RBC Ne Demek RBC Nedir Eritrosit Kan Tahlilleri Hangileridir

Her saniye kemik iliğinden 2.3 milyon Rbc eritrosit hücresi üretilir, eritrositler hemoglobine ev sahipliği yapar.

Rbc ne demek, Rbc nedir, Rbc kan, Rbc nedir kan tahlili, Eritrosit Nedir
0 324

Rbc ne demek, Rbc nedir  kırmızı kan hücrelerine eritrositler veya alyuvarlar denir kan testlerinde Red Blood Cell kısaltmasına ise RBC denir. Kan fizyolojik olarak plazma ve kan hücrelerden yapılmıştır, kanın şekilli hücreleri eritrosit, lökosit ve trombositlerdir. Her bir kan hücresinin ayrı ayrı görevleri vardır, taşımak, düzenlemek, korumak ve savunmak en önemlileridir.

Rbc ne demek, Rbc neleri taşır oksijenin, besin maddelerinin, enzimlerin ve hormonların hücrelere dokulara organlara kadar taşımak görevini üstlenir. Karbondioksit, üre, ürik asit, ölü hücrelerin, toksinlerin vb atık maddelerin karaciğer, dalak, böbrek gibi organlara taşınması ve vücuttan atılması. Kanın en önemli taşıma görevleri eritrositler tarafından yapılır.

Rbc ne demek, Rbc başka neler taşır eritrositler içindeki hemoglobin ile vücutta bulunan toplam demirin % 65’i taşırlar. Eritrositler ayrıca anhidraz içerirler bunun anlamı karbonhidrat ve su reaksiyonunu hızlanmasıdır. Bu sayede kandaki su akciğerlere taşınır ve nefes verirken su buharı gibi havaya karışır. Sabah kalktığınızda 500-600 gram kilo kaybı kandaki suyun bikarbonat iyonu olarak dışarı bırakılması sonucudur.

Rbc ne demek Rbc Normal Değeri Kaç Olmalı 

Eritrositler her iki tarafından ortası basık iç bükey, çekirdek içermeyen hemoglobin ile dolu hücredir. Yapıları çok esnektir bu sayede vücudun her tarafına kolaylıkla ulaşırlar ömürleri 120 gündür. Her saniye kemik iliğinden 2.3 milyon eritrosit hücresi üretilir. Eritrosit üretimi böbrek üstü bezlerinde eritropoietin hormonu ile kontrol edilir. Rbc yüksekliği, Rbc düşüklüğü ve Rbc normal kan değerleri doktorlar açısından teşhis ve tedavi noktasında yol gösterici olabilir.

Yaş ve Cinsiyet Rbc Normal Değer Aralıkları Hücre/Mikrolitre
Yenidoğanlarda 3.2 – 5.2 milyon 1 mm3
1-2 Yaş aralığı 3.6 – 5.2 milyon 1 mm3
3-4 Yaş aralığı 3.7 – 5.7 milyon 1 mm3
5-9 Yaş aralığı 3.8 – 5.8 milyon 1 mm3
10 yaş üzeri kız 5.5 – 5.9 milyon 1 mm3
10 yaş üzeri erkek 4.1 – 5.1 milyon 1 mm3
Kadınlarda yetişkin 4.2 – 5.4 milyon 1 mm3
Erkeklerde yetişkin 4.6 – 6.1 milyon 1 mm3

Rbc kan tahlilleri nelerdir ve neden yapılır

RBC nedir

Eritrositlerin üretim, miktar, şekil, hacim, yoğunluk ve dağılım farkları bakımından bir çok hastalığın bulgusu ve tanısı hakkında fikir verir. Daha fazla testlere ihtiyac olup olmadığına, hastalıkların şiddetini, seyrini ve tedavi cevabını anlamaya yardımcı olur. Rbc kan testi  cbc kan sayımının bir parçası olarak kırmızı kan hücreleri sayılarını belirlemek için yapılır. Rbc normal değeri veya değer aralıkları, cbc kan test çıktılarında yazmaktadır. Referans değer aralıklarının dışında kalan rakamlar, Rbc yüksekliği veya düşüklüğünü gösterir.

HGB nedir

Hemoglobin, kanda var olan oksijen ile birleşmiş hemoglobin miktarını ölçmek için yapılır. Erirosit üretim bozukluğu hemoglobin düşüklüğüne veya yüksekliğine neden olabil. Hemoglobin ve eritrosit anormallikleri kansızlığa neden olabilir. Nefes darlığı, halsizlik baş ağrısı, dalak büyümesi, görme bozukluğu, baş dönmesi ve bayılma gibi durumlarda HGB testleri yapılır. Yetişkinlerde HGB değerleri erkeklerde 12.4 – 14.9 gm/ dL, kadınlarda ise 11.7 – 13.9 gm/ dL.

HTC nedir

Kan sıvısının toplam hacmi içindeki Rbc alyuvar oranına hematokrit denir. Bazı nedenler Eritrosit üretimini azaltabilir veya daha kısa ömürlü hale getirebilir HTC düşüklüğü bu konu hakkında doktorlara fikir verebilir. Bazı nedenler ise Eritrosit üretimini arttırabilir veya dehidrasyon yani kan plazma sıvısının azalması ile HTC yüksekliği görülebilir. Hematokrit normal değerleri erkeklerde % 38.8 – 50.0, kadınlarda  % 34.9 – 44.5 referans aralığıdr.

MCV nedir

Ortalama alyuvarla hacimlerini ölçen teste mcv testi denir, yetişkinlerde Mcv kan değeri, 84 -96 femtolitre aralığıdır, Mcv düşüklüğü mikrositer veya mikrositik anemiyi işaret eder. Mikrositer küçük hücreler demektir, kırmızı kan eritrosit hücreleri daha az hemoglobin taşır. Daha az hemoglobin daha az oksijen anlamına gelir bu durumun ilk belirtisi yorgunluktur.

MCH nedir

Mhc ortalama hemoglobin miktarını ölçen testtir, eritrositlerin içinde bulunana hemoglobin miktarıda denilebilir. Kan dolaşımındaki hemoglobin miktarı oksijen taşıma kapasitesini gösterir. Makrositik anemi, folik asit ve B12 vitamin eksikliği anormal veya normalden büyük eritrosit üretimine neden olabilir. MCH değeri yetişkinlerde 27-34 veya 26-33 pg olmalıdır, bir gramın trilyonda birine  pikogram denir. Bazı kan kanseri hastalıkları ve anemi türleri Mch yüksekliğine neden olur.

MCHC nedir

Hemoglobin konsantrasyonu Mchc testi ile belirlenir, eritrosit hemoglobin ve hematokrit değerlerinin bir birine bölünmesi ile hesaplanır, makrositik anemi teşhisinde belirleyici rol oynar. Mchc düşüklüğü, hemoglobin azalması demir eksikliğine bağlı hipokromik anemi ile gelişir. Mchc yüksekliği hemoglobin artışı hiperkromya, makrositer anemi  ile anlaşılır. Mchc aneminin şiddetini anlamayada yardımcı olur ve diğer testler ile birlikte yorumlanır. Yetişkinlerde 31.0 – 37.0 g/dl arası Mchc değer aralıkları normal kabul edilir. Bebeklerde ve çocuklarda Mchc değerleri için linkimize tıklayın.

RDW nedir

Eritrosit dağılım genişliğini Rdw testi ile ölçülür eritrositlerin, kendi aralarındaki boyut farkını histogram grafik olarak ortaya çıkarır. Rdw normal değerleri %11.8 – % 15.6’ dır, üst veya alt sınırların dışında kalan değerler anormaldir. Resefans değerinin üstünde çıkan  sonuçlar kalp, damar, hipertansiyon, kansızlık ve şeker hastalıklarına işaret edebilir. Ayrıca RDW-CV ve RDW-SD belirleyici ek test parametreleri vardır. Meme ve akciğer kanserlerinde Rdw değerleri belirleyici rol üstlenir.

Rbc ne demek maddeler halinde

 • Bir milimetreküp kan içinde erkeklerde 5.1- 5.8 milyon, kadınlarda 4.3 – 5.2 milyon Rbc alyuvar bulunur
 • Bir Rbc alyuvarlarda hücresinde 2.7 -3.0 milyon hemoglobin protein molekülü bulunur
 • Eritrosit hemoglobin içeriğinde demir ve protein bulunur, demir eksikliği kansızlığa neden olur
 • Kemik iliğinde olgunlaşmamış hücre  halinde üretimi başlar 7 gün sonra olgunlaşırlar ve dolaşıma geçerler
 • Esnek yapıları ve şekilsiz yapılardan kılcal damarlardan geçebilme özelliğinden dolayı kolayca zedelenebilir
 • Hücre zarı hasara uğrayan eritrositler dalak, karaciğer ve kemik iliğinden geçerken parçalanırlar
 • Yırtılan parçalanan eritrositler dalak, karaciğer ve kemik iliğinde bulunan makrofaj hücreleri tarafından yutulur
 • Makrofajlarda yıkılan hemoglobin içeriğindeki demir transferrin proteinine bağlanarak kana karışır, kalan kısımlar bilirubine dönüşüp karaciğer tartından safraya gönderilir
 • Anne karnındaki bebeklerde Rbc kan hücreleri, ilk haftalarda vitellus kesesinde, ikinci aydan sonra dalak, karaciğer ve lenf düğümlerinde üretilir, doğuma bir ay kala kemik ilinden üretilmeye başlar.
 • Kemik iliğinde üretilen eritrostler ilk beş yıl bütün kemiklerde, 20 yaşından sonra sadece omurga, göğüs kafesi ve kalça kemiklerinde üretilir.
 • Daha sonra yetişkinlerde sadece omuz kol ve kaval kemikleri dışında kalan kemik ilikleri yağlanır ve eritrosit üremi yavaşlar ve üretim durur.
 • Retikulositler olgunlaşmamış akyuvar hücreleridir, kan dolaşımına salınan bu retikulositler bir kaç gün içinde akyuvar hücrelerine dönüşür.
 • Eritrosit meydana gelmesi için DNA sentezi gereklidir, folik asit ve B12 vitamin eksikliği eritrosit üretimini azaltır ve anormal hale getirir.
 • Eritrosit üretimini kontrol eden ve uyaran  eritropoetin hormonu böbrek ve karaciğerden salgılanır, dokularda oksijen azlığı bu hormonu uyarır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.