LYM Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Lenfosit Yüksekliği Ne Zaman Tehlikeli Olur

LYM yüksekliği nedir, LYM lenfosit demektir lenfositler, immün sistemi oluşturan WBC akyuvar hücrelerinden biridir. Başlıca LYM hücreleri T ve B lefositlerdir ayrıca yardımcı B ve T hücreleri vardır. Lenfositler vücudun bütün savunma hatlarında koruma görevi yaparlar bu görevler savunma, saldırı, hafıza, bağışıklığın gelişmesi ve bunların dengelenmesi şeklindedir.

LYM yüksekliği nedir, lym nedir kaç olmalı

LYM referans aralığı çeşitli laboratuvar veya hastanelere göre değişiklik gösterebilir. Ortalama bir mikrolitre kanda LYM değeri 800 – 4500 mm3=µm’dur, LYM % oranı ise % 25 – 45 oranındadır. Kanda LYM yüksekliği nedir kan sayımı çıktısında referans değerinin üstünde çıkan sonuç mesela 5500 mm3=µm ise LYM değeriniz yüksektir.

Bazı durumlarda bu yükseklik enfeksiyonun veya iltihabi durumun şiddetine göre çok daha yüksek çıkabilir. LYM yüksekliği bebeklerde 9000 – 17000 mm3=µm seviyelerine kadar çıkabilir. Bebeklerde ve çocuklarda immün sistem yeni gelişmeye başladığı için, lenfosit sayıları yetişkinlere göre daha fazladır.

LYM yüksekliği nedir, lenfosit yüksekliği ne zaman tehlikeli olur

LYM yüksekliği vücutta bir virüse, enfeksiyon veya hastalığın var olduğunu gösterir. Bu durumun bir tehlikeye işaret edip etmediği doktor tarafından ayırd edilir. Çocuklarda tedavi edilemeyen LYM yüksekliği otoimmün hastalıklar nedeni ile ortaya çıkabilir.

Fakat genel olarak herhangi bir sağlık problemi olmayan hastalarda soğuk algınlığı, grip ve organizmada saklanan virüslerin aktif olmasına bağlı LYM yüksekliği olur. LYM yüksekliğine tıpta lenfositoz denir, reaktif lenfositoz ve sekonder lenfositoz.

Reaktif lenfositoz LYM (Lymph) yüksekliği nedenleri

 • Su çiçeği
 • Grip virüsleri
 • Tüberküloz verem
 • Kızamıkçık
 • Boğmaca
 • Adenovirüs
 • Kabakulak hastalığı
 • İnfeksiyöz mononükleoz
 • Hepatit virüs
 • Sitomegalovirüs
 • HIV/AIDS

 • Rubella Sendromu
 • Herpes Simpleks
 • Bruselloz enfeksiyon
 • Akdeniz humması
 • Toksoplazmoza
 • Septik şok
 • İlaçların yan etkileri
 • Uyuşturucu kullanmak
 • Sigara tiryakiliği
 • Dalağın alınması
 • Kan nakli
 • Kanser
 • Akut kalp yetmezliği
 • Ameliyat
 • Akut inflamasyonlar
 • Otoimmün bozukluklar
 • Kronik inflamasyonlar
 • Crohn hastalığı
 • Ülseratif kolit
 • Vaskülit hastalığı
 • Çölyak hastalığı
 • Hiposplenizm
 • Postsplenektomi
 • Sarkoidoz
 • Timoma
 • Status epilepticu
 • Orak hücre krizi
 • Travma, kaza yaralanma vb

Sekonder lenfositoz LYM yüksekliği nedenleri Lenfositik malignansiler

 • Akut lösemi (ALL)
 • Kronik lenfositik lösemi (KLL)
 • Prolifimfositik lösemi (PLL)
 • Tüylü hücreli lösemi (HCL)
 • Erişkin T hücreli lösemi (Büyük granüller lenftik lösemi)
 • Bilinmeyen monokal B hücre lenfositoz
 • Kronik poliklonal B hücre lenfositoz

Lenfosit yüksekliği tedavisi

Lenfosit yüksekliğinin spesfik bilinen bir tedavisi yok, yaygın nedeni virüs ve antijenler nedeni ile olmaktadır. Virüsler vücuda bir sefer girip aktif olduklarında bağışıklık yanıtı sonrası ve pasifize olurlar fakat yok olmazlar. Lenfositlerin bellek hücreleri bu virüslere karşı bağışıklık geliştirirler.

Virüsler tekrar aktif olduğunda lenfositlerin sayıları birden çoğalmaya başlar. Virüslere ve enfeksiyonlara karşı immün sistem daima kuvvetli olmalı, hastalandığınızda immün sistemi koruyucu tedbirler almanız gerekir. Aksi taktirde pasif halde gizlenen virüsler tekrar aktif olabilir.

Lenfosit yüksekliği belirtileri

Bazı durumlarda hiç bir belirti vermeyebilir, diğer durumlarda ise yukarıdaki hastalıkların belirtileri zaten LYM yüksekliği belirtileri olmaktadır. Ateş, halsizlik, mide bulantısı, istifra, ishal ve sarılık, ciltte solgunluk gibi. Sıhhatli ve sağlıklı günler yaşamanız temennisi ile teşekkür ederiz.

Önceki

LYM Nedir Lenfosit Alt Grupları B ve T Lenfositlerinin Görevleri Nelerdir

Koblamin vitamin B12 nedir kaç olmalı, yetişkinlerde B12 değeri kaç olmalı, B12 vitamini hapı isimleri

Sonraki

Yorum yapın