Akut lenfoblastik lösemi nedir Akut lenfoblastik lösemi tedavisi ve kurtulma şansı

Akut lenfoblastik lösemi nedir, immün sistem hücrelerine White Blood Cell akyuvar yani beyaz kan hücreleri denir. Hemogram tam kan sayım testlerinde akyuvarlar, WBC veya  lökosit olarak ifade edilir. Lökosit hücreleri sırasıyla nötrofil, eozinofil, bazofil, monosit ve lenfositlerdir. Her bir hücrenin virüs, bakteri, mantar, iltihabi enfeksiyonlara ve kansere karşı ortak veya özel savunma görevleri vardır.

Akut lenfoblastik lösemi nedir neden olur

Akut lenfoblastik lösemi, genetik ve çevresel şartların etkisi ile lenfosit üreten ön hücrelerdeki kötü huylu bir değişiklik lösemi nedeni olduğu düşünülmektedir.

Wbc havuzu 1 mikrometre kanda belli bir oran/% ve sayı/miktar aralıkları ile formül edilmiştir. Lenfositler kanda % 20 ila 45 ve 800 ila 4500 mm3=µm normal değer olarak kabul edilir.

Kemik iliği üretim sürecinde meydana gelen bir aksaklık ve duraklama sonucu olgunlaşmamış genç lenfositler kana karışırsa lenfoblastik lösemi gelişir.

Akut lenfoblastik lösemi aniden ortaya çıkar ve çok hızlı ilerler. CBC kan testlerinde wbc değeri normal fakat blast (olgunlaşmamış lenfosit) görülürse lösemi teşhisi konulur.

Kronik lenfoblastik löseminin akut lenfoblastik lösemiden farkı  ise olgunlaşmış lenfositlerin oran ve sayılarının fazla olmasıdır.

Periferik Kan WBC Havuzu

Patojen korunma Değer aralığı Değer aralığı Mikrometre
Hücre Oran % mm3=µm µm çap
Wbc Lökosit

%100

4000-10000

Nötrofil

%40-75

1600-7500

10-15

Eozinofil

%1-6

40-600

10-15

Bazofil

%1

40-100

10-15

Monosit

% 2-10

80-1000

7-18

Lenfosit

%20-45

800-4500

12-20

 

Akut lösemi kan kanseri hemogram testi

Akut lösemide wbc yüksekliği kaç olursa tehlikelidir sualinin cevabı bu noktada çok önemlidir.

Aslında wbc yüksekliği lösemi ilişkisi kronik lenfoblastik lösemide daha ön plandadır. Lösemilerde wbc yüksekliğiwbc düşüklüğü yada wbc normal düzeyi görülebilir.

Lösemi belirtilerine sahip bir hastanın, basit bir kan testi ile lösemi olup olmadığı anlaşılır. Blast hücre sinyali varsa, wbc yüksekliği veya düşüklüğü daha anlamlı olur.

Wbc değerlerini etkileyen sadece lenfositler değildir, örneğin nötrofiller wbc lökosit kan formülünde % 40 ila 75 aralığındadır.

Neu nötrofil yüksekliğide başka kanser türleri ile mücadelede artar.

Akut lenfoblastik lösemi tedavisi kısaca

ALL hastalığı başladıktan 1-2 ay sonra belirti verir. ALL tedavi edilmediği veya geç teşhis takdirde lenfoblastlar diğer kan hücrelerinin üretimini ve organizmadaki yaşam alanlarına etki eder.

ALL tedavisi lösemi belirtileri ve kan testleri

Lenfatik dokular

 • Lösemi lenfatik dokuya, diğer organlara ve immün sistem mekanizmalarına zarar verir.
 • Böbrek ve karaciğer büyümesi, plazmadan salgılanan maddeler beyin, eklem ve dokuları tutabilir.

Eritrositler

Trombositler

 • Kanamadan sorumlu trombositlerinde akibeti aynıdır, pıhtılaşma görevlerini etkin bir şekilde yapamazlar.
 • Lösemide plt düşüklüğü tablosu ortaya çıkar, burun ve diş eti kanamaları olarak belirti verir.

Tanı, kan ve kemik iliği incelenmesi

 • Hastanın kan ve kemik iliği örnekleri ile lösemi olup olmadığı anlaşılır, lösemi ise hangi lösemi türü olduğu tespit edilir.
 • Akut lenfoblastik lösemi teşhis edilmişse ALL lösemi tablosundan hangi ALL alt grubuna lösemi olduğu belirlenir.
 • Bu aşamaların tespit için genetik, mikroskobik ve immünolojik testler yapılır, hedef tedavi, hastalık seyri ve iyileşme tahminleri yapılır.

Akut lenfoblastik lösemi evreleri tespit edilme aşaması

 • Kemik iliği dışında beyin, karaciğer, dalak, lenf düğümleri ve diğer organlara yayılıp yayılmadığı veya ne kadar yayıldığı anlaşılır.
 • Ultrason, manyetik rezonans tomografi MRT, iskelet sintigrafisi BT ve omur ilik sıvısı örneği alınır (lumbal ponksiyon)

Lösemi tedavisi öncesi  yapılacaklar 

 • Tedavi öncesi ön hazırlık amacı ile hastanın genel sağlık durumu hakkında geniş kapsamlı tetkikler yapılır.
 • Kalp fonksiyonları EKG, EGG ve ekokardiyografi testleri yapılır, lösemi kaynaklı organ ve metabolizma bozuklukları varsa tespit edilir.
 • Gerektiğinde kan nakli için hastanın kan grubu tespit edilir, özellikler beyin, böbrek ve karaciğer fonksiyonları takibe alınır.

ALL tedavisi ve tedavi yöntemleri kısaca

All lösemi kemoterapi

 • Ana tedavi yöntemi kemoterapidir fakat birden fazla sitostatik kemoterapi ilaçları kombinasyonları polikemoterapi uygulanır.

ALL lösemi ışın tedavisi

 • Kemoterapiye ilave olarak beyin merkez sinir sistemine radyoterapi ışın tedavi yöntemi uygulanır.

ALL lösemi kök hücre nakli

 • Kemoterapiden sonra lösemi hücrelerini tamamen yok etmek amacı ile kök hücre ilik nakli uygulanır.

Kemoterapi tedavi yoğunluğu ve sırasıyla ışın tedavisi ve kök hücre nakli, akut lenfoblastik löseminin türüne, şiddetine ve tedavi yanıtına göre gerekirse yapılır.

Akut lenfoblastik lösemi tedavi protokolü ve iyileştirme aşamaları

ALL lösemi tedavisi 2 yıl sürer, tekrarlama riski ne kadar yüksekse, ilk 6 ayda yoğun bir tedavi uygulanır geri kalan 1,5 sene daha az yoğunlukta tedavi uygulanır.

ALL Sitoredüktif ön devre

 • Tedavi başlatılır 1-2 ilaç ile bir haftalık kemoterapi tedavisi uygulanır, lösemi hücreleri parçalanır, metabolik ürünlerin böbreklere zarar vermemesi için ilaç azaltılarak verilir.

ALL indüksiyon tedavisi

 • Çoklu ilaç kombinasyonu ile yoğun kemoterapi tedavisi 5 ila 8 hafta verilir, lösemi hücrelerinin çoğu öldürülür, remisyona yönelik tedavidir yani hastalık belirtileri yok edilir.

ALL Konsolidasyon ve yoğunlaştırma tedavisi

 • Kemoterapinin diğer ilaç kombinasyonları remisyonu devam ettirmek ve daha çok lösemi hücresi öldürmek amacı ile yapılır 2 ila 4 ay sürebilir.
 • Tedavinin bir amacıda merkezi sisnir sistemi koruyucu tedavisidir, omurilik kanalından kemoterapi verilir.
 • Eğer ihtiyaç duyulursa ışın tedavisi verilir, bu tedavi lenfoblastların omurilik ve beyne yerleşmesini engellemektir.

ALL Reindüksiyon tedavisi

 • Yine yüksek doz sitostatik kemoterapi kombinasyon tedavisi yapılır, hastalığın tekrarlama risklerini en aza indirmek için yapılır iki hafta veya iki ay sürebilir.

ALL idame tedavisi

 • ALL Lösemi tedavisinin son aşaması, uzun vadeli fakat daha az yoğun kemoterapi tedavisi genelde ayakta alınır ve hastanede yatmaya gerek yoktur.
 • Sürekli terapinin amacı yoğun tedaviye rağmen canlı kalabilen lösemi hücrelerinin yok etmektir, iki yıllık tedavi süresinin sonuna kadar devam eder.
İlgili makaleler

Lösemi çeşitleri ve belirtileri Kan değerleri Yetişkinlerde lösemi belirtileri

Kan kanseri belirtileri Kan kanserinde rbc değeri Lösemide wbc ne kadar yükselir

WBC kaç olursa tehlikeli? WBC yüksekliği ve düşüklüğü oranları

Çocuklarda yetişkinlerde lösemi belirtileri tedavisi, Lösemi nasıl anlaşılır.

Lym Düşüklüğü Nedir,  Lenfosit Düşüklüğü Ne zaman Tehlikeli

LYM Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Lenfosit Yüksekliği Ne Zaman Tehlikeli Olur

LYM Nedir Lenfosit Alt Grupları B ve T Lenfositlerinin Görevleri Nelerdir

Rbc Düşüklüğü Nedir, Rbc Eritrosit Düşüklüğü Neden Olur

Trombosit düşüşüklüğü tehlikeli midir, PLT düşüklüğü kanser ilişkisi

İdrarda Lökosit Yüksekliği ve İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

Hemogram Nedir Hemogram Testi Nedir Niçin Yapılır Kan Tahlil Sonuçları

Önceki

Rüyalar Nasıl Yorumlanır Neden rüya görürüz psikolojik Rüyalar Nasıl Yorumlanır Rüya tabirleri doğru çıkar mı

Bebeklerde burun tıkanıklığı ve hırıltı neden olur nasıl geçer doğal yöntemler

Sonraki

Yorum yapın