Neu Yüksekliği, Nötrofili, Nötrofilik Lökositozis Nedir ve Neden Olur

Neu yüksekliği veya nötrofili, WBC lökositleri meydana getiren hücrlerinden biri olan nötrofillerin normalden fazla olması durumudur. Lökosit hücreleri nötrofillereozinofiller, bazofiller, monositler ve lenfositlerdir. Nötrofillerin 8000 mm3=µm ve üzerinde çıkmasına neu yüksekliği. Lökositlerin 11000 mm3=µm ve üzerinde çıkmasına wbc yüksekliği denir.

Wbc lökosit normal değeri, 4500 – 11.000 K/mm3 arasındadır lökositlerin % 60 olgunlaşmış nötrofillerdir. Nötrofillerin normal değer aralığı 1600 – 7500 K/mm3, yüzdesi ise % 40 – 75 aralığındadır. Kan sayım makinesinde bütün bu değerler hesaplanır, ortalamanın iki standart sapması üzerinde çıkan sonuca nötrofilin lökositozis denir.

Ana konu başlıkları

 • Neu yüksekliği ana sebepleri nedenleri
 • Neu yüksekliği kronik, rölatif ve yalancı nedenleri
 • Nötrofil düşüklüğü lenfosit yüksekliği olan hastalıklar
 • Neu yüksekliği nasıl düşürülür

NEU yüksekliği ve WBC yüksekliği farkı nedir

Lökosit yüksekliği tanımı sadece nötrofillere göre yapılması hatadır. Hastalıkların belirti, tanı, tedavi cevabı ve seyirleri açısından belirleyici olmayabilir. Beyaz kan hücrelerinin temamına bakılarak semptom, tanı ve tedaviler yapılır. Ayrıca hastanın yaşı ve bulunduğu çevre şartlarıda göz önünde bulundurulur.

Kanda NEU ve NEU %, WBC ve WBC % kısaltmalarına karşılık gelen değerlere bakarak aşağıdaki sonuçları anlayabilirsiniz.

 • WBC yüksekliği, lenfosit, eozinofil, monosit yüksek ise 11000 mm3=µm (nadiren bazofil)
 • NEU yüksekliği, Wbc normal, NEU yüksek ise 8000 mm3=µm
 • WBC yüksek NEU yüksek ise nötrofilin lökositozis olarak kabul edilir
 • NEU düşüklüğü Wbc normal NEU düşük ise 4000 mm3=µm
 • NEU düşük WBC düşük lökopeni  nötropeni olarak kabul edilir
 • Lökozitos +11.000 mm3=µm  Lökopeni – 4500 mm3=µm

Periferik Kan Lökosit

Patojen korunma Değer aralığı Değer aralığı Mikrometre
Hücre Oran % mm3=µm µm çap
Lökosit

%100

4000-10000

Nötrofil

%40-75

1600-7500

10-15

Eozinofil

%1-6

40-600

10-15

Bazofil

%1

40-100

10-15

Monosit

% 2-10

80-1000

7-18

Lenfosit

%20-45

800-4500

12-20

Neu yüksekliği ana sebepleri nedenleri

 • Kemik iliğinde nötrofil üretiminin artışı
 • Kemik iliğinde nötrofil salınımının hızlanması
 • Nötrofilleri dokulara geçişinin zayıflaması
 • Kanda depolanan nötrofillerin dolaşıma geçmesi

Neu yüksekliği kronik, rölatif ve yalancı nedenleri

Preferik kan yayma değerleri yorumlanır ve yalancı neu yüksekliği aşağıdaki durumlara bağlı gelişir, bu yüksekliğin nedeni geçici veya kronik olabilir doktorlar bu gibi durumlarda neu yüksekliğini ekarte ederler.

Neu yüksekliği ve nötrofil düşüklüğü lenfosit yüksekliği olan hastalıklar

 • Stresli hayat tarzı
 • Sigara bağımlılığı
 • Hepatit karaciğer iltihabı
 • Cmv sitomegalovirüs
 • HIV/AIDS virüsü
 • Rubella virüs
 • Epstein barr virüs
 • Toxoplasma gondii virüsü
 • Herpes simplex tip VI virüsü
 • Adenovirus virüsü
 • Akut enfeksiyöz lenfosit
 • Otoimmün hastalıklar
 • Kanser türleri
 • Akut kalp yetmezliği
 • Septik şok sepsis
 • Hipersentivite reaksiyonlar
 • Travmaya bağlı yaralanmalar
 • Hemoglobin yapısında bozukluk
 • Cerrahi operasyon geçirmek
 • Beyinde epileptik nöbet
 • Kötü huylu lenfosit hastalıkları
 • Kötü huylu kan hastalıkları
 • Miyeloid lösemi
 • Akut lösemi
 • Kronik lenfostik lösemi
 • Prelonfositik lösemi
 • Tüylü hücreli lösemi
 • Erişkin T hücreli lösemi
 • Büyük granüller lenfostik lösemi
 • B hücre lenfozitos
 • Romatoid artrit
 • Romatizmal ateş
 • Haşimito tiroid İltihabı
 • Akut Böbrek yetmezliği
 • Gebelik zehirlenmesi
 • İlaçların etkisi
 • Ketoasidoz
 • Hemolitik anemi
 • Polisitemi vera
 • Miyeloid metaplazi
 • Gebelik zehirlenmesi
 • Antibiyotik ilaç tedavileri

Neu yüksekliği nasıl düşürülür

 • Neu yüksekliğine neden olan sebepler ortadan kaldırılması
 • Enfeksiyon kaynaklı nedenlerin antibiyotik ile  tedavisi
 • Enflamasyon kaynaklı nedenlerin ortadan kaldırılması
 • Lösemi veya solid kanser türlerine tedavi edilmesi
 • Kortikosteroid ilaç ile immün sistem ve otoimmün tedavileri
 • Virüslere yönelik rahatlatıcı tedavilerin düzenlenmesi

İlgili makaleler

Önceki

Hamilelikte Mide Yanması Olur Mu? Ne Zaman Başlar Ne Zaman Biter

Pangastrit ne iyi gelir, Pangastrit bitkisel tedavisi ve Pangastrit diyeti

Sonraki

Yorum yapın