RDW Nedir, Ne Ölçer, RDW Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir

RDW nedir, eritrosit dağılım genişliğini bildiren, kırmızı kan indekslerinden biridir. Kan hücreleri bilindiği gibi, RCB alyuvarlar, WBC akyuvarlar ve PLT trombositlerden meydana gelir. Bunlardan RCB kana rengini veren kırmızı kan, yani eritrosit denilmektedir.

Eritrosit testlerinde, MCV, MCH, MCHC ve RDW şeklinde dört farklı indeks değerleri vardır. Bunlardan RDW kırmızı kan hücrelerinin dağılım genişliğini gösteren kan testlerinin bir parçasıdır. RDW eritrositlerin dağılım genişliğini histogram olarak gösterir.

Anizositoz RDW nedir, Eritrositlerin hacimlerine göre dağılım genişliğidir. Talasemi hastalarında eritrositlerin hacimleri aynıdır. Fakat demir eksikliği anemisinde anizositoz, yani hacimleri bir birinde farklıdır, işte bu noktada RDW indeksi ayrıştırıcıdır.

RDW Nedir, RDW Ne Ölçer, RDW MCV Ne İşe Yarar

RDW indeksi, MCV indeksinden sonra, demir eksikliği anemisi, ayrımında en faydalı parametredir. Ayrıca kansızlık anemisi tam gelişmeden ortaya çıkan RDW yüksekliği, öncü bir göstergedir. RDW indeksi akdeniz anemisi ile demir eksikliği anemisini bir birden ayırır.

MCV normal değeri 80 fL – 94 fL, MCV alt sınırı 80fL atında bir değer çıktı ise, mikrositoz anemisi rapor edilir, 94 fL üstü makrositoz anemidir. Talasemi ve demir eksikliği anemisi her ikiside mikrositoz anemidir, yani eritrositler normalden küçüktür.

İşte tam bu noktada MCV indeksi ile anlaşılabilen anemi, RDW indeksi ile sınıflandırılır. Talasemi hastalarında MCV eritrosit ortalama hacmi düşük, RDW indeksi ise normaldir. Demir eksikliği anemisinde, MCV indeksi düşük çıkarken, RDW yüksekliği söz konusudur.

RDW nedir RDW-CV ve RDW-SD indeksleri ne işe yarar

  • RDW-CV nedir, RDW-CV = MCV + SD ve MCV – DS x 100, yani en büyük eritrosit hacmi ile en küçük eritrosit hacmi arasındaki farkı raporlar.
  • Eritrositlerin büyüklükte bir birine yakın ise RDW-SD düşüklüğü, fakat büyüklükleri birinden farklı ise  RDW-SD yüksekliği rapor edilir.
  • RDW-SD nedir, eritrosit histogramında % 100’lük bir yatay tepe çizgisi ile % 20’lik bir yatay taban çizgisinden referans bölgesi meydana getirilir
  • Her iki referans noktasından histogram grafik şeklinde çizilir, kesme noktalarına karşılık gelen farklı hücre hacimlerinin farkları rapor edilir.
  • RDW-SD normal değeri 29 – 46 fL
  • RDW-CV normal değerleri

Yaş

Erkek

Kadın

0 -2 yaş

12.0 – 14.5

12.0 – 14.5

3 – 5 yaş

12.0 – 14.0

12.0 – 14.0

6 – 11 yaş

12.0 – 14.0

11.6 – 13.4

12 – 15 yaş

11.6 – 13.8.0

11.2 – 13.5.0

15 yaş üstü

11.8 – 15.6

11.9 – 15.5

RDW normal değeri nedir

RDW kaç olmalı, %11.8 – % 15.6, aralığı her iki değer arasındaki fark 4, bu aralık bazı laboratuvar hafif değişebilir. Dolayısıyla sonuçlar değerlendirirken test üzerindeki referans aralıkları dikkate alınmalıdır.

  • RDW değeri % 15.6 üzerine çıkarsa RDW yüksekliği demektir
  • RDW değeri % 10.5 altına düşerse RDW düşüklü meydana gelir

Tek başına rdw yüksekliği

Rdw yüksekliği alyuvarların bir birleri arasındaki boyut farklarının referans değerlerinin artması anlamına gelir. Referans aralığı 5 değerinin üzerinde ise eritrositlerin büyüklük oranları yükselmiş demektir.

Lösemi, bazı kan ve karaciğer hastalıklarında RDW yüksekliği olabilir fakat hemen endişeye kapılmayın. Çünkü RDW yüksekliği genelde demir eksilliği anemisi ile ilişkilidir. Ayrıca RDW yüksekliği kanser ilişkili bir testtir.

RDW yüksekliği hangi hastalıkları işaret eder

RDW düşüklüğü hangi hastalıkları işaret eder

RDW ve MCV karşılaştırmalı parametleri hangi hastalıkları işaret eder.
Tek başına RDW yüksekliği ve RDW yüksekliği kanser ilişkisi nedir
Bebeklerde Kansızlık Nasıl Anlaşılır, Kansızlık Belirtileri Nelerdir
Demir Eksikliği Neden Olur Demir Eksikliği Anemisi ve Belirtileri
Ferritin düşüklüğü sebepleri Ferritin yüksekliği sebepleri kanda demir eksikliği
Demir Eksikliği için Kereviz Ispanak Kürü İbrahim Saraçoğlu
Akdeniz anemisi nedir Talasemi akdeniz anemisi belirtileri ve tedavisi

RDW Nedir, Ne Ölçer, RDW Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir

Önceki

Bebeklerde Kansızlık Nasıl Anlaşılır Kansızlık Belirtileri Nelerdir

RDW Yüksekliği Neden Olur, RDW Yüksekliği Kanser Belirtisimidir

Sonraki

Yorum yapın