Mono Yüksekliği Nedir Monosit Yüksekliği Tehlikelimi Monosit Yüksekliği Kanser İlişkisi

Monosit veya mono yüksekliği nedir, Wbc lökosit akyuvar immün sistem hücrelerinden biridir.  Akut bir enfeksiyonun immün sistem tarafından tedavi edilmesi sırasında monosit yüksekliği görülür. Genelde monosit yüksekliği alerji, virüs, bakteri, mantar, parazitlerin neden oldukları iltihabi durumlarda yükselir. Fakat hep yüksek çıkan monosit değerleri, kronik hastalıklara, bazı kan hastalıklarına veya tümörlere işaret edebilir.

Kan tahlili mon veya monosit yüksekliği yorumları hakkında en fazla merak edilen iki başlık, monosit yüksekliği tehlikelimi ve monosit yüksekliği kanser ilişkisi nedir makalemizde bulacaksınız.

Wbc yüksekliği, mono yüksekliği nedir

Wbc lökosit immün sistem hücreleri beş adettir, periferik kan testlerinde Wbc yüksekliği genelde nötrofillerin yüksekliğine bağlıdır. Bunun nedeni ise nötrofillerin Wbc lökosit hücreleri arasında en yüksek oran ve sayıya sahip olmasıdır.

Nötrofillerden sonra lenfositler ikinci sırayı alır, monositler ise üçüncü sıradadır, daha sonra eozinofiller ve en son bazofiller gelir. Dolayısıyla Wbc yüksekliği bazen nötrofiller veya lökositler ile artarken, bazı durumlarda bütün hücrelerin artışı sözkonusuydu olabilir.

Enfeksiyon türlerine göre bazı hücreler diğerlerinden daha fazla artışı belirleyici rol oynar. Monosit ve bazofillerin yüksekliği bu tabloya bir örnektir. İltihabi enflamasyon iyileşme sürecinde monositler hasarlı ve ölü hücreleri sindirerek temizlik yapar.

Mono nedir kan tahlili

Monositler pireferik  kan lökosit formülüne göre bir mikrolitre kanda 80-1000 mm3=µm ve mono % ise 2-10 mm3=µm olarak kabul edilir. Üst referans değerini aşan sonuçlar mono yüksekliği demektir. Çocuklarda monosit değeri 800 mm3=µm üstü, monositoz yani mono yüksekliği olarak tanımlanır.

Mono yüksekliği nedir, monosit yüksekliği tehlikelimi

Monosit yüksekliğinin kendisi bir hastalık değildir ve belli bir tedavisi yoktur, fakat monosit yüksekliği şu gibi durumlarda tehlikeli tablolara işaret eder.

Bir mikrolitrede kan başına 1000 mm3=µm ve üzeri hastalar ile karakterize tabloların % 50’i hemolitik kan hastalıklarıdır. Monosit yüksekliği neye sebep olur

Monosit yüksekliği kanser ve diğer hastalıklar

Hematolojik hastalıklar

 • Myelodisplastik sendromlar

 • Akut myeloblastik lösemi (M4,M5)

 • Kronik myelositer Lösemi

 • Polistemia vera

 • Non hodgkin lenfoma

 • Hodgkin hastalığı

 • Makroglobulinemia

 • Multiple myeloma

 • İmmun hemolitik anemi

 • İdiopatik trombositopenik purpura

 • Kronik nötropeniler

 • Postsplenektomi

Non hematolojik kanser türleri

Inflamatuar ve Otoimmün hastalıklar

 • Konnektif doku hastalıkları
 • Doku hasarı ve doku ölümü
 • Romatoid artrit
 • Sistemil lupus eritematosus
 • Temporal arteritis atar damar iltihabı
 • Poliarteritis nodosa vasküler damar
 • Gastrointestinal sistem hastalıkları
 • Alkolik karaciğer hastalığı
 • Crohn hastalığı (ince bağırsak)
 • Ülseratif kolit (kalın bağırsak)
 • Bazı antibiyotikler
 • Sprue
 • Sarkoidoz

Enfeksiyon virüsler hastalıkları

 • Sitomegalovirus İnfeksiyonu
 • Varisella zoster herpes, suçiçeği, zona virüsü
 • Mikobakterial akciğer tüberkülozu
 • Subakut bakterial endokardit kalp hastalığı (sepsistemi)
 • Sifiliz treponema pallidum (cinsel yolla bulaşır)
 • Brusella iyi huylu bakteri hayvansal
 • Tüberküloz verem

Diğer sebepleri nelerdir

Monosit yüksekliği tek başına

Bir probleme işaret etmez hatta bağışıklık sisteminizin iyi çalıştığına işaret edebilir. Kan tahlillerinde  monosit sürekli yüksek çıkıyorsa kronik bir durum olabilir. Doktorunuz zaten bu durumu anlayacaktır, stresli ve alerjik bir bünyeye sahipseniz monosit düzeyleriniz yüksek seyredebilir.

Monosit yüksekliği tedavisi

Mono yüksekliğinin altın yatan nedenlerin tedavi edilmesiyle monosit seviyesi normale döner, bunun dışında strese veya ilaçlara bağlı yükseklik geçici bir durumdur. Kronik inflamasyon hastalarında ömür boyu yükseklik devam eder. Alerjik bünyeye sahip olanlar ise kendilerine dikkat ettikleri ve sağlıklı kaldıkları sürece monosit yüksekliği bir problem olmaz.

Hematoloji kan testleri

Hemogram kan testleri

Önceki

Bazofil Nedir Baso Yüksekliği Nedir Baso Düşüklüğü Ne Demek

Hemogram Nedir Hemogram Testi Nedir Niçin Yapılır Kan Tahlil Sonuçları

Sonraki

Yorum yapın