Rbc Kaç Olursa Tehlikeli Hemogram Rbc Değeri Nedir Bebeklerde ve Hamilelikte Rbc Değeri Kaç Olmalı

Rbc kaç olursa tehlikeli, Red Blood Cell kırmızı alyuvar (eritrosit) hücrelerinin CBC kan sayımı kısaltmasına hemogram RBC denir. Hemogram rbc ve hgb değeri ifadesi kan dolaşımı içindeki eritrosit sayılarını belirlemek için yapılır. Ayrıca idrar tahlili Rbc eritrosit anormal değerleri vücuttaki eritrosit yıkımına işaret eder.

Kan tahlili sonuçları rbc nedir, Rbc kaç olursa tehlikeli nedeni bilinmeyen anormal sonuçlar bazı sinsi veya akut gelişen tehlikeli hastalıklara işaret edebilir. Örneğin çocuklarda akut lenfositik lösemi belirtileri arasında, yüzde solukluk bitkinlik, huzursuzluk ve hayata karşı isteksizlik görülür. Nedeni oksijeni hücrelere taşımak ile görevli eritrosit ve hemoglobin eksikliğidir.

Rbc Kaç Olursa Tehlikeli Hemogram Rbc Değeri Nedir

Rbc normal değer referans aralıkları yaş gruplarına göre değişir aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz. Hemogram Rbc değeri referans aralıkları dışında kalan sonuçlar telafi veya tedavi edilebileceği gibi çok tehlikeli hastalıkların bir sonucu olabilir.

Hemogram rbc değeri nedir

Yaş ve Cinsiyet

Rbc Değer Aralıkları

Mikrometre

Yenidoğanlarda

3.2 – 5.2 milyon

mm3=µm

1-2 Yaş aralığı

3.6 – 5.2 milyon

mm3=µm

3-4 Yaş aralığı

3.7 – 5.7 milyon

mm3=µm

5-9 Yaş aralığı

3.8 – 5.8 milyon

mm3=µm

10 yaş üzeri kız

5.5 – 5.9 milyon

mm3=µm

10 yaş üzeri erkek

4.1 – 5.1 milyon

mm3=µm

Kadınlarda yetişkin

4.2 – 5.4 milyon

mm3=µm

Erkeklerde yetişkin

4.6 – 6.1 milyon

mm3=µm

Rbc Kaç Olursa Tehlikeli Hemogram Rbc düşüklüğü nedir, Rbc ne zaman düşer

Rbc düşüklüğü bir hastalık değildir, vücutta neler olup bittiğine dair uyarıcı bir parametredir. Doktorlar nedeni bilinen akut veya kronik kansızlık tablolarının tedavi ve takiplerini yaparlar.

Referans değirinin altındaki hafif düşüklükler demir eksikliği kansızlığı nedeni ile olur, fakat yukarıdaki tabloya göre anormal düşük değerler tehlikelidir.

Rbc düşüklüğü hakkındaki tüm sorular

Rbc eritrosit düşüklüğü, kadınlarda artan adet kanamalarına ve yetişme çağındaki çocukların ihtiyacına bağlı demir eksikliğinden kaynaklanır.

Yetersiz beslenme ve demir emilim eksikliğine neden olan folik asit, vitamin b12 eksikliği ve otoimmün hastalıklar eritrosit düşüklüğüne neden olabilir.

Akdeniz anemisi, hematolik anemi, orak hücre anemisi ve diğer bazı anemi türleri Rbc düşüklüğüne neden olabilir.

Kaza sonucu aşırı kan kayıpları ve cerrahi müdahale sebebi ile eritrosit düşüklüğü beklenen bir tablodur.

Hamilelikte Rbc düşüklüğü

Kan plazma sıvı hacmindeki artışa bağlı, hamilelikte rbc hgb hct düşüklüğü beklenen bir durumdur.

Hematolojik rbc düşüklüğü tehlikeli hastalıklara işaret eder

Menapoz dönemindeki kadınlarda ve orta yaş üstü erkeklerde Rbc düşüklüğü mide bağırsak kanalında iç kanamalara bağlı tehlikeli hastalıklara işaret edebilir. (Kolon kanseri)

Eritrosit üretimini uyaran eritroprotein hormonu böbrek üstü bezlerde üretilir, akut veya kronik böbrek yetmezliği Rbc düşüklüğüne neden olabilir. (Böbrek kanseri)

Kan kanseri türleri lösemi hücrelerinin kemik iliğinde eritrosit ve hemoglobin üretimini etkilemesi sonucu Rbc düşüklüğü yaşanır. (Kan kanseri)

Multipl miyelom kanseri, paraprotein olarak bilinen faydasız ve anormal antikorlar kemik iliğinde çoğalması neticesi eritrosit üretiminin azalmasına neden olur. (Plazma hücreli kan kanseri)

Kemoterapi yan etkilerinden bir tanesi de anemi kansızlıktır, kemoterapi hastalarının yorgun ve bitkin olmaları genellikle bu sebebtendir.

Hemogram Rbc yüksekliği nedir, Rbc ne zaman yükselir

Eritrosit yüksekliğide tek başına bir hastalık değildir, fakat yüksek kan hücresine sebep olan bir hastalığın belirtisidir. Dolayısıyla eritrosit yüksek kişilerde genetik veya sistematik bazı hastalıklar aranır.

Genel olarak demir eksikliği veya polistemi hastalığına bağlı hematokrit veya hemoglobin konsantrasyonu hemogram rbc yüksekliği nedeni olabilir.

Pulmoner fibroz hastalığı, kor pulmonale akciğer, kalp hastalıkları ve doğuştan gelen kalp hastalalıkları rbc yüksekliğine neden olur.

Hipoksi kanda düşük oksijen, polistemi vera genetik hastalığı ve karaciğer hastalıkları eritrosit yükselmesine sebep olur.

Böbrek kanseri renal hücreli karnisom, eritroprotein hormon ve adrenalin yüksekliğene neden olur ve daha fazla eritrosit üretilir.

Kan plazma sıvısı kanın % 55’i meydana getirir, dehidrasyon vücudun susuz kalması bu oranı düşürdüğü için alınan kan örneklerinde Rbc düzeyleri yüksek görülür.

Lenfoma kanseri ve bazı kemik iliği hastalıkları bazen anormal büyüklükte kan hücre üretimine neden olurlar.

Sigara, alkol kullanımı, sporcuların doping alması, aşırı kan nakli ve gentamisin, metildopa, steroid kortizon ilaçları eritrosit düzeylerini arttırır.

Netice; Eritrosit düşüklüğüne veya yüksekliğine neden olan durumlar, diğer hemogram test parametleri ile birlikte daha anlamlı hale gelir.

Önceki

Böbreklerin görevi nedir böbrekler çalışmadığında ortaya çıkacak sorunlar nelerdir

Erkek isimleri ve anlamları, Değişik Yeni Modern Erkek Bebek İsimleri 2019

Sonraki

Yorum yapın