RDW Yüksekliği Neden Olur, RDW Yüksekliği Kanser Belirtisimidir

RDW yüksekliği, RDW indeks parametresi, CBC tam kansayım testlerinde rutin olarak çalışılan kolay bir yöntemdir. RDW tıp dünyasının yeni risk belirleyici, kan parametre test çıktısıdır. RDW-CV ve RDW-SD ise MCV ile formül edilen ilişkili testlerdir.

RDW yüksekliği genel olarak, anormal eritrosit yıkımı, kansızlık anemisi ve folik asit B12 vitamin eksikliği nedeni ile gelişir. RDW, MCV indeksi, demir eksikliği anemisi ile akdeniz anemisi ayrımının, en belirleyici bir parametresidir.

RDW indeksinin amacı eritrosit dağılım genişliğini ölçmektir, tıpta heterojenite olarak tabir edilen bir terim vardır. Heterojenite dağılımı her yerde aynı olmayan, çok türelilik anlamını ifade eder. Anormal eritrositler ile karakterize bulgular hekimler için çok önemlidir.

RDW normal ve anormal değerleri, enfeksiyon, kronik hastalıklar ve kanser türlerinin, bulgu, tanı, ve tedavi yanıtının bir parçası olması açısından gereklidir. Eritrositlerin, üretimi, yıkımı, sayıları, yoğunlukları, CBC kan testlerinin bir parçasıdır

RDW yüksekliği, RDW nedir kaç olmalı 

RDW nedir RDW ne ölçer RDW kaç olmalı

RDW nedir, kan sayım makinesinde eritrositlerin boyutlarını ve aralarındaki farkları ölçen test parametresidir.

RDW ne ölçer, eritrositlerin, bir birleri arasındaki boyut fark oranlarını histogram grafik şeklinde ifade eder.

RDW ne olmalı, yetişkinlerde, RDW normal aralık %11.8 – % 15.6’ dır, üst veya alt sınırların dışında kalan değerler anormal karşılanır.

Kanda RDW yüksekliği ne anlama gelir

Kansızlık anemisi

RDW düzeyi, mikrositik yani kırmızı kan hücrelerinin küçülmesi sonucu, hipokromi anemisinde belirleyicidir.

RDW talasemi ve demir eksikliği makalemizi okuyun. Demir eksikliğinin en yaygın olduğu ülke Hindistandır, nedeni ise sığır et tüketimi eksikliğidir.

RDW yüksekliği kalp hastalıkları

Akut korner sendromlarda RDW yüksekliği görülür, korner kan akışının bozulması sonucu meydana gelir, farklı sepktrumları vardır.

Anormal RDW artışları, kalp krizi, felç ve  periferik arter risklerini gösterir, hekimler RDW sonuçlarına göre bu risk ihtimallerini belirlerler.

Hipertansiyon

Hekimler, RDW yüksekliği, pulmoner hipertansiyon tanısında, prognostik belirteç, yani kestirme bir yol olarak, belirleyebilirler

Kardiyovasküler kalp ve damar hastalıkları, kan dolaşımını etkiler, bu anlamda hipertansiyon riskleri RDW sonuçları ile yorumlanır

Şeker hastalığı

Doktorlar kan şekeri ve insülin seviyelerini kontrol ederlerken, eritrosit boyutlarının dağılım genişliğinede bakarlar.

Şeker hastalarında RDW yüksekliği, hipertansiyon ile karakterize olduğu ve RDW değerlerinin düşürülmesi ile risklerin azaldığı biliniyor.

Karaciğer, böbrek hastalıkları

CBC kan testinde anormal ve yüksek RDW düzeyleri, karaciğer veya böbrek hasarlarına işaret edebilir, doktorunuz diğer bulguları değerlendiren, testler isteyebilir.

Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının bir görevide, kan düzeylerinde bulunan toksin maddeleri filitrelemektir, kan ve kan yapımında önemli görevleri vardır.

Hamilelikte RDW yüksekliği

Hamilelikte anne ve bebeğin artan demir ihtiyaçlarına karşılık demir eksikliği veya derinleşen kansızlık anemisi gelişebilir.

Hamilelerde anemi nedeniyle RDW yüksekliği gelişir, kan testleri sonuçlarına göre, doktorlar, demir ihtiyacına karşılık gelen tedaviyi başlatır.

RDW yüksekliği kanser belirtileri

Bazı kanser türleri

Yüksek RDW, meme kanseri, kanser ve kan kanseri türleri, alyuvar sayıları, boyutları ve dağılım genişliklerinde anormalliklere neden olur.

Kemik iliği, karaciğer ve böbrek kanser türleri, eritrositle üzerinde yıkıma, hasara ve üretim azlığına ve anormalliklere neden olurlar.

Özellikle meme kanseri taramalarında RDW indeksleri, bulgu, tanı ve tedavi yolunu tespit etmeye ve belirlemeye yardımcı olur.

Akciğer kanseri

RDW kan testleri ve NLR nötrofil/lenfosit oranı, küçük hücreli dışı akciğer kanseri KHDAK hastalarının rutin kan sayımımı kayıt edilir.

KHDAK hastanın hayati riskini arttıkça, nötrofil ve RDW yüksekliği artarken, lenfosit değerinin artması, hastanın sağ kalım oranını arttırır.

CBC Kan Test Parametreleri, İlgili Makaleler

Önceki

RDW Nedir, Ne Ölçer, RDW Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir

Adrenal Yetmezlik Tipleri Nelerdir? Primer ve Sekonder Adrenal Yetmezlik

Sonraki

Yorum yapın