etme. İmam-ı Rabbani ‘’kuddisesirruh’’

EN ETKİLİ borç ödeme Duası

Borçtan kurtulmak için en etkili dualardan birini Ebu Said Hudri hazretleri anlatıyor:

Resulullah efendimiz ”Aleyhisselam” bir gün, mescide girdi ve Ensar’dan Ebu Ümâme’ye rastladı ve kendisine, yâ Ebâ Ümâme Namaz dışında niye mescidde oturuyorsun, diye sordu. Ebû Umâme, Beni saran dertler ve borçlar yüzünden yâ Resûlallah dedi.

Resûlullah efendimiz ‘’sallallâhu aleyhi ve sellem’’; Sana bir duâ öğreteyim, bunu okuduğun zaman, Allah derdine deva verir, borcunu ödettirir. Sabah ve akşam bu duayı oku. buyurdular.

Dua şöyledir: Allahümme innî eûzü bike minel-hemmi vel-hazen ve eûzü bike minel-aczi vel-kesel ve eûzü bike minel-cübni vel-buhl ve eûzü bike min galebetid-deyni ve kahrir-ricâl. Hazret-i Ebû Ümâme, Bunu okudum, dertten ve borçtan kurtuldum dedi. (Ebu Davud)

Manası; Yâ Rabbi, kederden, dertten, acizlikten, tembellikten, korkudan, cimrilikten, borcumu ödeyememekten ve insanların kahrından sana sığınırım.

Borç duası dağlar kadar borcun olasa

Resûlullah efendimiz ‘’sallallâhu aleyhi ve sellem’’ buyuruyorlar;Ya Muâz! Bu duayı okursan, Uhud Dağı kadar borcun olsa da, Allah onu ödemek nasip eder: Allahümme mâlikel-mülki tü’til-mülke men teşâü ve tenziül-mülke mimmen teşâü ve tüizzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi-yedikel-hayr inneke alâ külli şey’in kadîr. Tûlicul-leyle fin-nehâri ve tûlicün-nehâre fil-leyli ve tühricul-hayye minel meyyiti ve tühricul-meyyite minel-hayyi ve terzuku men teşâü bi-gayri hisâb. (Buraya kadar Âl-i İmran sûresinin 26-27. âyetleridir.) Duanın devamı; Rahmened-dünyâ vel-âhireti ve rahîmehümâ tu’tîhimâ men teşâü ve temneu min-hümâ men teşâü, irhamnî rahmeten tu’nînî bihâ ammen sivâke.) [Taberanî]

Kısa zamanda borçtan kurtulma duası

Resûlullah ”sallallahü aleyhi ve sellemden” rivâyetdir kim sabah namazından sonra bu duayı 100 defa okursa Cenab-ı Hak 10 güne kadar istediğini verir. Dua şudur; Allahümme innî es’elüke bi enneke entellah lâ ilâhe illâ ente’l vâhidül ehad el-ferdü’s samed ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehu küfüven ehad.

Faydalanılan kaynaklar; Hakikat Kitabevi (net), Dinimiz İslam Sitesi (com)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.