Rüyada süt görmek ne demek süt almak neye işaret

,

Rüyada süt görmek neye yarar, içeriğimizde öne çıkan başlıklar şunlardır; rüyada süt görmek, içmek, sağmak, almak, satmak, kaynatmak ve dökmek. Ayrıca rüyada hayvan sütü görmek ile alakalı inek, koyun, deve, aslan, kurt ve kuş diğer yırtıcıları tabir edeceğiz.

 • İslam fıtratı ve ilim sahibi olmak.
 • Dindar iffetli  asil hanım.
 • Müjdeli haber, sevinç ve ferahlık.
 • Düşmana karşı zafer kazanmak.
 • Helal dünya malı ve uzun ömür.
 • Haram dünya malı ve günah.
 • Hile ve yalan ile iş yapmak.
 • Düşman ile dost olmak.
 • Korkulu işlere ve suça bulaşmak.
 • Zulm ve fitne çıkması.
 • Hastanın şifa bulması.

Rüyada süt görmek içmek nedir

Rüyada süt ile alakalı müspet rüyalar kişinin iman ehli ve faydalı ilim sahibi olacağına, helal lokma kazanma azmine işaret eder. Süt uzun ömre, zenginliğe, ticari başarılara, hamile kalmaya delalet edebilir. Rüyada bozuk süt içip tükürmek iyi kimseler ile bir arada olacağınıza ve tövbe edeceğinize işaret eder.

Rüyada pişen sütün kesilmesi pek hayra alamet değildir. Bu rüya kabiliyet ve imkanlarınızı hayra harcamadığınıza aksine istikamet ettiğinize alamet olabilir. Dolayısıyla çevrenizi ve bulunduğunuz durumu bir gözden geçirin. Özellikle hayatta olan anne ve babanıza iyilik edip gönüllerini alın.

Rüyada süt görmek neye işaret ediyor

Koyun sütü değerli mallara, inek sütü ise zenginliği, deve sütü ilmi ve salih amelleri  temsil etmektedir. Fakat sütün ne sütü olduğu belli olmasa bile, rüyada sütün ön planda olması bu üç tabirin hepsini kapsar. Çünkü ilim ve din sahibi müslümanların zenginleri fakirlerinden on misli fazladır.

Rüyada kovada süt görmek nedir

Hileli malı ve kişiyi temsil eder, rüyanızda kovada süt görmeniz, hileli işinize açığa çıkacağına işaret edebilir. Eğer böyle biri değilseniz, emri vaki ile istemeden, hileli bir işe karışabilirsiniz dikkatli olun.

Kovadaki sütü başka bir kovaya boşalmak ise mal kaybına işaret edebilir. Bunların dışında kovadaki sütü birde verdiğini görmek ise bekarın evleneceğine, evli olanın çocuk sahibi olacağına işaret eder.

Rüyada kazanda süt görmek nedir

Devletten aldığı destek, emir veya görev ile halkın umurun işlerini gören kişinin işindeki zorluğa ve başarıya delalet eder. Başka bir tabiri ise başka dinlere mensup kişinin neslinden gelen ve ailesinin geçimini sağlamak için uğraşan kişiye işaret edebilir. Bakır kazan ise güç kuvvet ve zenginliği temsil eder.

Rüyada tencerede süt görmek nedir

Hayırlı amel ve işler yapan, aile reisine delalet eder, geçim ve aile idaresi için yaptığı girişlerin başarılı olacağına işaret eder. Bu rüyayı gören bir hakim adalete veya lider konumundaki idareci ise aynı şekilde maiyetine adaletli davrandığına alamettir. Tencerede süt hasta kimse için şifa bulacak sebeplerin bir araya geleceğine de işaret eder.

Rüyada kaynamış süt görmek nedir

Rüyada kaynayan süt hastanın hastalığı durumundan haber verir, eğer süt hala kaynıyorsa hastalığın şiddetine, kaynaması durmuş ise şifa bulacağına işaret eder.

Kaynamış süt diğer yandan yakın zamanda aile bireylerini bir araya getirecek hayırlı bir işe delalet eder. Ehli olan alim kimse için kaynamış süt talebelerinin kendisinden istifade edeceğine işarettir.

Rüyada bidonda süt görmek nedir

Rızık ve nafaka konusunda gereğinden fazla endişe ettiğinize işaret eder. Bekar biri için endişe edecek hiç bir durum söz konusu değildir. Evli olanların ise kalbi rahat etmiyorsa bir yıllık nafaka ayırabilir. Bir yıldan fazlasını düşünmesi yine elem verir, çünkü rızıklar mukadderdir mutlaka sahibini bulur.

Rüyada süt döktüğünü görmek nedir

Süt dökmüş kedi misali süt dökmek, akranlarınız arasında sizi biraz mahcup edecek olan hayatın cilvelerine işaret eder. Fakat öte yandan çevreniz tarafından çok sevilen biri olduğunuza işaret ediyor bu rüya. Sonuç olarak süt dökmek, gayretli cömert ve kerem sahibi kişiyi temsil eder. İyilik yapayım derken bazen işler karışıyor olabilirsiniz.

Rüyada süt almak nedir

Hayırlı ve helal kazanca ve mala işaret ediyor, rüyada süt satın almak, faydalı ilme, rızka, hilm sahibi  yumuşak sözlü gayretli kişi olmaya delalet eder.

Rüyada süt sağmak nedir

Süt sağmak islam fıtratına, din ilimlerinin fıkıh kolunda bilgi sahibi olacak şerefli ve hikmet sahibi hanıma, güzel rızka ve hayırlı evlada işaret eder. Hayvanın memesinden süt yerine başka bir şey geliyorsa pek hayra delalet etmez. Daha detaylı tabirleri aşağıda bulacaksınız.

Rüyada koyun sütü görmek ne anlama gelir

Rüyada koyun sütü görmek veya içmek

Malın iyisi kendini koruyan maldır, koyun sütü kıymetli ve aranan mal sahibi olmaya işaret eder. Malından hayır görmek ve bu vesile ile rahat neşeli olmaya delalet eder.

Rüyada koyun sütü sağmak ne demek

Koyun görmek ve koyun sütü çok kıymetlidir aile sadetine ve fertlerine işaret eder. Dinde sebat etmeye, dini emirleri yapma azmi içinde olduğunuza delalattir. Ayrıca zahmetsiz fakat kazancı bol işler ile iştigal edeceğinize işaret eder.

Rüyada koyun sütü almak ne demek

Başlamak üzere olduğunuz hayırlı bir ticarete, toplumda şeref, itibar ve güçlü biri olacağınıza delalettir. Umduğunuz beklentilerin olacağına ve korktuğunuz gelişmelerden zarar görmeyeceğinize işaret ediyor da olabilir.

Rüyada inek sütü görmek ne anlama gelir

Rüyada inek görmek veya içmek ne demek

inek sütü görmek ve içmek zengin için, zengliğin artması yümün ve berekettir. Eğer rüyada fakir biri inek sütünü ayırd edebiliyorsa, kimsenin tam olarak anlayamadığı bir ticari ahlaka ve sırra vakıf olabilir.

Rüyada inek sütü sağmak ne demek

Din ve dünya ilimlerine vakıf,  hayır sahibi zengin kişiye delalet eder. Rüyada inek sütü sağan biri dış dünyaya açılacak ticari fırsatlarıda kollamalıdır. Bu rüya her şekilde girişimci kişiyi veya kişiliği temsil eder.

Rüyada inek sütü satmak ne demek

Rüyada inek sütünü sağmak tabirleri ile ortak yönleri vardır, ayrıca hidayete ermeye ve helal rızka vesiledir bu rüya. Fakat rüyalar her zaman olmak için değil görmek içindir, yani o işe olan meylinizi ve kabiliyetiniz gösterir.

Rüyada süt kaymağı görmek ne demek

Erzak sahibi olmaya yani, erzak hazırlamaya veya satınalmaya işaret eder. Ayrıca deniz yolu ile kazançlı bir ticaretide temsil edebilir. Fakat kaymağı ateşe koymak veya görmek mal ve itibar  kaybına sebep olabilir.

Rüyada deve sütü görmek ne demek

Rüyada dev sütü sağmak din ilimlerine olan meyli ve kabiliyeti temsil eder, deve sütünü içmek ise bu kabiliyet yani istidat üzere olduğunuza işaret eder. Fakat Allah yolunda bir anlık tereddüt ve bütün kazanılanları geri vermektir.

Bu yüksek maksat ve tabirler elbette ehline göredir, fakat her halükarda az çok hisse sahibi olduğunuzdan hiç şüpheniz olmasın.

Rüyada deve sağıp sütünü içen bekar erkek, dindar hanım ile evlenip, erkek çocuk sahibi olur şeklinde tabir edilir. Evli ise yine erkek çocuğa işaret eder, fakir ise bulunduğu memleket dışından bir ticaret ile zenginleşir.

Rüyada aslan sütü görmek ne demek

Çok güçlü korkusuz kişiliğe  işaret eder, rüyada aslan sütü gören, düşmanı veya rakipleri ile savaşacak ve kudretli bir yerden yardım alacak şeklinde tabir edilebilir. Rüyada aslan sütü içtiğini görmek ise sultanın ihsanına, düşmandan elde edilecek ganimete veya menfaate delalet eder.

Rüyada kurt sütü görmek ne demek

Rüyada kurt sütü görmek veya içmek, güçlü lider dominant kişiliği temsil eder. Fakat kurt zalim ve yalancı düşmanı temsil eder. Dolayısıyla kurt ile beraber sütünü görmek daima düşmanlarınız olduğuna işaret eder. Hastalar için kurt sütü şifaya delalet edebilir.

Rüyada at sütü görmek ne demek

Rüyada at görmek şeref, itibar akranları arasında öne çıkmaktır. Ehil kimse için at sütü asalet ve zenginliktir, ehil olmayan kimsenin at sütü görmesi hakkından gelemeyeceği mal ve makama işaret eder.

Rüyada kuş sütü görmek ne demek

Rüyada kuş görmek çok farklı tabirlere açıktır, kuş sütü az ve bereketsiz mala işaret eder, aynı zamnda hasta için şifaya delalet edebilir.

Rüyada yılan sütü görmek ne demek

Yılan görmek, mal, kadın, evlat, akraba vasıtası ile fitneye işaret eder, yılan sütü zehirli ise hastanın şifa bulmasına, zehirli değil ise azgınlığa nefse uymaya işaret eder.

Rüyada yırtıcı hayvan sütü görmek ne demek

Rüyada köpek, kedi ve tilki sütü fısk, fücur günaha delalet eder, fakat tanımadığınız vahşi hayvan sütü izzete ve itibara işaret eder.

Domuz sütü büyük fakat şüpheli haram ile karışık  mal sahibi olmaya, delalet eder. Domuz görmek mal melale işaret eder. melal (sıkıntı üzüntü)

Önceki

Rüyada karınca görmek ne anlamına gelir Rüyada karınca Isırması

Rüyada anahtar görmek neye işarettir Rüyada anahtar saklamak nedir

Sonraki

Yorum yapın